+359 878 292 513

МЕТОПРОЛОЛ РЕТАРД ТАБЛ. 200 МГ.Х 30

МЕТОПРОЛОЛ РЕТАРД ТАБЛЕТКИ 200 МГ Х 30

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: STADA

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C07AB02


Описание

МЕТОПРОЛОЛ 

 

Метопропол е лекарство отпускащо се по лекарско предписание. Метопропол се използва при високо артериално налягане. Метопропол не трябва да се използва при синусов синдром.

Показания:

- високо артериално налягане

- заболяване на коронарните артерии

- хиперкинетичен сърдечен синдром

- тахиаритмии

- интензивно или продължително лечение след инфаркт на миокарда (предпазване от повторен инфаркт)

- профилактично при мигрен

Противопоказания:

Кога не трябва да употребявате Metoprolol Stada 100?

Metoprolol Stada 100 не трябва да се употребява при:

Метопролол Стада ® 100 не трябва да се прилага при:

- втора или трета степен АВ-блок,

- синусов синдром,

- смущения в синуатриалното провеждане на сърдечните импулси (СА-блок),

- шок,

- явна миокардна недостатъчност,

- брадикардия (пулс под 50 удара в минута преди лечението),

- хипотония (систолично кръвно налягане по-ниско от 90 мм живачен стълб),

- повишена киселинност на кръвта (ацидоза),

- напреднали форми на смущения в периферната артериална циркулация,

- бронхиална хиперактивност (напр. бронхиална астма),

- еновременно лечение с МАО-инхибитори (с изключение на МАО-р-инхибитори),

- доказана свърхчувствителност към Metoprolol Stada 100 или други бетаблокери.

Интравенозно приложение на калциеви антагонисти от верапамилов или дилтиаземов тип или други антиаритмици (като дизопирамид) са противопоказани при пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 100 (освен при условия на специално наблюдение).

Кога трябва да употребявате Metoprolol Stada 100 само след консултация с Вашия лекар?

При следните състояния Metoprolol Stada 100 трябва да се прилага само с особено внимание. Обсъдете с Вашия лекар също така ако сте изпадали в някое от тези състояния преди.

Metoprolol Stada 100 трябва да се прилага с повишено внимание при:

пациенти с първа степен АВ-блок,

- диабетици със силно подчертана нестабилност на концентрациите на кръвната захар (поради риск от тежки хипогликемични кризи),

пациенти, подложени на строга диета за дълги периоди от време и такива, подложени на тежки физически натоварвания (поради риск от тежки хипогликемични кризи),

- пациенти с феохромоцитома (хормон-секретиращи тумори на медуларната част на надбъбречната жлеза), Metoprolol Stada 100 при тези случаи може да се използва само след предварително лечение с алфа-блокери,

- пациенти с намалена функция на черния дроб.

При пациенти с наследствена обремененост или вече проявен псориазис бетаблокери се предписват само след внимателна преценка на очакваната полза спрямо потенциални рискове.Бетаблокерите могат да засилят податливостта към алергени и тежестта на анафилактичните реакции. Поради това те трябва да се използват само ако са крайно необходими при пациенти с предразположение към тежки реакции на свръхчувствителност и такива, приемащи специфични антиалергични лекарства (поради риск от прекомерни анафилактични реакции).

Какво трябва да знаете ако сте бременна или кърмачка?

Metoprolol Stada 100 трябва да бъде прилаган по време на бременността (особено през първите 3 месеца) само при стриктна индикация и при строга преценка на очакваната полза спрямо потенциални рискове.Има доказателства, които навеждат на мисълта, че метопролол намалява плацентарната перфузия и поради това може да наруши растежа на плода. Употребата на други бетаблокери е била свързана със спонтанен аборт, преждевременно раждане и интраматочна смърт на плода. Лечението с метопролол трябва да се прекрати 48-72 часа преди предполагаемата дата на раждане, защото лекарството може да предизвика брадикардия, хипотония и хипогликемия при новороденото. Ако това не е възможно, новороденото бебе трябва да се наблюдава внимателно през първите 48-72 часа след раждането.Метопрололът се екскретира в майчиното мляко в нива, подобни на серумните нива на майката. Кърмачетата трябва да бъдат наблюдавани за признаци на бета-блокада. Количеството на метопролол, поето с кърмата може да бъде намалено чрез кърмене само след 3-4 часа след приемане на това лекарство.

Предпазни мерки при употреба:

В случай на тежко нарушение на чернодробната функция елиминирането на Metoprolol Stada 100 е забавено и поради това дозата трябва да бъде намалена.Тъй като предупредителните сигнали за намалена концентарция на кръвната захар могат да бъдат маскирани, необходимо е редовно определяне на кръвната захар.При носене на контактни лещи трябва да се има предвид намаляването на слъзната течност.При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност в отделни случаи е било съобщено за влошаване на бъбречната функция по време на лечение с бетаблокери. Поради това лечението с Metoprolol Stada 100 трябва да бъде придружено с внимателно следене на бъбречната функция.

Прекъсването или промяната на лечението се допуска само по лекарски съвет. Ако лечението с Metoprolol Stada 100 трябва да бъде прекъснато или спряно след продължителна употреба, това трябва да стане бавно, защото внезапното спиране може да доведе до сърдечна исхемия с провокиране на ангина пекторис (гръдна жаба), инфаркт на миокарда или повишаване на кръвното налягане.

Какво трябва да имате предвид при шофиране, работа с машини или работа върху нестабилни площадки?

Пациенти, употребяващи това лекарство трябва да бъдат под постоянен медицински надзор. Индивидуално различни реакции могат да променят вниманието до такава степен, че да се наруши способността за активно участие в пътния трафик, за работа с машини или за работа върху нестабилни площадки. Това важи в засилена степен в началото на лечението, при увеличение на дозата или рязка промяна на лечението, както и при едновременна употреба на алкохол.

Лекарствени взаимодействия:

Кои лекарства възпрепятстват действието на Metoprolol Stada 100 или обратно? При едновременно приемане на Metoprolol Stada 100 с инсулин или орални антидиабетни средства, ефектът на последните може да се усили, като се маскират или размиват симптомите на намалената концентрация на кръвната захар (хипогликемия), учестения пулс (тахикардия) и особено тремора. От това следва необходимостта от редовен контрол на нивото на кръвната захар. Едновременната употреба на Metoprolol Stada 100 и трициклични антидепресанти, барбитурати, фенотиазини, глицерилтринитрат, диуретици, вазодилататори и други антихипертензивни лекарства може да предизвика силно спадане на кръвното налягане.Едновременно приемане на Metoprolol Stada 100 с калциеви антагонисти от рода на нифедипина може да предизвика бързо спадане на кръвното налягане и в изолирани случаи - развиване на сърдечна недостатъчност.Кардиодепресивното действие на Metoprolol Stada 100 и това на антиаритмичните лекарства могат да се насложат.Пациенти, приемащи едновременно Metoprolol Stada 100 и калциеви антагонисти от типа на верапамила или дилтиацема или други атниаритмични средства (като дизопирамид) трябва да бъдат внимателно наблюдавани, защото съществува риск от хипотония, брадикардия или други нарушения на сърдечния ритъм.

Забележка:

Интравенозното лечение с калциеви антагонисти от типа на верапамила или дилтиацема и други интравенозни атниаритмични средства (като дизопирамид) е противопоказано при пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 100 (освен при режим на интензивна грижа).Едновременното приложение на Metoprolol Stada 100 и сърдечни гликозиди, резерпин, алфа-метилдопа, клонидин, гуанфацин или клонидин може да предизвика силно намаляване на сърдечния ритъм или до забавяне на провеждането на сърдечните импулси.Вензапното прекъсване на употребата на клонидина при едновременно лечение с Metoprolol Stada 100 може да доведе до прекомерно повишаване на кръвното налягане. Поради това, когато клонидинът е бил приеман едновременно с Metoprolol Stada 100, не трябва да се прекъсва докато приемът на метопролол не е бил преустановен няколко дни преди това. Едва след това клонидинът мое да бъде постепенно намаляван до спирането му (виж информацията за предписване на клонидин).Едновременната употреба на Metoprolol Stada 100 с норадреналин, адреналин или други симпатомиметици (напр. влизащи в състава на препарати против кашлица, капки за нос или за очи), може да предизвика значително увеличаване на кръвното налягане. Пациенти, лекувани с Metoprolol Stada 100 могат да реагират по-слабо на дозата на адреналин, използвана обикновено за лечение на алергични реакции. МАО-инхибитори не трябва да се използват едновременно с Metoprolol Stada 100 поради риск от прекомерно увеличение на кръвното налягане.Индометацинът и рифампицинът могат да намалят антихипертензивния ефект на Metoprolol Stada 100.Циметидинът може да повиши плазмената концентрация на Metoprolol Stada 100.Метопрололът може да намали екскрецията на други медикаменти (напр. лидокаин). Едновременната употреба на Metoprolol Stada 100 и наркотици/аналгетици може да предизвика силно понижаване на кръвното налягане. Отрицателните инотропни ефекти на тези лекарства могат да се насложат.Нервномускулната блокада с периферни мускулни релаксанти (напр. сукцинилхолин халид, тубокурарин) може да бъде засилена от потискането на бета-рецепторите от Metoprolol Stada 100.Ако Metoprolol Stada 100 не може да бъде спрян пред процедури, изискващи обща анестезия или преди употребата на периферни мускулни релаксанти, анастезиологьт трябва да бъде информиран за употребата му.Имайте предвид, че тази информация се отнася и за наскоро използвани лекарства.

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Инструкциите, дадени по-долу се прилагат ако лекарят не Ви е предписал друго. Моля, спазвайте ги за ефективно и безопасно лечение с Metoprolol Stada 100. Колко таблетки Metoprolol Stada 100 и колко често трябва да прилагате? Дозировката трябва да се определя индивидуално, главно според резултата от лечението и не трябва да бъде променяна без лекарска препоръка. Ако лекарят не е предписал друго, препоръчва се следната дозировка:

- Хипертония:

1/2 таблетка Metoprolol Stada 100 веднъж или два пъти дневно или 1/2-1 таблетка веднъж дневно (еквивалентна на 50-100 мг метопролол тартарат дневно).Ако е необходимо, дневната доза може да бъде увеличена на 1 таблетка два пъти дневно (еквивалентна на 200 мг метопролол тартарат дневно).

Заболявания на коронарните артерии: 1/2 таблетка Metoprolol Stada 100 веднъж или два пъти дневно или 1/2-1 таблетка веднъж дневно (еквивалентна на 50-100 мг метопролол тартарат дневно). Ако е необходимо, дневната доза може да бъде увеличена на 1 таблетка два пъти дневно (еквивалентна на 200 мг метопролол тартарат дневно).

- Хиперкинетичен сърдечен синдром:

1/2 таблетка Metoprolol Stada 100 веднъж или два пъти дневно или 1/2-1 таблетка веднъж дневно (еквивалентна на 50-100 мг метопролол тартарат дневно).Ако е необходимо, дневната доза може да бъде увеличена при следене на кръвното налягане на 1 таблетка два пъти дневно (еквивалентна на 200 мг метопролол тартарат дневно).

Тахикардни аритмии: 1 таблетка Metoprolol Stada 100 веднъж или два пъти дневно (еквивалентна на 100-200 мг метопролол тартарат).

- Интензивно или продължително лечение след инфаркт на миокарда и предпазване от повторен инфаркт

Metoprolol Stada 100 се използва при пациенти, за които не е противопоказано лечение с бетаблокери. 

а) интензивно лечение

При тежък инфаркт на миокарда лечението трябва да започне веднага след приемане в болницата с 5 мг метопролол тартарат интравенозно при непрекъснат контрол на ЕКГ и кръвното налягане. На пациенти, които понесат добре първата болус инжекция се дават на интервали от 2 минути допълнително 2 единични дози от 5 мг интравенозно метопролол тартарат до достигане на обща доза от 15 мг. При пациенти, които понесат добре общата интравенозна доза (15 мг метопролол тартарат), през следващите 48 часа се дават на всеки 6 часа по 1/2 таблетка, започвайки 15 мин. след последната инжекция.При пациенти, които понасят по-малко от 15 мг от интравенозния метопролол тартарат, оралното лечение трябва да започне внимателно с 1x25 мг метопролол тартарат.

б) Поддържаща доза

След това пациентите трябва да получават поддържаща доза от 1 таблетка Metoprolol Stada 100 2 пъти дневно. В случай, че сърдечният ритъм и/или кръвното налягане се намалят толкова, че се наложи терапевтична интервенция или в случай на други усложнения, лечението с Metoprolol Stada 100 трябва да спре незабавно.

- Профилактично против мигрена:

1 таблетка Metoprolol Stada 100 веднъж или два пъти дневно (еквивал. на 100-200 мг метопролол тартарат дневно).При пациенти с тежко разстройство на чернодробните функции, елиминирането на Metoprolol Stada 100 е забавено и поради това дозировката трябва да се намали 

Как и кога трябва да приемате Metoprolol Stada 100?

Таблетките трябва да се гълтат цели с достатъчно количество вода след хранене. Ако не е предписано друго, еднократната доза на Metoprolol Stada 100 трябва да се приема сутрин, а двукратните - сутрин и вечер.

Как да делите Metoprolol Stada 100?

Поставете таблетката Metoprolol Stada 100 върху твърда повърхност с жлеба нагоре. Натиснете с палеца отгоре и таблетката ще се разчупи на две равни парченца.

Колко време трябва да се взема Metoprolol Stada 100?

Продължителността на лечение трябва да бъде определена от лекуващия лекар.

Предозиране и други грешки при приложението:

Какво трябва да направите при евентуално предозиране (съзнателно или неволно) на Metoprolol Stada 100?

В случай на предозиране, моля, уведомете незабавно Вашия лекар. В зависимост от степента предозирането може да предизвика тежка хипотензия, брадикардия до точката на спиране на сърцето, сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок. Други прояви на предозирането могат да включват затруднено дишане, бронхоспазъм, повръщане, замъгляване на съзнанието и в единични случаи - генерализирани припадъци.В случай на предозиране или силно забавяне на сърдечния ритъм или хипотензия, лечението с Metoprolol Stada 100 трябва да бъде спряно.

Какво трябва да направите ако сте взели по-малка от предписаната доза или сте пропуснали един прием?

Продължете лечението с Metoprolol Stada 100 както Ви е предписано и не вземайте двойна доза при следващия прием.

Какво трябва да направите ако прекъснете или спрете лечението преждевременно ?

Лечението с Metoprolol Stada 100 може да бъде прекъснато или спряно само по лекарска инструкция. Рязкото спиране може да доведе до сърдечна исхемия с обостряне на ангина пекторис (гръдна жаба), инфаркт на миокарда или повишаване на кръвното налягане

Нежелани лекарствени реакции:

Особено при започване на лечението е имало единични съобщения за смущения в централната нервна система като умора, световъртеж, депресия, световъртеж, обърканост, главоболие, изпотяване, нощни кошмари или необичайно засилена активност на сънуване, смущения в съня или халюцинации. Тези странични реакции са обикновено леки и преходни.

В редки случаи има съобщения за стомашно-чревни симптоми, в това число гадене, повръщане, коремни болки, запек или диария, които също имат преходен характер. Понякога може да настъпи задух при натоварване, а рядко - бронхоспазъм (виж Противопоказания).Има единични съобщения за парестезии и чувство за изстиване на крайниците, а по-рядко мускулна слабост или мускулни крампи.

Имало е отделни съобщения за усилване на симптомите при пациенти с интермитиращо накуцване или с нарушено периферно кръвообращение (включително пациенти със синдром на Рейно).Имало е рядко съобщения за понижаване на кръвното налягане например при ставане от легнало положение (ортостатична хипотония), понякога със загуба на съзнание, синкоп, палпитация, брадикардия, смущения в атриовентрикуларната проводимост, обостряне на миокардната недостатъчност с периферни отоци и/или диспнея при физическо усилие.При пациенти с ангина пекторис не може да бъде изключено влошаване на стенокардиите пристъпи, наблюдавано в отделни случаи.Пациенти с бронхоспастична болест (особено тези с обструктивно заболяване на дихателните пътища) могат да получат спиране на дишането, защото това лекарство повишава съпротивлението на дихателните пътища.

Имало е рядко съобщения за сухост в устата, конюктивити или намалена слъзна секреция (да се има предвид при пациенти, носещи контактни лещи) и отделни съобщения за смущения в зрението.Metoprolol Stada 100 може да маскира симптомите на тиреотоксикоза. Имало е рядко съобщения за "отключване" на латентен диабет или влошаване на проявен такъв. Пациенти, спазващи абсолютна диета дълъг период от време и тези, подложени на голяма физическо напрежение могат да получат хипогликемия ако употребяват в същото време Metoprolol Stada 100. Предупредителните симптоми на хипогликемията (по-специално тахикардия и тремор) могат да бъдат маскирани. В изолирани случаи е имало съобщения за намалено либидо и импотенция. Имало е също изолирани съобщения за косопад, нарушение на слуха или шум в ушите, напълняване, личностни промени (например емоционална лабилност, краткотрайна загуба на паметта) тромбоцитопения (намаляване броя на тромбоцитите) или левкопения (намаляване броя на белите кръвни телца), алергичен ринит или болест на Пейрони.Имало е в отделни случаи съобщения за алергични кожни реакции (еритема, пруритус, екзантем, светлочувствителност).

Лечението с Metoprolol Stada 100 може да бъде свързано с разрив на липидния метаболизъм. Докато общият холестерол обикновено е бил нормален, HDL-холестеролът е бил намален и плазмените триглицериди са били повишени. Продължителната употреба на Metoprolol Stada 100 в изолирани случаи е била свързвана с артропатия (засягаща една или няколко стави).

Имало е отделни съобщения за покачване на серумните трансаминази (GOT, GPT) или за хепатит.Предупредителни бележки:Бетаблокерите могат в изолирани случаи да провокират или влошат псориазиса или да предизвикат псориазоподобни кожни обриви.Бетаблокерите могат да засилят податливостта към алергени и тежестта на анафилактичните реакции. Пациенти с данни за тежки реакции на свръхчувствителност и такива на специфична имунотерапия/десенсибилизация могат да получат прекомерно силни анафилактични реакции.Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, непременно информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Срок на годност и указания за съхранение:

Крайният срок на годност е напечатан върху кутийката.

Да не се използва след тази дата.

Да се съхранява при температура, не по-висока от +25° С.

Пазете всички лекарства на места, недостъпни за деца!

За информация и поръчки: