+359 878 292 513

ЕГИЛОК ТАБЛ.25 МГ.Х 60

Егилок таблетки 25 МГ Х 60

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: EGIS

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C07AB02


Описание

ЕГИЛОК 


Егилок е лекарство отпускащо се по лекарско предписание. Егилок е бета-блокер. Егилок  се използва при лекуването на неритмична сърдечна дейсност.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EGBLOK И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Metoprolol принадлежи към групата на бета-блокерите. Използва се за лечение на високо кръвно налягане и за облекчаване или предотвратяване на болката при стенокардия.Прилага се също при аритмии (неритмична или ускорена сърдечна дейност), за поддържащо лечение след инфаркт на миокарда и профилактика на пристъпи от мигрена.

Показания:

• Хипертония (високо кръвно налягане), самостоятелно или ако е необходимо в комбинация с други лекарства, понижаващи кръвното налягане;

• Ангина пекторис (стенокардия), самостоятелно или в комбинация с други антистенокардни лекарства;

• Поддържащо лечение с цел вторична профилактика след инфаркт на миокарда;

• Сърдечни аритмии (синусова тахикардия, надкамерна тахикардия, камерни екстрасистоли);

• Профилактика на мигренозните пристъпи;

• Функционални разстройства на сърдечната дейност. Сърцебиене.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ EGILOK

Не трябва да взимате таблетките, ако:

. сте алергични към metoprolol или към някои от помощните вещества,или към други бета-блокери; - имате II или III степен атрио-вентрикуларен (предсърдно-камерен) блок;

• имате синусова брадикардия (силно забавена сърдечна дейност);

• страдате от синдрома на болния синусов възел;

• страдате от тежко периферно артериално съдово разстройство;

• сте с декомпенсирана сърдечна недостатъчност;

• сте с остър инфаркт на миокарда, ако:

-пулсът е под 45 удара в минута;

-PQ интервалът на кардиограмата е над 0,24 секунди;

-горната граница на кръвното налягане е под 100 mm Hg.

• сте на лечение с бета-агонист.

 

Особено внимание трябва да се обърне ако:

• страдате от нарушения във проводната система на сърцето (предсърдно-камерен блок);

• имате брадикардия (намалена сърдечна честота, забавен пулс);

• страдате от периферно съдово заболяване.

Когато лечението с metoprolol трябва да бъде спряно това трябва да става чрез постепенно намаляване на дозата в продължение на 14 дни. Внезапното прекъсване може да влоши стенокардията и да увеличи риска от сърдечен инцидент.Макар че кардиоселективните (с избирателна активност към сърцето) бета-блокери повлияват по-слабо функцията на дихателната система, препоръчва се те да не се прилагат (доколкото това е възможно) при заболявания, свързани със стеснение на бронхите. Ако metoprolol се прилага при бронхиална астма, възможно е да се наложи комбиниране с бета-агонист (таблетки и/или спрей) или увеличаване на дозата на вече давания такъв.Въпреки че селективните бета-блокери почти не повлияват разграждането на въглехидратите и не е вероятно да прикрият известни признаци на увеличена кръвна захар, ако сте с диабет, кръвната захар трябва да се изследва по-често и дозата на инсулина и на оралните антидиабетични лекарства трябва да бъде преоценена ако е необходимо.Ако metoprolol се прилага при пациенти с феохромоцитом, едновременно с него трябва да се дава и алфа-блокер.Ако Ви се налага оперативно лечение, моля уведомете анестезиолога, че сте на лечение с Egilok. Спиране на лечението обаче не се препоръчва.

Приемане на лекарството с вода и храна

Egilok може да се приема независимо от приема на храна, защото последният не повлиява всмукването и ефективността на лекарственото вещество.

Бременност и кърмене

Третирането на животни с metoprolol не показва увреждания на плода.

Приложение на лекарството на хора:

Решението за започване на лечение по време на бременност изисква внимателна оценка на съотношението полза / риск. Ако се наложи лечение, плодът и новороденото трябва да бъдат наблюдавани няколко дни (48-72 часа) след раждането, защото намаляването на кръвотока в плацентата може да повлияе растежа на плода и да причини забавяне на сърдечната дейност, потискане на дишането, ниско кръвно налягане и понижена кръвна захар.Макар, че в лечебни дози metoprolol почти не се отделя с кърмата, и следователно не повлиява кърмачето, то трябва да бъде наблюдавано за забавяне на сърдечната честота.Информирайте Вашия лекар за всяко лекарство, което приемате докато сте бременна или кърмите.

 

Шофиране и работа с машини

Metoprolol повлиява способността за шофиране и извършване дейности с повишен риск от инциденти, особено в началото на лечението и при едновременна употреба на алкохол (може да се появят замаяност и уморяемост). Затова решението, кога тези дейности могат да се извършват се взема индивидуално.

 

Приемане на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар за лекарствата, които приемате, сте приемали, дори и тези без рецепта.Моля, обърнете внимание, че горното се отнася до лекарства, приемани преди известно време или ще бъдат приемани в бъдеще. Понижаващият кръвното налягане ефект на Egilok и тези на другите лекарства за високо кръвно налягане обикновено се сумират, следователно за да се избегне силно понижение на кръвното налягане те трябва да прилагат внимателно заедно. Ако се налага по-ефективно намаление на кръвното налягане обаче, такава комбинация се прилага. Едновременното приложение на metoprolol и verapamil и/или други калциеви антагонисти от типа на дилтиазем води до намаляване силата на сърдечното съкращение и намаляване на честотата. Венозното приложение на калциеви антагонисти от типа на верапамил не се препоръчва при лечение с бета-блокери.

Лекарството да се комбинира внимателно с:

- перорални (приемани през устата) антиаритмици (от типа на qunidine и araiodarone) и парасимпатомиметици (риск от ниско кръвно налягане, забавена сърдечна дейност, предсърдно-камерен блок);

- дигиталисови гликозиди (риск от забавена сърдечна дейност, проводни нарушения), като metoprolol не повлиява усилващия сърдечното съкращение ефект на дигиталисовите лекарства);

- други понижаващи кръвното налягане лекарства, особено от типа на guanethidine, reserpine, a-methyl-dopa, clonidine и guanfacine (риск от ниско кръвно налягане и/или забавена сърдечна дейност);

- при комбинирано лечение с metoprolol и clonidine, последният трябва да бъде спрян няколко дни след прекратяване на лечението с metoprolol, поради риск от хипертонична криза;

- някои лекарства, повлияващи ЦНС, напр. сънотворни, успокоителни, три-и тетрациклични антидепресанти, невролептици / и алкохол (риск от ниско кръвно налягане);

- наркотици (потискащ сърцето ефект);

- а- и |3-симпатомиметици (риск от високо кръвно налягане, силно забавена сърдечна дейност, спиране на сърцето);

- ergotamine (засилване на съдосвиващия ефект);

- рг-симпатомиметици (обратни ефекти);

- нестероидни противовъзпалителни средства (напр. indomethcine, намаляващият кръвното налягане ефект може да се намали);

- естрогени (съществува риск намаляващият кръвното налягане ефект на metoprolol може да се намали);

- перорални противодиабетни средства и инсулин (metoprolol може да усили техния намаляващ кръвната захар ефект и да прикрие признаците на намалена кръвна захар);

- курареподобни миорелаксанти (засилване на нервномускулната блокада);

- ензимни инхибитори, като cimetidine, алкохол, hydralazine, SSRIs: paroxetine, fluoxetine, sertraline (засилване на ефектите на metoprolol поради по-високите му нива в кръвта);

- ензимни индуктори, като rifampicin, барбитурати (ефектите на metoprolol може да бъдат потиснати поради активиране на разграждането в черния дроб);

- особено внимание трябва да се обръща при едновременното приложение на metoprolol с ганглиоблокери или други р-блокери (напр. капки за очи) или МАО-инхибитори.

 

КАК ДА ПРИЕМАТЕ EGILOK

Винаги приемайте Egilok както Ви е предписано от Вашия лекар. Ако не сте сигурни, консултирайте се с лекаря или фармацевта. Таблетките могат да се приемат независимо от приема на храна. Ако е необходимо, те могат да се делят.Дозата се определя индивидуално за да се избегне силно забавяне на сърдечната честота.

Обичайните дози са както следва:

Хипертония: при лека и умерена степен началната доза е 25-50 mg два пъти дневно (сутрин и вечер). Ако е необходимо дозата може постепенно да бъде увеличена до 2 пъти по 100 mg и/или да се добавят и други лекарства, понижаващи кръвното налягане.Ангина пекторис (стенокардия): началната доза е 25-50 mg два-три пъти дневно, която, в зависимост от реакцията на пациента може постепенно да бъде увеличена до 200 mg дневно или към лечението да се добави друго лечение за стенокардията.

Поддържащо лечение след прекаран инфаркт на миокарда: Обикновено дозата е 50-100 mg два пъти дневно (сутрин и вечер). Ритъмни нарушения: началната доза е 25-50 mg два или три пъти дневно. Ако е необходимо дозата може да бъде постепенно увеличена до 200 mg или да бъде добавено друго лекарство за аритмия. (функционални разстройства на сърдечната дейност, придружени от сърцебиене: Обичайната дневна доза е два пъти по 50 mg (сутрин и вечер) и може да бъде увеличена до два пъти по 100 mg ако е необходимо. Профилактика намигренозни пристъпи: Обичайната дневна доза е два пъти по 50 mg (сутрин и вечер) и може да бъде увеличена до два пъти по 100 mg ако е необходимо.

Особени групи пациенти:

При пациенти с бъбречни заболявания не е необходимо намаляване на дозата.Обикновено не е необходимо намаляване на дозата при пациенти с чернодробна цироза защото свързването на metoprolol с плазмените белтъци е малко (5-10%), но при тежка чернодробна недостатъчност може да се наложи намаляването й.Напредналата възраст не е причина за намаляване на дозата. Metoprolol в детска възраст не се прилага (липсва достатъчно опит).Ако имате впечатление за необикновено силен или слаб ефект на Egilok, консултирайте се с Вашия лекар или фармаг{евт.

Ако вземете повече таблетки от предписаното или ако някой друг случайно приеме от това лекарство трябва незабавно да се отнесете до най-близкото звено за спешна помощ.

Вземете тази листовка и останалото количество таблетки и ги покажете на лекаря.

 

Признаци на предозиране:

Намалено кръвно налягане, силно забавена сърдечна дейност, предсърдно-камерен блок, сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок, липса на сърдечни съкращения, гадене, повръщане, свиване на бронхите, посиняване, понижение на кръвната захар, загуба на съзнание, кома. Изброените признаци могат да са по-тежко изразени при комбинирането на metoprolol с алкохол, други лекарства, понижаващи кръвното налягане, quinidine и барбитурати.

Първите признаци на предозиране се развиват 20 минути до 2 часа след приложението на свръхдозата.Лечението на предозирането, освен другите мерки изисква интензивни грижи и внимателно наблюдение (следене на сърдечно-съдовата, дихателната, бъбречната функция, кръвната захар и серумните електролити).

Ако свръхдозата е приета не преди много време, стомашната промивка (или предизвиканото повръщане, направено от опитен медицински персонал, в случай, че промивката е неприложима или пациентът е в съзнание) с добавен активен въглен може да намали всмукването на лекарството.В случаите със силно понижение на кръвното налягане, забавена сърдечна дейност и заплашваща сърдечна недостатъчност се прилага В1-агонист венозно, през 2-5 min. или във вливане, до постигане на желания резултат. Ако няма такъв наличен, прилага се атропин или допамин венозно. При незадоволителен ефект може да се използва dobutamine или norepinephrine.Може да се приложи glucagon 1-10 mg с цел потискане на ефектите на силната бета-блокада. В случай, че силно забавената сърдечна дейност е устойчива на фармакологично лечение, може да се наложи поставяне на пейсмейкър. Свиването на бронхите се повлиява чрез венозно приложение на р2-рецепторен агонист (напр. terbutaline).Противоотровите могат да се използват в дози, значително надвишаващи терапевтичните.Metoprolol не се отстранява ефективно чрез хемодиализа.

Ако пропуснете прием

Не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата. Вашият лекар ще определи колко да продължи лечението с Egilok. Внимателно следвайте инструкциите му.

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства, Egilok може да има нежелани реакции. Ако се появи някоя от следните, спрете приема на лекарството и незабавно уведомете Вашия лекар или се отнесете до най-близкото звено за спешна помощ:

- подуване на устните или гърлото, и затруднено преглъщане или задух;

- припадък.

Тези нежелани реакции са много тежки, но се проявяват в много редки случаи. Те са признак на алергична реакция към Egilok. Ако се проявят имате нужда от медицинска помощ или болнично лечение.Лечението с metorprolol обикновено се понася добре, като нежеланите лекарствени реакции обикновено са леки и обратими. Посочените по-долу нежелани реакции са наблюдавани при клинични проучвания или в клиничната практика. При много от случаите не е доказано, че тези реакции са свързани с употребата на лекарството.

Нервна система:

Умора, замаяност, главоболие.

Рядко: потиснато настроение, сънливост, безсъние, кошмари, напрежение, сексуални нарушения.

Много рядко: нарушения на паметта, обърканост.

Сърдечно-съдова система:

Забавена сърдечна дейност, студени крайници, сърцебиене.

Рядко: болки в сърдечната област, неритмична сърдечна дейност.

Храносмилателна система:

Гадене, болки в корема, диария, запек. Рядко: повръщане, сухота в устата и нарушение в чернодробните функции.

Кожа:Обрив, увеличено изпотяване. Рядко: увеличена чувствителност към светлина, прогресиращ псориазис.

Дихателна система:

Задух.

Сетивни органи:

Рядко зрителни нарушения, шум в ушите.

Много рядко: увеличение на телесното тегло, болки в ставите.

Приложението на лекарствения продукт трябва да бъде спряно при поява на някоя от горните реакции, ако интензитетът й е клинично значим и ако причината за нея не може да бъде ясно определена.Ако забележите нежелана лекарствена реакция, която да не е описана в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЯВАНЕ НА EGILOK ТАБЛЕТКИ

Съхранявайте лекарствения продукт на недостъпно за деца място.Да се съхранява при температура под 25°С и да се пази от влага.Не употребявайте таблетките след датата на срока на годност, изписана на опаковката.

За информация и поръчки: