Тялото


Далак

Слезката, наричана още далак, е най-големият лимфоиден орган в човешкия организъм, в който кръвоносната и лимфната система са в най-тясна връзка. Той има три основни функции: произвежда