Костен мозък

Костният мозък изпълва каналите на тръбестите кости и кухините в спонгиозата на плоските кости. Той е част от опорно-двигателната система и от имунната система. Съществуват два вида костен мозък – червен и жълт. Червеният костен мозък произвежда кръвни клетки, а с напредване на възрастта част от него се превръща в жълт, тъй като в него се натрупва мастна тъкан. Костният мозък е основен хемопоетичен орган – той произвежда всички кръвни клетки, еритроцити, гранулоцити, моноцити, тромбоцити и лимфоцити. Количеството му в организма на възрастен индивид е около 2600 грама. Червеният костен мозък се намира в спонгиозата на плоските кости – гръдна кост, ребра, черепни кости, прешлени и в епифизите на някои дълги кости, а жълтият се разполага в каналите на дългите кости. Червеният костен мозък е този, който произвежда кръвните клетки, а жълтият е неактивен, но в условията на усилена хемопоеза, примерно след големи кръвозагуби, той може да се активира и трансформира в червен костен мозък.

Червеният костен мозък се изгражда от строма и кръвни клетки в различни етапи на развитие. Стромата представлява мрежа от съединителнотъканни влакна и клетки, които имат фагоцитарна способност – поглъщане на обекти. В стромата се разполагат и кръвните клетки. Кръвните клетки преминават в кръвта през отвори. Установено е, че всички типове кръвни клетки произхождат от една обща стволова клетка, която е с по-малки размери от останалите клетки. От нея водят началото си две частично обособени стволови клетки – миелоидна, която представлява зародишна клетка на еритроцитния, гранулоцитния, моноцитния и мегакариоцитния ред, и лимфоидна, която се диференцира в лимфоцитни и плазматични клетки.

Еритроцитите са с диаметър около 7 μm, с форма на двойновдлъбнат диск, доста гъвкав.  Със стареенето те стават по-плътни и ригидни. Захващат се от фагоцитиращите макрофаги в далака и се разрушават – средната продължителност на живот на еритроцитите е 120 дни. Гранулоцитите и моноцитите са други кръвни клетки, които се образуват в костния мозък. Тромбоцитите са фрагменти от цитоплазмата на зрелите мегакариоцити – много големи клетки с гигантски ядра. Всеки тромбоцит притежава собствена мембрана, цитоплазмени органели и специални образувания, алфа-гранули. Те са безядрени клетки, със средна продължителност на живот от 10-12 дни. Лимфоцитите се образуват от лимфоидна стволова клетка и са част от имунната система, която се бори с вражеските клетки в органите чрез антитела. В-лимфоцитите се трансформират в плазматични клетки, за да продуцират антитела, а развитието на Т-лимфоцитите започва в тимуса и завършва в паракортекса на лимфните възли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *