+359 878 292 513

ЛИЗИГАМА ТАБЛ.10 МГ.Х 30

Лизигама таблетки 10 мг х 30

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: WOERWAG PHARMA

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C09AA03


Описание

Lisigamma 10 mg Tabletten

 

Лекарствено вещество: Lisinopril

Състав

Една таблетка съдържа:

Активни съставки:

Lisinopril dlhydrat 10,89 mg Съответстващ на 10 mg Lisinopril

Помощни вещества :

Манитол, калциев хидрогенфосфат дихидрат, царевично нишесте, прекристализирано нишесте, високодисперсен силициев двуокис, магнезиев стеарат.

Лекарствена форма и съдържание

Lisigamma® 10 mg Tabletten в оригинални опаковки по 30, 50 и 100 таблетки

 

Фармакологична група / Механизъм на действие

Lisigamma® 10 mg Tabletten съдържат лизиноприл дихидрат, активнодействащо вещество от групата на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ- инхибитори).

Области на приложение:

• Lisigamma® е показана за лечение на есенциална и реноваскуларна артериална хипертония. Може да се употребява самостоятелно или в комбинация с други класове антихипертензивни средства. • Lisigamma® е показана за лечение на сърдечна недостатъчност като допълнителна терапия към диуретици и, ако е подходящо, към дигиталисови препарати.

• Lisigamma® е показана за лечение на хемодинамично стабилни пациенти в първите 24 часа от острата фаза на миокарден инфаркт с цел профилактика на леаокамерна дисфункция или сърдечна недостатъчност, както и за намаляване на смъртността. Пациентите трябва да получават също и стандартната препоръчителна терапия с тромболитици, аспирин и бета-блокери.

Противопоказания

Кога не трябва приемате Lisigamma® 10 mg Tabletten?

Lisigamma® 10 mg Tabletten не трябва да се прилага при:

- Свръхчувствителност към лизиноприл, други АСЕ-инхибитори или друг компонент на Lisigamma® ;

- Склонност към отоци в тъканите (наследствен ангиоедем или други ангиоедеми, а също и такива настъпили вследствие на по-рано провеждано лечение с АСЕ-инхибитор).

- Стенози (стеснения) на бъбречните артерии (двустранни или едностранна при пациенти с единствен бъбрек)

- Тежка бъбречна недостатъчност (значително намаление на бъбречните функции)

- Хемодиализа. По време на терапията с лизиноприл е противопоказана хемодиализа или хемофилтрация с Poly-(acrylonitrif,natrium-2-methyiallylsulfonate)-high-flux-мембрани (напр. „AN69") поради възможни анафилактични реакции (анафилактичен шок).

- Изменения в сърдечните клапи (аортна- или митрално-клапна стеноза), респ. други затруднения при изпразването на лявата камера, които значимо снижават кръвното налягане (напр. хипертрофична кардиомиопатия).

- След остър миокарден инфаркт при нестабилно състояние на сърдечно-съдовата система (хемодинамична нестабилност)

- Систолично кръвно налягане (горна граница на кръвното налягане) -100 mmHg преди началото на лечението с лизиноприл

- Кардиогенен шок

- По време на бременност (преди началото на терапията трябва да се изключи бременност или да се вземат контрацептивни мерки)

- По време на кърмене.

 Кога може да приемате Lisigamma® 10 mg Tabletten само след консултация с лекуващия лекар ?

Пo-нататък ще бъде описано кога Lisigamma® 10 mg Tabletten може да се прилага само след допълнителна консултация с лекар и с особенно голяма предпазливост. Моля говорете с Вашия лекар, особено в случай, че изброените показания са се проявявали и преди.

Особено грижливо лекарско наблюдение е необходимо при:

- заболявания, които са съпроводени с повишено отделяне на белък в урината

- смущения в минералната обмяна

- смущения в бъбречната функция

- нарушени имунни реакции или някои ревматични заболявания (колагенози като напр. лупус еритематодес или склеродермия)

- едновременен прием на лекарствени продукти, които подтискат реакциите на имунната система, като напр. някои хормони на надбъбречните жлези (кортикоиди), противотуморни лекарствени средства или лекарства за лечение на вирусни инфекции, както и медикаменти за лечение на: жълтеница, смущения в сърдечния ритъм или психични заболявания (литий).

- тежки нарушения на сърдечната проводимост

- намаляване на обема кръв, циркулиращ в тялото (поради обезводняване, кръвозагуба и др.)стеснение на кръвоносните съдове в мозъка и в сърцето тежка хипертония или хихертония причинена от бъбречни заболявания

- възраст над 65 години

 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪБЛЮДАВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ?

Lisigamma® 10 mg Tabletten не трябва да се прилагат нито при бременност, нито по време на кърмене (сравни с "Противопоказания").

Употребата на Lisigamma® е противопоказана по време на бременност. Преди започване на лечение с АСЕ-инхибитори при жени в детеродна възраст, трябва да се изключи наличие на бременност. По време на лечението при тези жени трябва да бъдат прилагани подходящи контрацептивни мерки.

Ако се установи бременност, Lisigamma® се спира възможно най-бързо и се избира терапия, която е безопасна за детето. АСЕ-инхибиторите могат да причинят заболявания и смърт на плода, ако се прилагат по време на второто и третото тримесечие от бременността. Употребата на АСЕ-инхибитори през тези периоди е свързана с увреждания, включващи: хипотония, бъбречна недостатъчност, хиперкалиемия, и/или хипоплазия на черепа на новороденото, контракции на крайниците, лицево-черепни деформации и хипоплазия на белите дробове. Ако въпреки всичко това се прецени, че е нужно да се използва Lisigamma®, пациентката трябва да бъде уведомена за потенциалните рискове за плода.

Нежеланите странични ефекти не са резултат от въздействие на АСЕ-инхибиторите върху плода по време на първите три месеца от бременността.

В редки случаи, когато употребата на АСЕ-инхибитори по време на бременност е наложителна, се прави серия от ултразвукови изследвания, за да се следи състоянието на околоплодната течност и плода.

Новородени, чиито майки са вземали Lisigamma®, трябва да се наблюдават внимателно от лекар.Не е известно дали лизиноприлът се отделя в кърмата. Тъй като липсва опит с терапия при кърмещи жени. употребата на Lisigamma® от тези пациентки е нежелателна.

 

Предпазни мерки при употреба и предупредителни указания

Какви предпазни мерки трябва да се спазват?

Хипотония

А. Симптоматична хипотония

Lisigamma® 10 mg Tabletten може да доведе до рязък спад в кръвното налягане, особено след първия прием и при рискови пациенти. Това са болни с:

о застойна сърдечна недостатъчност, с или без бъбречна недостатъчност

о тежка хипертония с хипертонични усложнения

о хипертония, предизвикана от бъбречни заболявания;

о дехидратация (дефицит на соли и/или течности), напр. вследствие от лечение с високи дози бримкови диуретици, увреждане на бъбречната функция, бедна на соли диета, диализа, повръщане или диария. При такива пациенти терапията трябва да започне под лекарско наблюдение.

При промяна в дозата на Lisigamma® и/или на диуретика пациентите трябва да се проследяват отблизо. Това важи и за пациенти с исхемична болест на сърцето или мозъчно-съдова болест, при които внезапно спадане на артериалното налягане може да доведе до миокарден инфаркт или инсулт / преходно нарушение в мозъчното кръвоснабдяване.

При поява на хипотония пациентите се поставят в легнало положение, уведомява се лекуващия лекар, който при нужда може да влее венозно физиологичен серум. Преходната хипотонична реакция не е противопоказание за по-нататъшно лечение. То може да продължи след нормализиране на артериалното налягане и възстановяване на вътресъдовия обем.

При някои пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, които имат нормално или ниско артериално налягане, може да се появи допълнително понижаване на артериалното налягане след прилагане на Lisigamma®. Този ефект е предвидим и обикновено не е причина за прекъсване на терапията. Ако хипотонията стане симптоматична, може да се наложи намаляване на дозата или прекратяване на лечението с Lisigamma®.

Б/Хипотония при остър инфаркт на миокарда

Прилагането на Lisigamma® 10 mg Tabletten е противопоказано при тези пациенти с остър инфаркт на миокарда, при които има висок риск от сериозни хемодинамични нарушения след употреба на вазодилататор (съдоразширяващ лекарствен продукт). Това са пациенти с горна граница на кръвното налягане - 100 mmHg или в кардиогенен шок. Решение за терапевтичната схема на лечение с Lisigamma®, както и за евентуално прекратяване на терапията с лизиноприл се взема от лекуващия лекар.

Аортна стеноза (стеснение на аортната клапа) Хипертрофична кардиомиопатия

Като вазодилататори АСЕ-инхибиторите трябва да се прилагат много предпазливо при пациенти с обструкция на кръвотока на изхода на лявата камера (заболявяния, пречещи кръвта от лявата камера да бъде изтласкана а аортата).

Нарушена бъбречна функция

При пациенти със застойна сърдечна недостатъчност хипотонията, предизвикана от лечението с АСЕ-инхибитори, може да доведе до допълнително влошаване на бъбречната функция. В такива случаи често се наблюдава остра бъбречна недостатъчност, която обикновено е обратима.При някои пациенти с хипертония, без данни за предшестваща бъбречносъдова болест, серумните нива на уреята и креатинина се повишават, но това повишение е минимално и преходно, особено след комбинация на Lisigamma® с диуретик. Тази реакция е най-вероятна при пациенти с предхождащо бъбречно увреждане. Възможно е да се наложи намаляване на дозата или дори прекратяване на терапията на Lisigamma® или на диуретика.

Не трябва да се започва терапия с лизиноприл при пациенти с остър миокарден инфаркт, ако има анамнеза за значима бъбречна дисфункция. Ако бъбречното увреждане се появи по време на лечението с Lisigamma®, лекуващият лекар може да прекрати на терапията с Lisigamma®

Стенози (стеснения) на бъбречните артерии

При пациенти със заболяване на бъбречните съдове, обуславящо високо кръвно налягане и / или стенози (стеснения) на бъбречните артерии, съществува риск от спад на кръвното налягане и развитие на бъбречна недостатъчност по време на терапия с лизиноприл.

При лечение на пациенти с едностранна бъбречна артериална стеноза (стеснение на артерията само към единия бъбрек) се провежда постоянно строго наблюдение от страна на лекуващия лекар.Пациентите с двустранни стенози на бъбречните артерии, или стеснение на бъбречната артерия на единствен бъбрек не трябва да приемат Lisigamma®.

Хемодиализа ("изкуствен бъбрек")

При едновременно прилагане на Lisigamma* и специални мембрани за хемодиализа (напр. "AN 69") при случай ма спешна помощ, има опасност от настъпване на тежки реакции на свръхчувствителност до състояние на шок.

Пациентите, подложени на редовна хемодиализа не трябва да приемат Lisigamma®

Ако възоснова на необходимост от спешна медицинска помощ все пак е наложително да се предприеме диализа, трябва лекарят, провеждащ диализата, непременно да е осведомен за лечението с Lisigamma® 10 mg Tabletten.

Повишаване концентрацията на калий в кръвта (хиперкалиемия)

По време на лечението с Lisigamma® може да се повиши концентрацията на калий в кръвта, особено при наличие на бъбречна и/или сърдечна недостатъчност и захарен диабет. Приемът на калиеви препарати (или калий-съдържащи солеви хранителни добавки), или включването на калийсъхраняващи диуретици (отводняващи средства) може да доведе до значително повишаване на калиевата концентрация в кръвта. Ако въпреки това е необходима едновременно ла се приемат и гореспоменатите лекарства, то Вашият лекар би трябвало редовно да проследява калиевата концентрация в кръвта по време на лечението. Хипокалиемията, предизвикана от прилагането на калий-губещ диуретик, може да се намали при комбиниране на диуретика с Lisigamma®.

Ангионевротичен оток

Болезнените тъканни отоци на кожата и лигавицата могат да бъдат израз на специфична реакция на непоносимост. Ангионевротичният оток на лицето, крайниците, устните, езика, глотиса и/или ларингса се наблюдава рядко при пациенти, лекувани с АСЕ-инхибитори, включително Lisigamma®. Отокът може да се появи във всяка една от фазите на лечение. В такива случаи, приемът на Lisigamma® се спира незабавно, веднага трябва да бъде уведомен лекуващия лекар или лекар от Бърза помощ. Може да се наложи пациентът да бъде приет спешно за наблюдение в болница и се изписва от там едва след пълното изчезване на отока. Когато отокът е локализиран само по лицето и устните, състоянието отзвучава без лечение, но могат да бъдат назначени и антихистаминовите средства, тъй като те подобряват симптомите.

Ангионевротичният оток на ларингса, може да бъде фатален. Когато са засегнати езикът, глотисът и ларингсът и има риск от обструкция (стеснение) на дихателните пътища, веднага трябва да се потърси спешна медицинска помощ, за да предприеме незабавни мерки с цел освобождаване на дихателните пътища от обструкцията.

Пациенти с данни за ангионевротичен оток, несвързан с терапия с АСЕ инхибитори, са изложени на no-висок риск при приемане на АСЕ- инхибитори.

Етнически различия

Има съобщения, че ангиоедемът се наблюдава по-често при пациенти от черната раса, лекувани с АСЕ-инхибитори, в сравнение с пациенти от други раси.

Други реакции на свръхчувствителност

А. Анафилактична реакция при десенсибипизация към ципокрили насекоми

При пациенти със свръхчувствителност към отрови на ципокрили насекоми (пчели/оси), подложени на десенсибилизираща терапия (с цел намаляване/подтискане на способността за алергична реакция) и едновременно с това лекувани с АСЕ-инхибитори, има повишен риск от тежки алергични реакции, вкл. животозастрашаващи анафилактични реакции. Тези реакции се избягват чрез временно преустановяване на лечението с АСЕ-инхибитори, преди провеждането на каквато и да е десенсибилизация.

Б. Анафилактична реакция по време на LDL-афереза

В редки случаи пациенти, които са приемали АСЕ-инхибитори по време на LDL-афереза с декстран сулфат, са развивали животозастрашаващи анафилактични реакции. Тези реакции се избягват чрез временно преустановяване на лечението с АСЕ-инхибитори, преди каквато и да е афереза.

Оперативни интервенции /Анестезия

При пациенти, подложени на анестезия с лекарстени продукти, които предизвикват понижение на кръвното налягане (хипотония), Lisigamma® може да засили хипотоничното действие. Анестезиологът непременно трябва да е предварително информиран относно провежданото лечение Lisigamma®.

Промени в кръвообразуването

При пациенти с високо кръвно налягане, в редки случаи е наблюдавано намаление в броя на някои видове бели кръвни клетки, или загуба на голяма част от на белите кръвни телца. Ако в хода на терапия с Lisigamma® 10 mg Tabletten се появят симптоми като треска, подуване на лимфните възли и/или възпаление на гърлото, трябва незабавно да се посети лекуващия лекар и да се провери бялата кръвна картина.

 

Етнически различия

Lisigamma® 10 mg Tabletten може по-слабо да понижава кръвното налягане на пациенти с черен цвят на кожата, отколкото при пациенти с друг цвят на кожата.

Какво трябва да съблюдавате при шофиране, работа с машини и при работа на места без сигурна опора?

Лечението с този лекарствен продукт изисква редовно лекарско наблюдение.На база на индивидуално проявяващите се различия в реакциите е възможно така да се промени способността за реагиране, че да се нарушава способността за активно участие в уличното движение, за обслужване на машини или за работа без сигурна опора на краката. Това в още по-голяма степен важи за началния период на лечението, при повишаване на дозите и при смяна на лекарствения продукт, както и при взаимодействие с алкохол.

Какво трябва да се съблюдава при деца и възрастни хора ?

Приложение при деца

Няма данни за лечение с лизиноприл при деца, затова употребата на Lisigamma® при деца не се препоръчва.

Приложение при възрастни пациенти

Клинични проучвания са доказали наличие на възрастово-обусловени промени в ефективността и безопасността на продукта. Когато, напредналата възраст е свързана и с влошаване на бъбречната функция, е възможно да настъпи no-силно снижаване на кръвното налягане от прилагането на таблетки Lisigamma®, отколкото при по- млади пациенти. При пациенти на и над 65 години се препоръчва по-малка начална доза (2,5 mg лизиноприл), както и лекарско наблюдение на кръвното налягане и бъбречната функция, особенно в началото на терапията. Лекарят може да коригира дозировката в зависимост от стойностите на артериалното налягане.

Взаимодействия с други лекарствени продукти

Кои други лекарствени средства повлиятат действието на Lisigamma® 10 mg Tabletten и как Lisigamma® 10 mg Tabletten повлиява действието на други лекарствени продукти?

Lisigamma® се употребява в комбинация с нитро-препарати без забележими, клинично значими неблагоприятни взаимодействия.

При някои пациенти с бъбречно увреждане, лекувани с нестероидни противовъзпалителни средства, комбинацията с АСЕ-инхибитори може да влоши бъбречната функция. Този ефект обикновено е обратим.

Хипотензивното действие на Lisigamma® 10 mg Tabletten може да се засили от:

- други понижаващи кръвното налягане лекарствени продукти, особенно диуретици (отводняващи средства). Рискът от появата на симптоматична хипотония може да се сведе до минимум, ако се спре приема на диуретика преди започване на терапията с Lisigamma®.

- алкохол (с възможно едновременно засилване и на алкохолното въздействие).

Намаляване на хипотензивното действие на Lisigamma® 10 mg Tabletten е възможно при прием на:

- обезболяващи и противовъзпалителни лекарствени продукти (напр. ацетилсалицилова киселина, индометацин).

- лекарства, които се прилагат при лечение на хрема и спастично стеснение на дихателните пътища (симпатомиметици)

- сол (готварска сол)

- лекарства за неутрализиране на стомашните киселини (антиацидни средства).

Lisigamma® 10 mg Tahletten може да засили действието на:

- калий-съдържащи лекарствени продукти (и хранителни добавки), някои отводняващи средства (напр. спиронолактон, амилорид, триамтерен), и други лекарствени продукти, които намаляват излъчването на калий от тялото, а това води до повишаване на калиевите серумни концентрации.

- лекарствени продукти, съдържащи литий (тъй като лизиноприлът намалява излъчването на лития чрез бъбреците)

- перорални лекарствени продукти за понижаване нивото на кръвната захар

- инсулин

- определени лекарствени продукти, които се назначават при операции (особено за наркоза), могат да засилят действието си при едновременен прием с таблетки Lisigamma® или да доведат до тежки нежелани лекарствени реакции. (Анестезиологьт трябва непременно да е информиран за лечението с Lisigamma®.

Намаление броя на левкоцитите може да се срещне при едновременна употреба на Lisigamma® 10 mg Tabletten с:

- лекарства за лечение на подагра (алопуринол)

- лекарства, които подтискат имунните реакции: напр, при противоревматична терапия, при тежки алергични заболявания като внезапни астматични пристъпи, след трансплантация на органи, при противотуморна терапия (цитостатици, имуносупресори и системни кортикостероиди).

- някои лекарствени продукти за лечение на смущенията в сърдечния ритъм (прокаинамид).Моля, имайте предвид, че тези данни важат и за лекарствени продукти, чийто прием е приключил неотдавна.

Кои вредни навици, храни и напитки трябва да избягвате?

По време на лечение с Lisigamma® 10 mg Tabletten по възможност не трябва да се употребява алкохол.

Указания за дозиране, начин и продължителност на употреба

Следващите указания важат само в случай, че Вашият лекар не е предписал Lisigamma® 10 mg Tabletten no друг начин. Моля, придържайте се към предписанията за приложение, в противен случай Lisigamma® 10 mg Tabletten не може да упражни лечебния си ефект!

 

По колко и колко често трябва да се прилага Lisigamma® 10 mg Tabletten?

В случай, че не е предписано по друг начин, придържайте се към следните указания относно дозировката:

Есенциална хипертония

При пациенти с есенциална хипертония лечението трябва да се започва с 1/2 таблетка Lisigamma® 10 mg (5 mg лизиноприл) сутрин. При някои пациенти са необходими от две до четири седмици, за да се постигне оптимално понижаване на артериалното налягане. След това, ако се налага, Вашият лекар постепенно ще променя дозировката, така че да се постигне оптимален контрол върху кръвното налягане. Обикновено лечението продължава с доза от 10-20 mg (1 - 2 таблетки Lisigamma® 10 mg), предписана в еднократен дневен прием. Максималната доза (използвана в дългосрочни контролирани клинични проучвания) е 80 mg дневно.

По-ниска начална доза е необходима в следните случаи:

- при пациенти с нарушен водно-солеви баланс, независимо от причината;

- когато лечението с диуретици (отводняващи лекарствени продукти) не може да бъде спряно;

- при пациенти с нарушена бъбречна функция;

- пациенти в напреднала възраст (> 65 години);

- при пациенти с реноваскуларна хипертония.

 

А.Пациенти с нарушен водно-солеви бапанс

В началото на терапията има риск от ексцесивна хипотония (по-голямо понижение на кръвното налягане), особено при пациенти с нарушен водно-солеви баланс (напр. след повръщане, диария и лечение с диуретици), пациенти с тежка или ренална хипертония, както и при пациенти в напреднала възраст. Лекуващият лекар първо предприема мерки за компенсиране на солевия дефицит и обезводняването, преди да се започне терапия с лизиноприл.

Б. Пациенти на диуретично лечение

В случай, че провеждате диуретична терапия Вашият лекар трябва да намали дозата или да прекрати приема на отводняващите лекарствени продукти.Лечението с лизиноприл се започва с най-ниската еднократна доза от 2,5 mg сутрин.При пациенти с хипертония, на които диуретиците могат да бъдат спряни, първоначалната доза на Lisigamma® е 5 mg (1/2 таблетка Lisigamma® 10 mg). След това лекарят коригира дозата в зависимост от нивото на артериалното налягане. Ако е необходимо, диуретичното лечение се възобновява.

В. Корекция ня дозата при пяциенти с бъбречни нарушения и пациенти в напреднала възрастт (> 65 години):

Началната доза е 2,5 mg лизиноприл, поддържащата доза е според успеваемостта на терапията, обикновено 1/2 -1 таблетка Lisigamma® 10 mg (съдържащи 5 - 10 mg лизиноприл) дневно. Не трябва да се превишава максималната доза от 2 таблетки Lisigamma® 10 mg (съответстващи на 20 mg лизиноприл) дневно.

Г. Реноваскуларна хипертония

Някои пациенти с реноваскуларна хипертония, особено тези с двустранни стенози (стеснения) на бъбречните артерии или стеноза на артерията на единствен бъбрек, могат да реагират твърде бързо на първата доза Lisigamma®. Ето защо терапията започва с по-ниска начална дневна доза от 2,5 mg. Впоследствие лекуващия лекар коригира дозата според стойностите на артериалното налягане.

Застойна сърдечна недостатъчност Lisigamma® може да се използва за лечение на сърдечна недостатъчност, при необходимост като допълнителна терапия към провеждащо се лечение с диуретици и дигиталисови препарати. Първоначалната доза при пациенти със сърдечна недостатъчност е 2,5 mg лизиноприл сутрин.

Поддържащата доза трябва да се установи степенно и е в границите между 5 и 20 mg еднократно дневно. Корекциите на дозата се извършват от лекуващия лекар в зависимост от индивидуалната реакция на пациента към терапията. При пациенти, които се нуждаят от допълнителен терапевтичен ефект, дозата се коригира на 4-седмични интервали. Максималната дневна доза е 35 mg лизиноприл и не трябва да бъде надвишавана.

Остър миокарден инфаркт при пациенти със стабилна хемодинамика: Лизиноприл трябва да се назначава допълнително към обичайната стандартна противоинфарктна терапия: ацетилсалицилова киселина, тромболитици, бета-блокери и нитрати (съвместим е с интравенозна и трансдермална употреба на глицерил тринитрат).

Лечението с лизиноприл може да започне в рамките на 24 часа след появата на симптоми на миокарден инфаркт, при условие че пациентите са хемодинамично стабилни.Началната доза лизиноприл е 1/2 таблетка Lisigamma® 10 mg (съответстващи на 5 mg лизиноприл), след 24 часа се дава следващата ? таблетка Lisigamma® 10 mg (5 mg лизиноприл), a след 48 часа - 1 таблетка Lisigamma® 10 mg (10 mg лизиноприл). След това дозировката е 1 таблетка Lisigamma® 10 mg дневно. При пациенти с понижено систолично кръвно налягане преди началото на терапията (горна граница на кръвното налягане по-ниска от 120 mmHg) или в първите три дни след инфаркта, е подходящо да се започне лечение с най-малката доза от 2,5 mg лизиноприл дневно. В случай, че при такава дозировка систоличното налягане (горната граница) е по-ниско от 100 mmHg, поддържащата дневна доза трябва да е не по-висока от 1/2 таблетка Lisigamma® 10 mg (5 mg лизиноприл) дневно.

При поява на хипотония (систолно налягане под 100 mmHg) дневната доза от 5 mg може да се понижи на 2,5 mg. Ако независимо от намаляването на дозата до 2,5 mg лизиноприл дневно, систоличното налягане за повече от един час поддържа стойност под 90 mmHg, лизиноприлът трябва да се спре.Лечението с лизиноприл трябва да продължи шест седмици. Haй- ниската поддържаща доза е 1/2 таблетка Lisigamma® 10 mg (5 mg лизиноприл) дневно. Пациентите, които показват симптоми или признаци за развитие застойна сърдечна недостатъчност, би трябвало да провеждат и по-нататъшно лечение с лизиноприл. ( виж "Дозировка при застойна сърдечна недостатъчност").

 

Как и кога трябва да приемате Lisigamma® 10 mg Tabletten?

Тъй като резорбцията на таблетките не се повлиява от приема на храна, те могат да се вземат преди, по време или след хранене. Lisigamma® се предписва в еднократни дневни дози. Както всички лекарства с еднократен дневен прием, приеманите количества трябва да се вземат винаги по едно и също време на деня, с достатъчно количество течност (напр. една чаша вода) и цялата дневна доза наведнъж.

 

Колко продължително може да се прилага Lisigamma® 10 mg Tabletten?

Лечението на хипертония (повишеното кръвно налягане) и сърдечна недостатъчност по принцип предполга една продължителна терапия. При пациентите с инфаркт на миокарда най-напред се провежда 6-седмично лечение. При симптоми или признаци на хронична сърдечна недостатъчност лечението би трябвало да продължи. Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар.

 

Какво трябва да се направи, ако Lisigamma® 10 mg Tabletten се приеме в много големи дози (преднамерено или случайно свръхдозиране)?

В зависимост от степента на предозирането са възможни следните симптоми: тежка хипотония (силен спад в кръвното налягане), забавяне на сърдечния ритъм, циркулаторен шок, електролитни смущения и бъбречен блок (прекратяване на бъбречната дейност). При подозрение за предозиране с таблетки Lisigamma® 10 mg, Вие се нуждаете от спешна лекарска помощ!

 

Какво трябва да съблюдавате, ако сте приели много малко количество Lisigamma® 10 mg Tabletten, или сте пропуснали един прием?

При следващия прием не вземайте двойно количество, а приемете Lisigamma® 10 mg Tabletten така, както е по предписание от лекаря.

 

Какво трябва да съблюдавате, когато прекъснете или по-рано завършите лечението с Lisigamma® 10 mg Tabletten?

При пациенти с хипертония, кръвното налягане може отново да се повиши, а при пациенти със сърдечна недостатъчност може отново да се появят съответните симптоми. Моля, говорете с Вашия лекар преди Вие самоволно да прекъснете лечението с Lisigamma® 10 mg Tabletten или преждевременно да го приключите (напр. поради проява на нежелани лекарствени реакции, или поради това, че се чувствате по-добре).

 

Нежелани лекарствени реакции

Кои лекарствени реакции могат да се проявят при прием на Lisigamma® 10 mg Tabletten?

Сърдечно-съдова система:

Понякога, особено в началото на терапията и при пациенти с :

- дефицит на соли и/или на течности (напр. при лечение с диуретици, след повръщане/диария),

- придружаваща сърдечна слабост,

- тежка или ренална хипертония, както и при повишаване на дозата на лизиноприл и/или съпътстваща диуретична терапия, е наблюдавана нежелана хипотония (понижаване на кръвното налягане) със симптоми на замаяност, слабост, зрителни нарушения, рядко придружена от синкопи (загуба на съзнание).За информация и поръчки: