+359 878 292 513

АПАРАТ ЗА КРЪВНО NISSEI WSK-1011

АПАРАТ ЗА КРЪВНО NISSEI WSK-1011

Тегло: 350.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: 50581


ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НИСЕЙ WSK 1011 ЗА КИТКА

ИНСТРУКЦИИ
Това упътване има за цел да Ви помогне при безопасната и ефикасна употреба на АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ DSK-1011. Уредът трябва да се използва в съответствие с процедурите, които се съдържат в това упътване и не трябва да се използва за други цели, които не са описани тук. Важно е да прочетете и разберете цялото упътване. По-специално, моля прочете внимателно и се запознайте с раздела, озаглавен "ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВАШЕТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ".

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Уредът е предназначен за неинвазивно измерване на систоличното и диастолично кръвно налягане, определяне честотата на пулса и измерване пулсовото налягане на възрастни пациенти в домашна здравословна среда. Продуктът не е предназначен за употреба при новородени. Моля консултирайте се вашия доктор или лекар за употреба на този уред при измерване на кръвно налягане на деца, бременни или жени в пред-екламптично състояние.

МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ
Този уред използва осцилометричен метод за измерване на кръвното налягане и честотата на пулса. Циркулацията в маншета установява малките колебания в налягането спрямо маншета, получавани чрез разширение и свиване на артериите в ръката, като реакция на всеки удар на сърцето. Измерва се амплитудата на всяка от вълните на налягане, тя се преобразува в милиметри живачен стълб и се изважда на LCD дисплей като цифрова стойност.

FUZZY(PAПРЪCHATO) НАДУВАНЕ
Този уред използва (FUZZY) разпръснато раздуване, за да облекчи напрежението в китката по време на раздуване на маншета. Като улавя сигналите на пулса по време на раздуването. Този уред има възможността да определи какво е достатъчното налягане, необходимо за всяко измерване.

КЛАСИФИКАЦИОННИ СИМВОЛИ НА МЗО (МЕЖДУНАРОДНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ)
Измерените стойности на кръвно налягане се класифицират според таблица с указание на МЗО (1999). По-високата група се прилага, когато систоличното и диастоличното налягания попадат в различни групи.
За специфична информация относно вашето кръвно налягане, се свържете с вашия лекар. Никога не правете сами преценка само въз основа на класификационните означения.
Много високо кръвно налягане:
Систолично налягане >180 mmHg; Диастолично налягане >110 mmHg;

Средно високо кръвно налягане:
Систолично налягане 160-179 mmHg; Диастолично налягане 100-109 mmHg;

Леко високо кръвно налягане:
Систолично налягане 140-159 mmHg; Диастолично налягане 90-99 mmHg;

Нормално високо кръвно налягане:
Систолично налягане 130-139 mmHg; Диастолично налягане 85-89 mmHg;

Нормално кръвно налягане:
Систолично налягане 120-129 mmHg; Диастолично налягане 80-84 mmHg;

Оптимално кръвно налягане:
Систолично налягане
ПОКАЗВАНЕ НА ПУЛСОВО НАЛЯГАНЕ
Този уред измерва и показва пулсовото налягане.
Докато систоличното кръвно налягане постоянно се повишава с напредване на възрастта, диастоличното кръвно налягане показва тенденция към понижение около 50 годишна възраст. Пулсовото налягане е стойност, която се получава чрез изваждане на систоличната от диастоличната стойност и затова пулсовото налягане показва тенденция към увеличение с напредване на възрастта. Пулсовото налягане се счита, че е свързано с втвърдяването на артерията и се изследва като един от факторите за циркулационен риск. Понякога се казва, че 45 mmHg пулсово налягане е нормална стойност. Пулсовото налягане не представлява единствено артериална склероза. Все пак наблюденията върху пулсовото налягане за дълъг период ще бъдат от значение.

СИМВОЛ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО
Стойността на кръвното налягане измерена, когато се движите, не показва вярната стойност, тъй като движението на тялото може да окаже въздействие върху кръвното налягане.
Този уред анализира пулсовата вълна и показва, когато бъде забелязано движение на тялото. Символът с насочена надолу стрелка показва, че резултатът може бъде повлиян от движение на тялото.

СИМВОЛ ЗА НЕРИТМИЧЕН ПУЛС
Ритмичността на пулса може да бъде нарушена ако говорите, движите се или може да е причинена от аритмия.
Този уред показва, когато разликата между най-краткия и най-дългия времеви интервал между две пулсови вълни е повече от 25% и посочва неритмичен пулс.

ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
Измерените стойности автоматично се запазват за последващо разглеждане в една от двете бази данни в паметта [1] или [2]. Тези две бази данни могат да бъдат използвани, за да запазят показанията отделно или да се запазят показания измерени сутрин и вечер отделно.
Всяка база данни може да запамети до 60 показания. Когато броят на съхранените показания достигне 60, най-старото показание се изтрива, за да бъде записано ново показание.
Запазените показания се извеждат с дата и час на измерване, когато се активира функцията часовник. Часовникът трябва да бъде активиран преди измерването, за да бъдат запазени датата и часа на измерените стойности.
[Err] = грешните резултати не се запазват.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА
Поддържайте уреда чист. Проверявайте неговата чистота след използване. За да почистите уреда използвайте само мека, суха кърпа. Да не се използва бензин, разредител за боя или други силни разтворители. Когато почиствате маншета, използвайте синтетичен почистващ препарат и внимателно изтрийте повърхността.
Когато се съхранява уреда да не се поставят тежки предмети върху него. Да не се сгъва или огъва маншета със сила. Когато уредът се съхранява при температура под точката на замръзване да се остави за поне 1 час на топло място преди да се използва. Извадете батериите, ако уредът няма да се използва дълго време.
Пазете батериите далеч от деца.
Препоръчва се уредът за измерване на кръвно налягане да се проверява на всеки 2 години. Това може да се извърши само от производителя или от фирми, упълномощени от производителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА УРЕДА
Модел: WSK-1011;
Принцип на работа: Осцилометричен метод;
Индикатор: 15 цифров LCD дисплей (дисплей с течни кристали);
Обхват на показване на налягане: 3 до 300 mmHg (налягане в маншета);
Обхват на измерване: 50 до 250 mmHg (систолично), 40 до 180 mmHg (диастолично), 40 до 160 уд. /мин (пулсова честота);
Точност: ±3 mmHg (налягане в маншета), ±5% от показанието (пулсова честота);
Надуване: Автоматично надуване (FUZZY - разпръснато раздуване);
Спадане: Автоматично (електронно контролиран клапан);
Изпускане: Клапан за автоматично изпускане;
Електрозахранване: 2 алкални батерии от 1.5 волта LR03 ААА;
Консумация на енергия: 2 W (макс.);
Обхват на електричество: DC 3V/2 W;
Памет: 2 база данни, всяка от които съхранява 60 показания;
Условия на работа: от +10 ºС градуса до + 40 ºС градуса, от 15% до 85% относителната влажност (без конденз);
Условия на транспортиране / съхранение: от -20 ºС градуса до + 60 ºС градуса, от 10% до 95% относителната влажност (без конденз);
Маншет: обиколка на покритие около китката от 12.5 до 22.5 cm;
Тегло: около 110 гр. (без батериите);
Размери: приблизително 70 х 27х 70 мм (Ш х Д х В);
Защита срещу вреден достъп на вода: IPXO (IEC 60601-1);
Защита срещу електрически удар: вътрешно захранвано оборудване, Вид BF приложена част (маншет);
Начин на работа: непрекъсната работа;
Класификация: вътрешно захранвано оборудване/клас II.

Следвайте националните/местните правила за изхвърляне на отпадъци по правилния начин. В страните от ЕС, моля Вж. символите за управление на отпадъците, означени върху опаковката или уреда.
Този уред съответства на EN 1060-1:1995+A2:2009 Неинвазивни сфигмоманометри, Част 1: Общи изисквания,  EN 1060-3:1997+A2:2009 Неинвазивни сфигмоманометри Част 3:   Допълнителни изисквания за електро-механична система за измерване на кръвно налягане и EMC (IEC60601-1-2:2007).
Точността се гарантира за измерени стойности в обхвата на измерване. Спецификациите подлежат на промяна без известяване, поради подобрения в работата.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва този уред без консултация с вашия лекар, ако сте под диализна терапия или на антикоагуланти, антиагреганти или стероиди. Употребата на този уред при такива условия може да предизвика вътрешни кръвоизливи.
За специфична информация относно вашето кръвно налягане, свържете се вашия лекар. Никога не правете сами преценка относно резултатите от измерването.
Не използвайте този уред заедно с медицински електрически устройства, които могат да бъдат имплантирани или носени, такива като пейсмейкър, дефибрилатор или електрокардиографичен монитор. Този уред също така не е предназначен за употреба заедно с HF хирургично оборудване.
Не използвайте този продукт в експлозивна среда, такава като среда със запалими анестетици или в кислородна камера.
Системата може да извърши неточни измервания, ако се използва или съхранява при температура или влажна среда извън границите, посочени в раздел спецификации в това упътване.
Не използвайте маншети или аксесоари различни от тези, определени от производителя.  В противен случай, не могат да бъдат получени точни показания от измерването.
Използването на уреда близо до мобилни телефони, микровълнови фурни или уреди със силни електромагнитни полета могат да предизвикат неизправности.
Не поставяйте маншета върху контузена ръка или ръка с интравенозен абокат или артерно-венозен шунт или която е предмет на терапия или ръка от страната на мастектомия. В противен случай могат се получат контузии.
Уверете се, че надуването на маншета, не причинява удължено възпрепятстване на циркулацията на кръвта. Също така, бъдете внимателни при временна неизправност на функциите на друго медицинско оборудване, ако в същото време се използва друго оборудване за наблюдение на същия крайник заедно с маншета за измерване на кръвно налягане. За да се избегнат сериозни контузии вследствие на нарушен кръвен поток от надуването на маншета правете измервания многократно.
Тъй като този уред включва прецизни части, избягвайте екстремни температурни промени, влажност, удар и директна слънчева светлина. Не изпускайте и не удряйте уреда. Уверете се, че уредът не е изложен на влага. Този уред не е водоустойчив.
Не натискайте дисплея или бутоните за работа и не поставяйте уреда обърнат надолу.
Не изваждайте батериите, когато уредът е включен. Уверете се, че уредът е изключен преди да извадите батериите.
Не разглобявайте и не правете промени по уреда.
Не надувайте маншета, когато не е навит около ръката Ви.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВАШЕТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Кръвното налягане е величината на силата, упражнявана от сърцето при изпомпване на кръвта през артериите и съпротивлението на вените в този поток.
Кръвното налягане варира през цялото време, повлияно от умствени и физически фактори и никога не е постоянно.
Обикновено, кръвното налягане е най-високо в работно време и постепенно се понижава в следобедните и вечерните часове. То е ниско по време на сън и сравнително бързо се повишава след ставане от леглото.

Причини за промените в кръвното налягане:

    Движение на тялото;
    Разговор;
    Умствено напрежение;
    Притеснение;
    Емоции;
    Хранене;
    Консумация на алкохол;
    Пушене;
    Скорошно уриниране или движение на червата;
    Температура на средата;
    Промени в обстановката, такива като движение или шум и др.

Кръвното налягане, когато се измерва у дома, има склонност да е по-ниско от това, което се измерва в болница, клиника или лекарски кабинет.
Това се получава поради това, че вие сте напрегнати в болницата и сте отпуснати вкъщи. Важно е да се знае вашето стабилно нормално кръвно налягане вкъщи.
Кръвното налягане на китката може да се различава с това на бицепса.
Тъй като дебелината на кръвоносните съдове се различава в зависимост от мястото на измерване, стойностите на измереното кръвно налягане на китката може да са леко различни от тези на бицепса. В повечето случаи разликата при здрав човек ще е в порядъка на +- 10 mmHg за систоличното и диастоличното налягане.
Допълнително внимание се изисква за хора със следните заболявания: хипертония, диабет, бъбречни проблеми, втвърдени артерии, нарушено периферно кръвообръщения и др., тъй като може да има различия между стойностите, измерени на китката и тези на бицепса.
Нека вашият квалифициран лекар тълкува показанията за вашето кръвно налягане. В зависимост от вашата възраст, тегло и общо състояние, кръвното налягане може да се различава незначително. Консултирайте се с вашия лекар при определяне на това какво кръвно налягане е нормално за вас. Преди да измерите кръвното си налягане, починете за около пет минути и  измерете кръвното си налягане в отпуснато състояние в тиха обстановка. Измерването на кръвното налягане се прави при правилна стойка, не се движете и не говорете по време на измерване. Избягвайте упражнения, хранене, консумация на алкохол, пушене и други дейности, които могат да повлияят върху вашето кръвно налягане непосредствено преди измерване.
Измервайте вашето кръвно налягане всеки ден по едно и също време.
Температурата на околната среда трябва да бъде приблизително 20 °С, когато измервате вашето кръвно налягане.
Показанията могат да варират незначително, в зависимост от стойката Ви, дали сте седнали или стоите прави.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА
Инсталирайте батериите и активирайте часовника преди употреба. Измерването може да бъде направено и когато часовникът не е активиран. Все пак активирайте часовника, за да запазите датата и часа на измерването на показанията за по-добър преглед. Часовникът се дезактивира, когато се извадят батериите.

1. ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ
Отворете капака на отделението за батериите, натискайки отгоре и отдолу едновременно.
Инсталирайте 2 алкални батерии вид ААА (LR03) в отделението.
Уверете се, че поляритета отговаря на означенията (+) и (-) вътре в отделението за батериите.
Батериите могат лесно да бъдат инсталирани или извадени като техните (-) краища се натискат към пружината.
Може да използвате никел хидридни (Ni-MH) презареждащи се батерии.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези батерии не могат да бъдат зареждани с този уред. Използвайте предназначения за целта уред за презареждане. Също така за подробности, относно използването на презареждащи се батерии, следвайте указанията за същите.
Ще чуете пиукане, когато батериите бъдат инсталирани.
Затворете капака на отделението за батериите.
Не натискайте капакът на батериите в неговата позиция.

2. НАСТРОЙТЕ ДАТА И ЧАС И АКТИВИРАЙТЕ ЧАСОВНИКА
Натиснете бутон SET (настройка) и го задръжте натиснат докато "2011" започне да мига.
Часовникът е настроен в следния ред: година, ден час, минути.
Мигащите числа се увеличават с MEMORY KEY (БУТОН ПАМЕТ) и намаляват с бутон [2]. Скоростта на смяната на числата ще бъде увеличена, ако задържите бутона натиснат. Натискайки бутона SET ще фиксирате избраните числата и ще започнат да мигат следващите числа за настройка. С натискането на бутона СТАРТ/СТОП ще приключите настройката. Когато датата и часът са настроени, часовникът се активира. Показването на часовника, когато уредът с изключен означава, че часовникът с активиран.
Символът за батериите ще започне да мига, когато енергията на батериите е слаба. Измерването не може да бъде направено, когато е показан този символ. Сменете батериите. Всички батерии трябва да бъдат сменени с нови; не смесвайте нови и стари батерии или различни батерии.
Символът може да се появи само по време на измерване, въпреки, че може да прегледате показанията в паметта. Това е така, понеже е нужна повече енергия от батериите за извършване на измерване, напр. надуване на маншета, отколкото извеждане на показанията в паметта. Моля сменете батериите.
Приложените батерии са пробни и техният живот може да е по-кратък от този на батериите, предлагани в търговската мрежа.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО
Маншетът е приложим за китки с обиколка между 12.5 и 22.5 см. Измерете обиколката на китката си преди да направите измерване.

1. СЕДНЕТЕ НА СТОЛА И СЛОЖЕТЕ МАНШЕТА
Намерете стол или маса, за да се настаните удобно така, че краката ви да са на земята и ръцете и гърба да са в покой.
Свалете часовници и гривни!
Поставете маншета на лявата си китка директно на кожата от страната на дланта.
Мониторът трябва да бъде поставен в центъра на вашата китка с горната част на мониторът поставен 5 до 10 мм от долната част на дланта.
Закрепете маншета и притеснете повърхността му за да бъдете сигурни че кукичките и ухото са закрепени сигурно.
Маншетатът трябва да прилепне плътно и не трябва да има място между маншета и китка ви. Уверете се, че дрехите Ви не са захванати от маншета. Може да използвате дясната си ръка при измерването. Кръвното налягане на лявата и дясната китка може да се различава.

2. НАГЛАСЕТЕ МОНИТОРА НА ВИСОЧИНАТА НА СЪРЦЕТО СИ
Сложете сгъната хавлия или нещо подобно под ръката си за упора, за да може маншета да стои на височината на сърцето ви по време на измерването.
Дръжте си лакътя ако нямате подходяща маса където да го сложите. Измерването може да бъде направено докато лежите по гръб. Уверете се, че маншетът е на нивото на сърцето ви. Ако маншета е по-високо (ниско) от сърцето измереното кръвно може да се увеличи или намали. Поемете си дълбоко дъх и се успокойте. Не мърдайте и не говорете по време на измерването. Не кръстосвате краката си по време на измерването. Не задържайте дъха си.

3. ВКЛЮЧЕТЕ АПАРАТА
Натиснете бутон СТАРТ/СТОП.
Въздухът се изпуска от маншета.
Автоматично се надува.
Надуването спира на оптималното налягане и налягането започва да намалява.
Символа пулс се появява когато е засечен пулс.
Натиснете копчето Старт/Стоп отново, за да приключите измерването. Апаратът ще изпусне въздух от маншета и ще се изключи.
Въздухът е изпуснат от маншета и измерванията са изобразени като резултати.

Автоматично повтарящо се надуване.
Ако мръднете или си стегнете ръката, надуването може да се повтори няколко пъти, за да се постигне резултат. Повтарящо се надуване не се изписва като грешка на монитора.

4. ИЗБЕРЕТЕ БАЗА ПАМЕТ, ЗА ДА ЗАПИШЕТЕ РЕЗУЛТАТА
Символа памет е изобразен под копчето памет.
Натискането на копчето памет ще смени базата памет.
Резултатите се записват автоматично в избраната база памет (1) или (2) след като се изключи апарата след измерване. Уверете се, че сте избрали базата след измерване.

5. ИЗКЛЮЧЕТЕ МОНИТОРА
Натиснете Старт/Стоп бутона. Монитора ще се изключи. Дори и да не го изключите ще се изключи автоматично след 3 минути.
Не правете последователни измерения. Това ще доведе до подуване не китката и грешни резултати. Оставете китката си да почине поне 5 минути.

ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗАПИСАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Изключете апарата от бутона Старт/Стоп след измерване.

1. Натиснете Копчето "Memory"
Натиснете копчето памет 1, за да изпише резултатите записани в банката памет (1) и копчето памет (2), за да видите тези в банка памет (2). Средното налягане от записаните резултати е изобразено.
Внимание: Средното налягане няма да бъде изобразено ако няма 2 или повече записани резултати.

2. Натиснете същото копче памет отново
Последните резултати записани в избраната банка памет са изобразени.
Дисплея най-отгоре показва номера на паметта, датата и часа на измерването.
Последното измерване е изобразено като No 1. Резултатите са изобразени от най-нов към най-стар с всяко натискане на бутона памет. По-голямо число изобразява по-старо измерване.


Сменяне на банки памет
Натискане на копчето Memory key [2] на екрана на банка 1 ще смени дисплея на банка 2 и натискане на копчето Memory key [1] отново ще върне на дисплея резултатите от банка 1.

3. Изключете монитора.
Натиснете Start/Stop копчето.
Дори и да не сте натиснали копчето то изписва резултата за около 30 секунди и ще се изключи автоматично.

Изтриване на записани резултати
1. Изберете резултата, за да го изтриете.
Изберете средните резултати, за да изтриете всички резултата в паметта.
2. Натиснете бутона MEMORY KEY и го задръжте. Натиснете MEMORY KEY 1, за да изтриете резултатите от банка памет 1 или MEMORY KEY 2 за да изтриете резултатите от банка памет 2.
Дисплеят ще започне да премига. Задръжте пръста си на бутона докато резултатът е заменен с "---".

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Изтощена батерия:
Има изтощена батерия. Да се заменят всички батерии с нови.

Err 300:
Високо налягане Маншетът е надут до максималното налягане, поради движение на тялото и др. Не се движете по време на измерване.

Err - 1; Err - 3:
Кръвното налягане не може да бъде измерено поради движение или говорене. Не говорете и не се движете по време на измерване.

Err - 2:
Маншетът не е поставен правилно. Поставете правилно маншета, ако грешката се повтаря многократно се обърнете към сервиза.

Символ, изобразяващ две нули, разположени една под друга:
Бутона START/STOP е бил натиснат по време на поставянето на батериите. Изключете и включете отново.

Празен дисплей:
Батериити са изтощени - сменете батериите;
Поставени са неправилно - извадете ги и ги поставете отново;
Терминалите за контакт не са чисти - почистете терминалите със суха кърпа;
Докосване на бутона с върха на пръста или с нокът - докоснете бутона с възглавничката на пръста.

Измерените стойности варират всеки път:

    Психическото, физическото или състоянието на измерване влияят на вашето кръвно налягане - Правете измерванията при еднакви условия.

Измерените стойности се различават от тези взети в болница:

    Психично състояние като неспокойствие в болницата или отпуснатост у дома влияе върху вашето кръвно налягане. Водете си записки на кръвното налягане у дома и се консултирайте с вашия лекар.

Ако не можете да направите правилно измерване чрез методите и описанията дадени до тук, свържете се с вашия сервиз. Не разглобявайте уреда и не се опитвайте да пипате вътрешния механизъм.

ГАРАНЦИЯ
Апаратът за измерване на кръвно налягане NISSEI WSK - 1011 е с 5 години гаранция за качеството на всички електронни компоненти. Гумените, механичните както и платнените части са с гаранция 2 години от датата на закупуване. Ако през този период апаратът покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка, ще бъде отремонтиран безплатно. Всички искове по тази гаранция трябва да са придружени от четливо попълнена гаранционна карта придружена с касова бележка за покупката.

Гаранцията не важи ако:
Тази гаранция не покрива повреди или неизправности вследствие на неправилно боравене или употреба, които противоречат на инструкциите в това упътване.
Има несъответствие в гаранционната карта; има повреди поради ремонт от неупълномощени лица или сервизна база; настъпилите повреди са следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни условия; повреди причинени от удар или изпускане; неправилна експлоатация и поддръжка; естествено износване на частите.

Производител: NISSEI - NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD, Япония.

За информация и поръчки: