+359 878 292 513

ФОЗИКАРД ПЛЮС ТАБЛ.20 МГ./12.5 Х 30

ФОЗИКАРД ПЛЮС ТАБЛЕТКИ 20 МГ /12.5 Х 30

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: ACTAVIS

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C09BA09


Описание

ФОЗИКАРД ПЛЮС 


Фозикард е лекарство отпускащо се по лекарско преписание. Фозикард съдржа фозиноприл. Фозикард може да доведе до развитето на хипотония. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФОЗИКАРД ПЛЮС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Фозикард Плюс е комбиниран антихипертензивен лекарсвен продукт съдържащ фозиноприл - инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим и хидрохлоротиазид - тиазиден диуретик. Двете съставки имат самостоятелно действие, а в комбинация проявяват взаимно потенциращ се антихипертензивен ефект.

Фозикард Плюс се прилага за лечение на артериална хипертония, когато не е постигнат адекватен контрол на артериалното налягане при лечение само с фозиноприл и/или при пациенти при които е постигнато стабилизиране на артериалното налягане с отделните лекарствени вещества давани в същите дози.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ФОЗИКАРД ПЛЮС

Не се прилага при:

- свръхчувствителност към активните или към някое от помощните вещества, включени в състава на продукта, както и към други сулфонамиди,

- анамнеза за ангионевротичен едем, получан при предхождаща терапия с АСЕ инхибитор или пациенти с вроден или идиопатичен ангиоедем,

- анурия

- бременност и кърмене

- деца

 

При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:

 Хипотония

При пациенти може да се развие симптоматична хипотония. Това се наблюдава рядко при неусложнена хипертония, но е по-често при нарушен водно-електролитен баланс - намален циркулиращ обем, хипонатриемия, хипохлоремична алкалоза, хипомагнезиемия илиа   хипокалиемия, които могат да са предизвикани от предхождаща диуретична терапия, диета с ограничение на солка или в следствие на продължително разстройство или повръщане.

Предхождащата диуретична терапия трябва да се спре 2-3 дни преди започване на лечението и е необходимо периодично контролиране на серумните електролити.

При пациенти с повишен риск от развитие на симптоматична хипотония, началният период на лечение и регулиране на дозата, трябва да става под медицински контрол. Особено внимание трябва да се обръща на пациенти с мозъчно-съдова болест или с исхемична болест на сърцето, защото силното понижаване на артериалното налягане може да предизвика исхемични мозъчни инциденти или миокарден инфаркт. Ако се явят симптоми на хипотония, пациентът трябва да се постави в легнало положение и при нужда да се направят вливания на физиологичен серум.

Преходна хипотонична реакция не е противопоказание за по-нататъшно лечение, като временно може да се наложи отделно приложение на съставките в подходяща доза.

Както другите съдоразширяващи продукти, фозиноприл трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със следните сърдечни заболявания - аортна стеноза и хипертрофична кардиомиопатия.

 Оценка на бъбречната функция: Преди започване на терапия с Фозикард Плюс трябва да се оцени бъбречната функция на пациента и тя да се контролира редовно по време на лечението

Нарушена бъбречна функция:

Тиазидните диуретици не са особено подходящи за лечение при пациенти с увредена бъбречна функция и са неефективни при средна и тежка бъбречна недостатъчност.

Фозикард Плюс не бива да се прилага на пациенти с бъбречна недостатъчност, докато постепенното увеличаване дозата на отделните съставки не покаже възможността за приложение на комбинацията.

При някои хипертоници без установено предшестващо нарушение на бъбречната функция може да се наблюдава леко и преходно повишение на серумните урея и креатинин, когато фозиноприл се дава едновременно с диуретик. Ако се установи такова повишение при лечение с Фозикард Плюс, той трябва да бъде временно спрян. Терапията може да продължи с приемане на отделните съставки самостоятелно в подходяща доза.

Чернодробни заболявания:

Болни с увредена чернодробна функция могат да имат повишени нива на фозиноприл, поради нарушено разграждане. Рядко при лечение с АСЕ-инхибитори може да се наблюдава тежко протичащо засягане на чернодробната функция. При установяване на жълтеница или значително показване на чернодробните ензими по време на терапията с Фозикард Плюс, неговият прием трябва да се преустанови.

Тиазидните диуретици трябва да се прилагат с повишено внимание при пациенти с нарушена чернодробна функция или прогресиращи чернодробни заболявания, тъй като минимални промени във водноелектролитното равновесие могат да провокират развитието на чернодробна кома.

Хирургия:

При пациенти подлежащи на големи хирургични интервенции или по време на анестезия с медикаменти водещи до понижаване на артериалното налягане, фозиноприл може да задълбочи проявите на хипотония, което може да бъде коригирано с увеличение на обема.

Метаболитни и ендокринни промени:

Терапията с тиазидни диуретици може да  повиши стойностите на  кръвната захар при наличен захарен диабет. Това може да наложи корекция в дозата на понижаващите кръвната захар медикаменти, в това число и на инсулина.

Тиазидите могат да предизвикат леко, преходно покачване на серумния калций.

Терапията с тиазидни диуретици може да предизвика покачване нивата на холестерола и триглицеридите.

 Тиазидната терапия може да причини хиперурикемия и влошаване на налична подагра

Свръхчувствителност/антионевротичен едем

Оток на лицето, крайниците, устните, езика и/или гърлото са наблюдавани рядко при пациенти лекувани с АСЕ-инхибитори, в това число фозиноприл. В такъв случай приложението на Фозикард Плюс трябва незабавно да се прекрати и да се осигури подходяща терапия и наблюдение на пациента до пълното и трайно изчезване на симптомите.

Ангиоедем, съчетан с оток на гърлото и гласните връзки, може да бъде фатален. Когато той е придружен от обструкция на дихателните пътища, трябва незабавно да се проведе подходяща терапия, напр. подкожно прилагане на адреналин и/или да се предприемат необходимите мерки за освобождаване на дихателните пътища. Пациентът трябва да остане под строг лекарски контрол, докато не настъпи пълно отзвучаване на симптомите.

Пациенти с данни за предшестващ ангиоедем, несвързан с терапия с АСЕ-инхибитори, могат да бъдат изложени на повишен риск от развитие на такъв при терапия с АСЕ-инхибитор.

При лечение с тиазидни диуретици, пациенти с налична бронхиална астма могат да проявят реакции на свръхчувствителност, а също така и обостряне или поява на системен лупус еритематоден

Расова принадлежност:

Чернокожите пациенти са с по-висок риск от развитие на ангиоедем при лечение с АСЕ-инхибитори.

Пациенти на хемодиализа:

Приложението на Фозикард Плюс при пациенти на хемодиализа не се препоръчва, поради наличната бъбречна недостатъчност.

Има съобщения за случаи на анафилактоидни реакции при пациенти на хемодиализа, лекувани едновременно с АСЕ-инхибитори. По време на лечение с Фозикард Плюс не се препоръчва хемодиализа и хемофилтрация през високо пропускливи мембрани. При такива пациенти трябва да се разгледа възможността за използване на друг тип диализна мембрана или антихипертензивен медикамент от друг клас.

Промени в състава на кръвна

Потискане на костния мозък се наблюдават рядко при неусложнени пациенти, но са по-чести при пациенти с нарушена бъбречна функция и особено при такива със системни заболявания на съединителната тъкан или на лечение с имуносупресори. Поради това е необходим периодичен контрол на броя на левкоцитите при такива пациенти. Тези прояви са с обратим характер и изчезват след прекратяване на терапията.

Кашлица:

При лечение с АСЕ-инхибитори може да се наблюдава появата на кашлица. Характерно за нея е че тя е суха, продължителна и изчезва след преустановяване на лечението

Използване пре деца:

Няма провеждани изследвания за ефективност и безопасност при деца

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекар. Приложението на Фозикард Плюс е противопоказно при бременност и то трябва да бъде прекратено, ако се подозира такава.

Кърмене

Физиноприл и хидрохлоротиазид преминава в майчиното мляко. Поради потенциалния риск от сериозни увреждания на кърмачето, трябва да се вземе решение или за спиране на кърменето или за прекратяване на терапията с Фозикард Плюс.

 

Шофиране и работа с машини:

В началото на лечението може да се наблюдава временно поява на отпадналост и световъртеж, което да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките:

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактазна непоносимост.

 

КАК СЕ ПРИЕМА ФОЗИКАРД ПЛЮС

Възрастни:

Дневната доза е една таблетка, еднократно дневно.

Пациенти с бъбречна недостатъчност:

Не е подходящ като начална терапия при пациенти с бъбречна недостатъчност. Ако на такива пациенти предстои провежването на лечение с тази комбинация, първо трябва да се  определи степента на бъбречна недостатъчност и да се започне начално лечение само с фозиноприл при стриктен контрол на стойностите на серумните урея и креатинин.

Фозикард Плюс може да се използва при пациенти със стойности на креатининовия клирйнс между 30  и 80 мл/мин, но само след предварително определяне дозата на отделните съставки.

Тиазидите не са особено подходящи за диуретично лечение при пациенти с увредена бъбречна функция и са неефективни при стойности на креатининовия клирънс по-ниски от 30 мл/мин.

Деца:

Този продукт не се препоръчва за деца. При нях безопасността и ефективността не е доказана.

Таблетките се приемат с достатъчно вода, независимо от приема на храна, препоръчително сутрин.

 

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Общи:

Анафилактоидни реакции, гръден дискомфорт, треска, зачервяване, физическо неразположение, отпадналост

Сърдечно-съдови:

При високорискови пациенти със солев дефицит и/или дехидратация, а също и при пациенти със сърдечна недостатъчност, тежка или бъбречна фипертония, може да възникне изразена хипотония или ортостатизъм, особено в началото на лечението.

Дихателна система:

Суха дразнеща кашлица, оток на носната лигавица, синузит, бронхит, задух, рядко бронхоспазъм.

Стомашно-чревни:

Сухота в устата, гадене, повръщане, коремни болки, диария,  запек, газообразуване, загуба на апетит.

Пикочо-полови:

В единични случаи е отбелязана поява на олигурия, протеинурия, прогресивно повишаване на уреята, интерстициален нефрит, остра бъбречна недостатъчност.

Свръхчувствителност/ангионевротичен едем:

Ангионевротичен оток в областта на крайниците, лицето,  устните, езика, гърлото и/или ларинкса се наблюдава много рядко.

Кожни:

Обрив, уртикария, сърбеж, фоточувствителност и тежки кожни реакции.

Кръвотворна система:

Рядко е наблюдавано потискане на костния мозък, проявяващо се с намален брой на клетките от различни клетъчни редове. Има единични съобщения за агранулоцитоза, въпреки че не е открита причинна връзка.

Неврологични/Психиатрични:

Замайване, световъртуж, главоболие, отпадналост, депресия, сънливост ,безсъние, нервност, психична обърканост, нарушено зрение, шум в ушите, намалено либидо.

За информация и поръчки: