Тялото


Стави

Ставите и ставните капсули свързват костите в човешкия организъм и са част от опорно-двигателната система. Съществуват стави с различна форма, здравина и подвижност, в зависимост от тяхната