Нервна система (Systema neurosum)

Нервната система е най-сложната и най-обширната система в човешкото тяло. Тя е изградена от милиони специализирани клетки, наречени неврони, които са свързани помежду си и така координират действията на организма, като предават нервни импулси между частите на тялото. Нервната система на човека се състои от две части – централна, която обхваща главния и гръбначния мозък; и периферна, която обединява нервите и нервните възли. Тя се разделя условно на два дяла – вегетативна нервна система и соматична нервна система, като двете са свързани помежду си морфологично и функционално. Вегетативната нервна система изпраща дразнения към всички вътрешни органи – дихателна, храносмилателна, пикочо-полова, ендокринна и сърдечно-съдова система, като допринася за поддържането на хомеостазата. Соматичната нервна система осъществява възприемането на сигналите от заобикалящата ни среда и регулира волевите движения на скелетните мускули. Вегетативната нервна система се разделя на два дяла – симпатиков и парасимпатиков, като първият изпраща дразнения в почти цялото тяло, а вторият въздейства само върху определени области. Тя въздейства на вътрешните органи. Нервната система осигурява единството във функционирането на всички клетки, тъкани, органи и системи на човешкия организъм.

Невроните са са основните клетки на нервната система. Те са тясно специализирани, устройствато им се различава от това на останалите клетки и имат две основни функции – възбудимост и проводимост. Нервните импулси се движат със скорост над 100 метра в секунда, минават по аксона към синаптичните окончания и се приемат от съседния неврон. Пресечната точка между невроните, през която те си предават нервните импулси, се нарича синапс, а веществото, чрез което се осъществява този процес – медиатор. Основната функция на нервната система е осъществяването на връзки и обмяната на информация в самия организъм или с външната среда – тези процеси се осъществяват с помощта на рефлексите. Те биват придобити и вродени.

Гръбначният мозък е част от централната нервна система и се намира в канала на гръбначния стълб, с дължина около 45 сантиметра. Изграден е от сиво мозъчно вещество отвътре и бяло мозъчно вещество отвън, а в напречен разрез наподобява пеперуда. Функциите на гръбначния мозък са вегетативна, проводна и рефлексна – свръзка с главния мозък и тялото, регулация на процесите извън волята, както и осъществяване на по-голяма чест от рефлексите. Главният мозък е разположен в черепната кутия. Човек се ражда с определен брой неврони и те губят способност да се делят още с раждането. Частите на главния мозък са – мозъчен ствол, който включва продълговат мозък, мост и среден мозък; малък мозък, междинен мозък и краен мозък. Вегетативната нервна система има за основна функция да регулира вътрешните органи и да поддържа равновесието в тялото, да участва в реакциите на поведението. Тя е изградена от ядра в главния и гръбначния мозък, както и от периферни нерви. Процесите в тялото, които се регулират от вегетативната нервна система, не се поддават на волята. Тя има два дяла – симпатиков и парасимпатиков, като двата дяла имат противоположен ефект върху органите

Части на нервната система:

Главен мозък
Гръбначен мозък
Епифиза
Краен мозък
Малък мозък
Междинен мозък
Мост
Продълговат мозък
Среден мозък
Хипоталамус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *