Здраве и красота


Температурата на човешкото тяло – важен индикатор за състоянието на организма

Температурата на тялото е комплексен показател за топлинното състояние на организма на човека, отразяващ сложните отношения между производството на топлина от различните органи