+359 878 292 513

ТОРВАКАРД ТАБЛ. 10 МГ.Х 30

ТОРВАКАРД ТАБЛ. 10 МГ.Х 30 ТОРВАКАРД ТАБЛЕТКИ 10 МГ Х 30

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: ZENTIVA

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C10AA05


Описание

ТОРВАКАРД


Действие

Аторвастатин понижава нивата на холестерола, LDL-xолестерола, аполипопротеин
В и триглицеридите в кръвната плазма.
В същото време той помага за увеличаването на HDL холестерола и аполипотротеин А

Показания

Този продукт е предназначен за лечение на:
 
- повишени нива на холестерол в кръвта (първична хиперхолестеролемия) или повишени кръвни нива едновременно на холестерол и триглицериди (смесена хиперлипидемия, отговаряща на тип Па или IIb по класацията на Фредриксон);
 
- наследствено повишени нива на холестерол в кръвта при фамилна хиперхолестеролемия (хетерозиготна форма) в случай, когато други методи (като напр. промяна на режима на хранене, физически упражнения, намаляване на телесното тегло) не са достатъчно ефективни, или
 
- наследствено повишени нива на холестерол в кръвта при фамилна хиперхолестеролемия (хомозиготна форма) заедно с други терапевтични методи за намаляване на мазнините в кръвта (напр. LDL афереза) или в случай, че тези терапевтични методи не са достъпни.
 
Противопоказания
 
Кога трябва да избягвате употребата на Торвакард?
 
 
Торвакард не трябва да се използва в случай, когато:
 
- Вие сте алергични към някоя от съставките на лекарствения продукт;
 
- Вие страдате от заболяване на черния дроб или неизяснено продължително повишаване на стойностите на чернодробните ензими (серумните трансаминази) в кръвта;
 
- Вие страдате от заболяване на скелетната мускулатура;
 
- Вие сте бременна или планирате да забременеете в близко бъдеще;
 
- Вие кърмите;
 
 
- Вие сте жена в репродуктивна възраст и не употребявате сигурни противозачатъчни средства.
Опитът с прилагането на аторвастатин при деца е ограничен. Ето защо, той може да бъде предписван само от специалист.
 
В кои случаи Торвакард може да се използва само след изричото съгласие на лекар?
 
По-долу са описани ситуациите, при които Вие трябва да използвате Торвакард само, ако това е абсолютно необходимо и с особено внимание. Моля, консултирайте се с Вашия лекар. Това също се отнася и за минали ситуации.
 
Аторвастатин, лекарственото вещество в Торвакард, трябва да се прилага с внимание при пациенти консумиращи големи количества алкохол и/или имащи прекарано чернодробно заболяване в миналото.
Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.
Моля, посъветвайте се с Вашия лекар, ако едновременно приемате и други лекарствени продукти (виж Лекарствени взаимодействия).
 
Какво трябва да се има пред вид при пациенти в напреднала възраст.
 
При пациенти над 70 години безопасността и поносимостта при прилагане на препорачваната дозировка са съпоставими с тези при останалите пациенти 
 
 Какво трябва да знае Вашият лекар за периода, предхождащ Вашето заболяване?
 
• Имали ли сте бъбречни заболявания ?
 
• Била ли е намалена функцията на щитовидната жлеза?
 
• Има ли наследствени мускулни заболявания във Вашето семейство?
 
 
• Имали ли сте чернодробно заболяване и/или сте употребявали големи количества алкохол?
 
• Имали ли сте токсични увреждания на мускулите, когато сте лекувани с хиполипидемични средства?
 
 За какво трябва да уведомите Вашия лекар по време на лечението с Торвакард?
 
• Мускулна болка, спазми или слабост, особено ако са съпроводени с отпадналост и повишена температура;
 
• Всички лекарствени продукти, предписани Ви от друг лекар за лечение на други заболявания/проблеми;
 
 
• Всякакви промени в здравословното Ви състояние.
 Лекарствени взаимодействия
 
Кои лекарствени продукти влияят на ефективността на Торвакард и действието на кои лекарствени продукти може да се повлияе от Торвакард?
 Установено е взаимодействие на подобни лекарствени продукти от тази терапевтична група (инхибитори на HMG-CoA редуктаза) с продукти, потискащи имунните реакции на организма (напр. циклоспорин), други лекарствени продукти за понижаване нивата на мазнините в кръвта (фибрати, производни на никотиновата киселина), макролидни антибиотици, включително еритромицин и някои противогъбични средства (антимикотични азоли). Това взаимно повлияване на действието на лекарствените продукти може да се изрази от своя страна, независимо от другите ефекти, в мускулни болки и повишаване на стойностите на мускулните ензими (СК), рядко дори в разграждане на мускулни клетки (рамбдомиолиза) с бъбречна недостатъчност.
Тези лекарствени продукти и макролидните антибиотици могат да се прилагат едновременно с Торвакард само след подробни указания от Вашия лекар.
Едновременното прилагане на колестипол и аторвастатин води до усилване на ефекта на понижаване на нивото на мазнини в кръвта.
Едновременната употреба на аторвастатин и дигоксин и едновременната употреба на аторвастатин и някои лекарствени продукти, предпазващи от бременност (контрацептиви, съдържащи норетистерон и етинил естрадиол) води до умерено повишаване на концентрацията на тези продукти в кръвта. Този факт трябва да има пред вид Вашият лекар когато определя дозировката на споменатите по-горе лекарствени продукти.
Едновременното прилагане на лекарствени продукти, понижаващи стомашната киселинност (антиациди, съдържащи магнезий или алуминий) води до намаляване концентрацията на аторвастатин в кръвта, без да намалява ефекта на понижаване на холестерол в кръвта. Едновременното използване на еритромицин повишава концентрацията на аторвастатин в кръвта. 
При едновременната употреба на Торвакард и варфарин (продукт за забавяне съсирването на кръвта), Вашият лекар трябва по-често да извършва контролни прегледи, особено при започване на лечението.
При клинични изследвания не са наблюдавани взаимодействия при едновременно прилагане на аторвастатин и циметидин (средство за понижаване киселинността на стомаха) или феназон (лекарствен продукт облекчаващ болка).
Не забравяйте, че тази информация се отнася също и за лекарствени продукти, които сте използвали непосредствено преди започване на лечението с аторвастатин.
 
Дозировка и начин на приложение
 
Ако Вашият лекар не Ви е предписал друго, придържайте се към следните препоръки за употреба на Торвакард. Моля, спазвайте стриктно тези указания, тъй като в противен случай е възможно намаляване на ефикасността на Торвакард.
Колко често и в какво количество трябва да приемам Торвакард?
 
Вашият лекар ще Ви посъветва да спазвате понижаваща холестерола диета и Вие трябва да спазвате тази диета също така и през цялото време на лечение с Торвакард.
Лечението трябва да започне с 10 mg аторвастатин веднъж дневно. За тази дозировка е наличен Торвакард 10 филмирани таблетки. По-нататък дозировката ще бъде променена от Вашия лекар така, че да се достигнат препоръчаните стойности на LDL-холестерол. Приспособяването на дозировката трябва да се извършва на интервали от 4 или повече седмици. Максималната дневна доза е 80 mg аторвастатин.
 
• Повишени нива на холестерол (хиперхолестеролемия) или на холестерол и триглщериди заедно (смесена хиперлипидемия)
 
По-голяма част от пациентите реагират добре на 10 mg аторвастатин (т. е. 1 филмирана таблетка Торвакард 10). Като правило терапевтичният ефект се проявява до 2 седмици и максимален терапевтичен ефект се достига след 4 седмици. Този ефект се запазва при продължителна терапия.
 
 • Наследствено повишен холестерол (фамилна хиперхолестеролемия)
 
- хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия
 
Началната доза е 10 mg аторвастатин веднъж дневно. Дозировката може да бъде индивидуализирана от лекаря до 40 mg аторвастатин дневно на интервали от 4 седмици. Впоследствие лекарят може да комбинира аторвастатин с йонообменна смола с добавени жлъчни киселини или дозировката на аторвастатин може да бъде повишена до 80 mg дневно.
 - хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия
 
При клинични изследвания средното понижение на LDL холестерола е около 21%. При тези изследвания аторвастатин е прилаган в дози до 80 mg дневно.
 
Дозировката на Торвакард при пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия е 10-80 mg дневно. Торвакард трябва да се прилага като съпътстващо лечение към други терапевтични методи за понижаване на холестерола (напр. LDL афереза) или в случаите, когато тези терапевтични методи не са достъпни.
 
Опитът при лечение на хомозиготна фамилна хирепхолестеролемия при деца е само при малък брой педиатрични пациенти (на възраст от 4 до 17 години. Лечението на  деца трябва да се провежда само от специалист. Препоръчваната начална доза Торвакард при тези пациенти е 10 mg дневно. Дозата може да бъде увеличена до 80 mg дневно в зависимост от отговора и поносимостта. Няма данни за влиянието на това лечение върху развитието на децата.
 
 • Дозировка при пациенти с увредена функция на бъбреците и пациенти в напреднала възраст
Не е необходимо специално коригиране на дозировката при тези пациенти, тъй като заболяванията на бъбреците не влияят на лечението с Торвакард.
 
При клинични изследвания е установено, че специално адаптиране на дозировката при пациенти в напреднала възраст също не е необходимо.
 
Начин на приложение
 
Как и кога трябва да вземате Торвакард?
 
Торвакард може да се приема с малко количество течност по всяко време на деня независимо от приема на храна.
 
Колко дълго трябва да се използва Торвакард?
 
Торвакард е предназначен за продължителна употреба.
 
Внимание:
 
Какво се прави когато е приета по-ниска доза Торвакард или е пропусната една доза?
 
Не удвоявайте дозата, продължете съгласно приетата схема.
 
Какво се прави, ако се появят мускулни болки, чувство за мускулна слабост и повишена температура?
 
Потърсете незабавно медицинска помощ и се консултирайте относно понататъшната употреба на Торвакард.
  
Предозиране: Какво да правите, ако сте погълнали твърде много таблетки Торвакард (умишлено или случайно предозиране)?
 
Няма специално лечение при предозиране на аторвастатин. В случай на предозиране потърсете медицинска помощ.
 
Нежелани лекарствени реакции
 
Подобно на останалите лекарствени продукти Торвакард може да има нежелани лекарствени реакции.
Торвакард обикновено се понася добре. Нежеланите лекарствени реакции като правило са умерени и преходни.
 
Следните нежелани лекарствени реакции са описани от пациентите, използващи аторвастатин (лекарственото вещество, съдържащо се в Торвакард), с честота на проявление повече от 1%: гадене, запек, метеоризъм, храносмилателни разстройства, коремни болки, диария, болки в мускулите или ставите, болка в_гърба, чувство за изтръпване (мравучкане), отоци, чувство на слабост, главоболие, замаяност и безсъние.
 
При пациенти, приемащи лекарствени продукти, съдържащи аторвастатин като лекарствено вещество, е наблюдавано, подобно на другите лекарствени вещества от тази група, повишаване на стойностите на чернодробните ензими, което обикновено е умерено и преходно и не изисква прекратяване на лечението.
Освен това, понякога е докладвано повишаване на нивата на друг ензим - креатин фосфокиназа (СК). В редки случаи това повишаване е свързано с мускулни болки, чувствителност или слабост на мускулите. Ако забележите необичайна болка в мускулите, мускулни крампи или чувство на слабост, моля, информирайте Вашия лекар възможно най-бързо.
 
Рядко са наблюдавани и други нежелани лекарствени реакции, но директна връзка с приложението на аторвастатин не винаги е била доказана: възпаление на мускулите (миозит), заболявания на мускулите (миопатия, рабдомиолиза), невъзпалителни заболявания на нервите (периферна невропатия), възпаление на панкреаса, възпаление на черния дроб, жълтеница, повръщане, намален апетит или обратното, повишаване на теглото, импотентност, повишаване или понижаване на кръвната захар, гръдна болка, намаляване броя на тромбоцитите (тромбоцитопения), косопад и нарушение на паметта. Алергични реакции са наблюдавани при чувствителни пациенти, специално кожни обриви, копривна треска и сърбеж. Рядко могат да се появят тежки алергични реакции. Ако развиете алергична реакция с отоци или задух или кожна реакция, засягаща обширен участък, потърсете медицинска помощ.
В случай на вероятни нежелани лекарствени реакции, възможно най-бързо информирайте Вашия лекар, който ще реши какво трябва да се направи.
Ако забележите някаква нежелана реакция, която не е описана в тази информационна листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

 

За информация и поръчки: