+359 878 292 513

МЕДАКСОН ФЛ.2 ГР.

МЕДАКСОН ФЛАКОН 2 ГР

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: Medochemie LTD

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Описание

МЕДАКСОН 


Медаксон е лекарство отпускащо се по лекарско предписание. Медаксон се използва за лечение на инфекции. Медаксон се използва за лекуването на менингит.

Показания:

Медаксон е показан за лечение на следните инфекции, причинени от чувствителни микроорганизим:
Пневмония
Септицемия
Менингит
Инфекции на костите, кожата, меките тъкани
Инфекции при неутропенични пациенти
Гонорея
Периоперативна профилактика на инфекции, свързани с хирургията.

Дозировка и начин на приложение:

За приложение чрез дълбока интрамускулна инжекция, бавна интраинтравенозна инжекция или чрез бавна интравенозна инфузия, като се следват указанията за разтваряне

Общи препоръки за дозиране:

Реалната дозировка и начин на приложение трябва да бъдат определени на базата на тежестта на инфекцията, чувствителността на причиняващия микроорганизъм и състоянието на пациента. Обикновено се получава задоволителен терапевтичен отговор с еднократно дневно прилагане. Продължителността на лечението зависи от прогресията на болестта. Приложението на антибиотика трябва да бъде продължено за от 48 до 72 часа, след получаване на доказателства за бактериално унищожаване, или след като пациентът стане афебрилен

Възрастни и деца на възраст над 12 години:

Нормалната лечебна доза е 1 г, приложен като еднократна дневна доза. При тежки инфекции, дозата може ад бъде повишена на обикновено 2 до 4 г, прилагани като еднократна доаз на всеки 24 часа.

Гонорея:

Интрамускулно приложение на еднократна доза от 250 мг. Едновременното приложение на  probenecid не е показано.

Периоперативна профилактика:

Обикновено се прилага 1 г като еднократна интрамускулна инжекция или бавно интравенозно. За профилактика при колоректална хирургия трябва да бъдат приложени 2 г интрамускулно, чрез бавна интравенозна инжекция или бавна интравенозна инфузия. Прилага се заедно с подходящ продукт, ефективен срещу анаеробни бактерии.

Хора в напреднала възраст:

Не се налага промяна на дозата при хора в напреднала възраст, освен ако не е налична чернодробна и бъбречна недостатъчност.

Новородени:

Дневната доза е между 20 и 50 мг/кг т.т. дневната доза не трябва да надвишава 50 мг/кг т.т. Ако бъде използван интравенозен път на приложение, дозата трябва да бъде прилагана за време над 60 минути, за да се намали изместването на билирубина от албумина, и по този начин да се намали риска от възможна билирубинова енцефалопатия.

Деца на възраст над 6 седмици до 12 години:

Дозировката е зависима от теглото . Нормалната лечебна доза е 20-50 мг/кг т.т./дневно, прилагана като еднократна дневна доза. При тежки инфекции може да бъде прилагана доаз до 80 мг/кг т.т./дневно, като еднократна дневна доза. Дози от 50 мг/кг или по-високи трябва да бъдат приложени чрез бавна интравенозна инфузия с минимална продължителност от 30 минути. Дози по-високи от 80 мг/кг т.т. не трябва да бъдат прилагани, поради наличието на повишен риск от билиарна прецепитация.

Чернодробна недостатъчност:

Не се налага промяна на дозата, ако не е налично и бъбречно увреждане.

Бъбречна недостатъчност:

Не се изисква адаптиране на дозата при лека до умерена бъбречна недостатъчност, ако не еналична и чернодробна недостатъчност. В случай на тежка бъбречна недостатъчност, креатининов клирънс по-нисък от 10 мл/мин, дневната доза трябва да бъде ограничена до 2 г или по-малко.

Чернодробна недостатъчност с бъбречна недостатъчност:

През определени интервали от време трябва да бъдат определяни плазмените концентрации на ceftriaxone и ако се налага, и коригиране на дозата.

Пациенти на диализа:

След диализа е необходимо допълнителна доза. Тъй като степента на елиминиране може да варира при тези пациенти, трябва да се мониторират плазмените концентрации, за да се определи дали се налага коригиране на дозата.

Разтваряне за инжекция или инфузия:

Разтварянето трябва да бъде извършено при подходящи условия и при съответните предпазни мерки, за да се избегне микробно замърсяване. Препоръчително е да се използват прясно приготвени разтвори; разтворите запазват задоволително действие до 6 часа на стайна температура, и до 24 часа при 2 до 8 градуса. След разтваряне се получава бледо жълт, до кехлибарен на цвят разтвор.

Интрамускулна инжекция:

Разтварянето става с 1%-ен разтвор на lidnocaine hydrochloride; флаконът 1 г трябва да бъде разтворен с 3,5 мл разтвор. Прилага се чрез дълбока интрамускулна инжекция. Ако дозата надвишава 1 г, тя трябва да бъде разделена и приложена на повече от едно места за инжектиране. След разтваряне с lidnocaine, не трябва да се прилага интравенозно.

Интравенозна инжекция:

Разтваряне с вода за инжекции, 1 г трябва да бъде разтворен в 10 мл вода за инжекции. Прилага се чрез бавна интравенозна инжекция над две до четири минути.

Противопоказания:

Пациенти с известна свръхчувствителност към някой  от цефалоспориновата група антибиотици.
Употреба при новородени с жълтеница, хипоалбуминемия, или с ацидоза, или които имат други състояния, включително недоносени, при които е възможно нарушение на свързването на билирубина.

Бременност и кърмене:

Бременност:
При проучвания с животни, ceftriaxone не е свързан с нежелани фетално развитие, но подобни проучвания невинаги са показателни за поведението при хора. Няма адекватни и добре контролирани  проучвания при хора, и безопасността при бременност не е установена. Употребата при бременност не се препоръчва , освен ако не е наложителна и трябва да бъде разгледана потенциалната полза срещу непознатите възможни рискове.

Кърмене:
ceftriaxone се екскретира в малки количества в кърмата. Препоръчително е внимание при кърмене и трябва да бъде даден съвет кърменето да бъде преустановено по време на лечението.

Нежелани лекарствени реакции:

ЦНС: Има малко съобщения за главоболие и световъртеж.

Дерматологични:
Има случаи на кожни реакции, включително алергичен дерматит, еритема мултиформе, оток, сърбеж, уртикария, макулопапуларен обрив и екзантем. Има изолирани съобщения за по-тежки кожни реакции; еритема мултиформе

Стомашно-чревни: Това са най-честите нежелани реакции. Най-честата е редки изпражнения или диария. В случай на профузна, водниста и кървава диария трябва да се вземе предвид възможността за псевдомембранозен колит, поради суперинфекция с lostridium difficile, трябва  да се направят съответни изследвания ,и ако бъде потвърдена да се започне подходящо лечение. Понякога има съобщения за гадене и/или повръщане, стоматит, и глосит.

Генито-уринарен тракт: След приложение на ceftriaxone, има редки съобщения за уринарни преципитати на калциев ceftriaxone, те са симптоматични и обратими, и с повишен риск са млади, имобилизирани или дехидратирани пациенти. Редки съобщения за гъбична суперинфекция на гениталния тракт.

Хематологични: Има съобщения за всички степени на анемия, включително хемолитична анемия, агранулоцитоза, еозинофилия, левкопения, неутропения и тромбоцитопения. Редки съобщения за удължаване на протромбиновото време, свързано с ceftriaxone.

Чернодробни: Има редки съобщения за анафилактичен тип реакции, включително бронхоспазъм и ангионевротичен оток. Рядко са съобщавани лекарствена треска и тръпки.

Място на инжектиране: Веднага след интрамускулна инжекция, може да бъдат почувствани болка и дискомфорт на мястото на инжектиране, това обикновено е поносимо и преходно. 

Бъбречни: Редки случаи на повишени нива на серумен креатинин. На ултразвуково изследване са засечени преципитати на калциев ceftriaxone, понякога обърквани с жлъчни камъни. Тези жлъчни преципитати обикновено са наблюдавани след повишаване на дозата за възрастни над 2 г/дневно, или над еквивалента при деца.

Супаринфекции:
Подобро на всички широкоспектърни антибиотици, може да се появи суперинфекция с резистентни микроорганизми, дрожди или гъбички. Ако се случи, трябва да бъдат започнати подходящи терапевтични мерки.

За информация и поръчки: