Полезни храни


Киселото мляко – най-полезният млечен продукт

Препоръчваме ви: Киселото мляко е млечно-кисел продукт, който се получава в резултат от протичането на млечнокисела ферментация в млякото. Най-известно е производството му на Балканите, но по цял