За и против умствените стимуланти

Дали умствените стимуланти, особено methylphenidate, трябва да се приемат от здрави хора? Това е въпрос, свързан с противоречиви мнения. В BMJ бе публикувана дискусия по този проблем между двама експерти – John Harris, доктор по философия към Университетът Манчестер и д-р Anjan Chatterjee от Center for Cognitive Neuroscience към Университета Пенсилвания.

John Harris смята, че е неетично да се забранява на здравите лица приемането на methylphenidate с цел подобряване на умствените способности. Според Harris, фармакологичните стимуланти трябва да бъдат продавани свободно на тези, които желаят да се възползват от тях.

Anjan Chatterjee е на обратното мнение. Той смята, че свободната употреба на methylphenidate е свързана с ненужен медицински риск – злоупотреба, риск от внезапна смърт и сериозни сърдечносъдови инциденти. Methylphenidate трябва да се прилага само при лицата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)

Скорошно случай-контрола проучване, публикувано в American Journal of Psychiatry, установи повишен риск от внезапна смърт при здрави деца и юноши, приемащи препарата. В отговор FDA разпространи становище, според което децата с ADHD не трябва да спират приема на стимуланти, тъй като проучването има редица недостатъци.

Д-р Haris смята, че methylphenidate е безопасен достатъчно да се взема от деца с ADHD, а ползите на препарата при здрави лица са големи и включват: по-добра екзекутивна функция, по-лесно заучаване и фокусиране на вниманието. Харис сравнява methylphenidate с цигарите: лицата, приемащи препарата трябва да бъдат предупреждавани за възможните рискове от злоупотреба и сърдечни инциденти, но продажбата му не трябва да бъде забранена.

Д-р Chatterjee посочва и друг проблем, свързан с приема на стимуланти – социалният. Това би създало едно социално напрежение в днешния свят на съревнование. Нещо повече подобряването на фокуса на вниманието неминуемо ще доведе до жертване на креативността, защото последната изисква пълна релаксация, повече време и "разфокусиране" на вниманието.

източник:  doctorbg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *