+359 878 292 513

ЛОЗАП 50 ТАБЛ.50 МГ.Х 30

ЛОЗАП 50 ТАБЛЕТКИ 50 МГ. Х 30

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: ZENTIVA

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C09CA01


Описание


ЛОЗАП 12,5 mg филмирани таблетки
LOZAP® 12,5 mg film-coated tablets

ЛОЗАП 50 mg филмирани таблетки
LOZAP® 50 mg film-coated tablets

ЛОЗАП 100 mg филмирани таблетки
LOZAP® 100 mg film-coated tablets
 
лозартан калий (losartan potassium)

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате този лекарствен продукт
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате допълнителни въпроси, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас и Вие не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните оплаквания са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите реакции се задълбочи или ако забележите нежелана реакция, неупомената в тази листовка, моля, обърнете се към вашия лекар или фармацевт.

 

В тази листовка:
1.    Какво е Лозап и за какво се използва
2.    Преди приемете Лозап
3.    Как да приемете Лозап
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Лозап
6.    Допълнителна информация

1. КАКВО Е ЛОЗАП И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Лозартан принадлежи към група медикаменти, известни като ангиотензин-П рецепторни антагонисти. Ангиотензин-Н е вещество, произвеждано в организма, което се свързва с рецепторите в кръвоносните съдове, причинявайки свиването им. В резултат се повишава налягането в кръвоносните съдове. Лозартан предотвратява свързването на ангиотензин-Ц към тези рецептори, като отпуска кръвоносните съдове, и това съответно води до понижаване на кръвното налягане. Лозартан забавя понижението на бъбречната функция при пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2.

Лозап се използва

 • за лечение на пациенти с високо кръвно налягане (хипертония)
 • за защита на бъбрека при хипертензивни пациенти с диабет тип 2, с лабораторни данни за увредена бъбречна функция и протеинурия > 0,5 g на ден (състояние, при което урината съдържа абнормно високо количество белтък).
 • за лечение на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност, когато лечението с определени медикаменти, наречени инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори - медикаменти използвани за понижаване на кръвното налягане) не се считат за подходящи от Вашия лекар. Ако Вашата сърдечна недостатъчност е била стабилизирана с АСЕ инхибитори Вие не трябва да преминавате към лозартан.   
 • при пациенти с високо кръвно налягане и задебеляване на стената на лявата камера, Lozap доказано понижава риска от инсулт ("LIFE показание").

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛОЗАП

Не приемайте Лозап

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към лозартан или някоя от неговите съставки,
 • ако Вашата чернодробна функция е тежко увредена,
 • ако сте бременна повече от 3 месеца (Препоръчва се Лозап да се избягва и в ранна бременност - вижте раздел „Бременност и кърмене"),

Обърнете специално внимание при употребата на Лозап
Важно е да уведомите своя лекар преди да приемете Лозап:

 • ако имате анамнеза за ангиоедем (оток на лицето, устните, гърлото и/или езика)(вижте също точка 4 „Възможни нежелани реакции"),
 • ако страдате от силно повръщане или диария, водещи до прекомерна загуба на течности и/или соли от организма Ви,
 • ако получавате диуретици (медикаменти, които повишават количеството на отделените течности през бъбреците) или сте на диета с ограничен прием на сол, водеща до прекомерна загуба на течност от организма Ви (вижте точка 3 „Дозиране при специални групи пациенти"),
 • ако Ви е известно, че имате стеснение или запушване на кръвоносните съдове към Вашите бъбреци, или ако неотдавна Ви е присаден бъбрек,
 • ако Вашата чернодробна функция е увредена (вижте точки 2 „Не приемайте Лозап" и 3 „Дозиране при специални групи пациенти"),
 • ако страдате от сърдечна недостатъчност, със или без бъбречно увреждане или съпровождащи животозастрашаващи сърдечни аритмии. Специално внимание следва да се обърне, когато едновременно се лекувате с й-блокер,
 • ако имате проблеми с Вашите сърдечни клапи или сърдечен мускул,
 • ако страдате от коронарна сърдечна болест (причинена от намален кръвоток в кръвоносните съдове на сърцето) или от цереброваскуларна болест (причинена от намалено кръвообращение в мозъка),
 • ако страдате от първичен хипералдостеронизъм (синдром, свързан с повишена секреция на хормона алдостерон от надбъбречните жлези, причинена от аномалии в жлезите).

Трябва да уведомите лекуващия лекар, ако сте или мислите, че може да сте бременна или ако планирате да забременеете. Лозап не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди плода (вижте раздел „Бременност и кърмене")

 

Прием на други лекарства
Моля, уведомете Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, които се продават без рецепта.

Обърнете специално внимание, ако приемате следните медикаменти, докато се лекувате с Лозап:

 • други медикаменти за понижаване на кръвното налягане, тъй като те могат допълнително да понижат Вашето кръвно налягане. Кръвното налягане може да бъде понижено от един медикаменти/клас медикаменти: трициклични антидепресанти, антипсихотици,баклофен, амифостин,
 • медикаменти, които задържат калий или могат да повишат нивата на калий, (например калиеви хранителни добавки, калий съдържащи заместители на солта или калий съхраняващи медикаменти, като някои диуретици [амилорид, триамтерен, спиронолактон] или хепарин),
 • нестероидни противовъзпалителни лекарства като индометацин, включително сох-2- инхибитори (медикаменти, които потискат възпалението и могат да бъдат използвани за облекчаване на болка), тъй като те могат да отслабят ефекта на понижение на кръвното налягане на лозартан. Ако Вашата бъбречна функция е увредена, едновременното приложение на тези медикаменти може да доведе до влошаване на бъбречната функция. Литий-съдържащи медикаменти не би следвало да се приемат в комбинация с лозартан без непрекъснат контрол от страна на Вашия лекар. Могат да бъдат уместни и специални предпазни мерки (напр. кръвни изследвания).

 

Прием на ЛОЗАП с храни и напитки
Лозап може да бъде прилаган с или без храна.

 

Бременност и кърмене

Бременност
Трябва да уведомите лекуващия Ви лекар, ако мислите, че сте бременна или планирате да забременеете. Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете употребата на Лозап и ще Ви препоръча друго лекарство.
Лозап не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се взима след третия месец на бременноста, тъй като може да причини сериозно увреждане на плода.

Кърмене
Уведомете лекуващия Ви лекар, ако кърмите. Лозап не се препоръчва за кърмещи майки, затова Вашият лекар ще Ви препоръча друго лекарство, ако желаете да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или недоносено.

 

Използване при деца и подрастващи
Лозартан е проучен при деца. За повече информация се консултирайте със своя лекар.

 

Шофиране и работа с машини
Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Малко вероятно е Лозап да има ефект върху способността Ви да шофирате или работите с машини. Както при много други медикаменти обаче, използвани за лечение на високо кръвно налягане, лозартан може да причини при някои хора замайване или сънливост. Ако получите замайване или сънливост, Вие би следвало да се консултирате с Вашия лекар, преди да направите опит да осъществявате тези дейности.

 

Важна информация за някои от съставките на ЛОЗАП
Няма специални предупреждения или предпазни мерки относно помощните вещества на този лекарствен продукт.

 

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛОЗАП
Винаги вземайте ЛОЗАП така както Ви е предписал Вашият лекар. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Вашият лекар ще реши каква е подходящата доза Лозап, в зависимост от Вашето състояние и това дали приемате други медикаменти. Важно е да продължите да приемате Лозап дотогава, докогато Вашия лекар го е предписал, за да поддържате плавен контрол върху Вашето кръвно налягане.

Пациенти с високо кръвно налягане 
Лечението обикновено започва с 50 mg лозартан (една таблетка Лозап 50 mg) един път дневно.

Максимален ефект по отношение на понижаването на кръвното налягане би следвало да се достигне 3-6 седмици след започване на лечението. При някои пациенти дозата може по-късно да се увеличи до 100 mg лозартан (две таблетки Лозап 50 mg) един път дневно.
Ако имате усещането, че ефектът на лозартан е твърде силен или твърде слаб, моля консултирайте се със своя лекар или фармацевт.

Пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2
Лечението обикновено започва с 50 mg лозартан (една таблетка Лозап 50 mg) един път дневно. Дозата може по-късно да бъде повишена до 100 mg лозартан (две таблетки Лозап 50 mg) един път дневно в зависимост от повлияването на Вашето кръвно налягане.
Таблетки лозартан може да се прилагат с други понижаващи кръвното налягане медикаменти (напр. диуретици, блокери на калциевите канали, алфа- или бета-блокери и лекарства, действащи върху централната нервна система), както и с инсулин и други често използвани медикаменти за понижаване на нивото на кръвната захар (напр. Сулфонилурейни препарати, глитазони и гликозидазни инхибитори).

Пациенти със сърдечна недостатъчност
Лечението обикновено започва с 12,5 mg лозартан (една таблетка Лозап 12,5 mg) един път дневно. Обикновено дозата трябва да се повишава седмично поетапно (т.е. 12,5 mg дневно през първата седмица, 25 mg дневно през втората седмица, 50 mg дневно през третата седмица) до обичайната поддържаща доза от 50 mg лозартан (една таблетка Лозап 50 mg) един път дневно, според Вашето състояние.
При лечение на сърдечна недостатъчност лозартан обикновено се комбинира с диуретици (медикаменти, които повишава количеството течност, отделяна през бъбреците) и/или дигиталис (медикамент, който помага на сърцето да бъде по-здраво и ефикасно) и/или бета- блокер.

 

Дозиране при специални групи пациенти
Лекарят може да препоръча по-ниска доза, особено при започване на лечението на определени пациенти като лекуваните с диуретици във високи дози, пациенти с чернодробно увреждане, или пациенти на възраст над 75 години. Използването на лозартан не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (вижте точка „Не приемайте Лозап"),

 

Приложение
Таблетките трябва да се приемат с чаша вода. Трябва да се опитате да приемате таблетките по едно и също време всеки ден. Важно е да продължите да приемате Лозап, докато Вашият лекар не препоръча обратното.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза ЛОЗАП:
Ако по невнимание приемете твърде много таблетки, или дете погълне няколко, незабавно уведомете своя лекар. Симптомите на предозиране включват понижено кръвно налягане, ускорена сърдечна дейност, като е възможно и забавяне на сърдечната дейност.

 

Ако сте пропуснали да приемете ЛОЗАП
Ако по невнимание пропуснете дневна доза, просто приемете следната доза както нормално. Не приемайте двойна дневна доза, за да компенсирате забравена таблетка.

Ако имате други въпроси за използването на този продукт, консултирайте се с Вашия лекар.
 
 
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Лозап може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всекиги получава.

Ако получите подобна реакция, спрете да приемате таблетки лозартан и незабавно уведомете своя лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница:
Тежка алергична реакция (обрив, сърбеж, оток на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затруднено преглъщане или дишане).
Това е тежка, но рядка нежелана реакция, която засяга повече от 1 на 10,000 пациенти, но по- малко от 1 на 1,000 пациенти. Може да Ви е нужна спешна медицинска помощ или хоспитализация.

 

Нежеланите реакции на медикаментите се класифицират по следния начин:
много чести: случва се при повече от 1 на 10 пациенти
чести: случва се при от 1 на 100 до 1 на 10 пациенти
нечести: случва се при от 1 на 1,000 до 1 на 100 пациенти
редки: случва се при от 1 на 10,000 до 1 на 1,000 пациенти
много редки: случва се при по-малко от 1 на 10,000 пациенти
с неизвестна честота: (не може да бъде установена от наличните данни)

Следните нежелани реакции са наблюдавани при лозартан (активното вещество на Лозап):

Чести:
•    замайване,
•    ниско кръвно налягане,
•    слабост,
•    умора,
•    твърде ниско ниво на захарта в кръвта (хипогликемия),
•    твърде високо ниво на калия в кръвта (хиперкалиемия),

Нечести:
•    сънливост,
•    главоболие,
•    нарушения на съня,
•    усещане за ускорена сърдечна дейност (сърцебиене),
•    силна болка в гърдите (гръдна жаба),
•    ниско кръвно налягане (особено след прекомерна загуба на течност от циркулиращата кръв в организма, напр. при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност или при лечение с
високи дози диуретици), свързани с дозата ортостатични ефекти като понижаване на кръвното налягане при ставане от легнало или седнало положение,
•    недостиг на въздух (задух),
•    коремна болка,
•    упорит запек,
•    диария,
•    гадене,
•    повръщане,
•    сърбящ обрив (уртикария), 
•    
сърбеж (пруритус),
    обрив,
•    локализиран оток (едем). 

Редки:
•    възпаление на кръвоносните съдове (васкулит, включително пурпура на Шьонлайн-Хено),
•    усещане за схващане или изтръпване (парестезия),
•    загуба на съзнание (синкоп),
•   много ускорена и неравномерна сърдечна дейност (предсърдно мъждене) мозъчен инсулт (удар),
•    възпаление на черния дроб (хепатит),
•   повишени стойности в кръвта на аланинаминотрасфераза (ALT), обикновено преминаващи при прекратяване на лечението.

с неизвестна честота:
•    намален брой червени кръвни телца (анемия),
•    намален брой тромбоцити,
•    мигрена
•    кашлица,
•    аномалии в чернодробните функции,
•    мускулна и ставна болка,
•   промени в бъбречната функция (могат да бъдат обратими при прекратяване на лечението) включително бъбречна недостатъчност,
•    грипоподобни симптоми,
•    повишени кръвна урея и серумен креатинин и калий при пациенти със сърдечна недостатъчност,
•    болка в гърба и инфекция на пикочните пътища.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛОЗАП
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Лозап след срока на годност, обозначен на кутията. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява на под 30°С в оригинална опаковка за да се предпази от светлина.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ЛОЗАП
Лекарственото вещество е лозартан калий 12,5 mg, 50 mg или 100 mgBbB всяка филмирана таблетка. Помощните вещества са: Микрокристална целулоза, манитол, кросповидон, силициев диоксид, колоидален безводен, талк, магнезиев стеарат, бял Сепифилм 752 обвивно покритие (хидроксипропилметил целулоза, микрокристална целулоза, макрогол стеарат 2 000, титаниев диоксид), макрогол 6 000. 

Какво представлява ЛОЗАП и съдържание на опаковката
Lozap® 12,5 mg: бели или почти бели, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки.

Lozap® 50 mg: бели или почти бели, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от двете страни. Таблетката може да се раздели на две равни половини.

Lozap® 100 mg: бели или почти бели, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от двете страни. Таблетката може да се раздели на две равни половини.

 

Съдържание на 1 опаковка: 30, 60 или 90 филмирани таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

За информация и поръчки: