+359 878 292 513

РАМИХЕКСАЛ 2.5 МГ.Х 30

РАМИХЕКСАЛ 2.5 МГ Х 30

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: SANDOZ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C09AA05


Описание

РАМИХЕКСАЛ

 

RamiHEXAL® е АСЕ-инхибитор (инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим) - лекарствен продукт, който понижава кръвното налягане, намалява натоварването на сърцето и предпазва органите от увреждане.

За какво се използва RamiHEXAL® таблетки?

 
Продуктът се прилага при:

- есенциална хипертония

- подобряване на прогнозата при лека до умерена сърдечна недостатъчност (NYHA П-Ill) след миокардден инфаркт (3-10 ден)

Кога не трябва да приемате RamiHEXAL® таблетки?

RamiHEXAL® не трябва да се прилага при:

- свръхчувствителност (алергия) към рамиприл, АСЕ-инхибитори или някое от помощните вещества

- тенденция към оток на тъканите (ангионевротичен едем, също и в резултат на предшестващо лечение с АСЕ-инхибитори)

- стеснение на бъбречните артерии (билатерална стеноза на бъбречните артерии или унилатерална - при пациенти с един бъбрек)

- значително стеснение на сърдечните клапи на лявата камера (тежка стеноза на аортната или митралната клапа) или затруднена функция на лявата камера (хипертрофична обструктивна кардиомиопатия)

- след бъбречна трансплантация

- повишена концентрация на хормона алдостерон в кръвта

- бременност и кърмене

- диализа с някои мембани (полиакрилонитрилни мембрани)

- очистване на някои липиди от кръвта (LDL-афереза)

- лечение за отслабване на алергичните реакции (десенсибилизираща терапия), напр. срещу отрова от насекоми

Съобщени са животозастрашаващи реакции на свръхчувствителност при хемодиализа или хемофилтрация (напр. с полиакрилонитрилни мембрани като "AN 69").

Подобни реакции са наблюдавани при LDL-афереза и десенсибилизираща терапия.

RamiHEXAL® не трябва да се прилага при лека до умерена сърдечна недостатъчност след инфаркт на миокарда при:

- постоянно ниско кръвно налягане (хипотония: систолично кръвно налягане под 90 mmHg)

- значителен спад на кръвното налягане при смяна от легнало в изправено положение (ортостатизъм)
- тежка сърдечна недостатъчност (NYHA IV)

- поява или засилване на болка или стягане в областта на гръдната кост, поради нарушено кръвоснабдяване (нестабилна ангина пекторис)

- животозастрашаващи камерни аритмии

- уголемена дясна страна на сърцето (белодробно сърце)

Какви специални предпазни мерки са необходими при употреба на RamiHEXAL® таблетки?

Значителен спад на кръвното налягане с оплаквания (симптоматична хипотония)
При лечение на високо кръвно налягане при някои пациенти може да се наблювава значителен спад на кръвното нялягане със симптоми, което също води до оплаквания.
Това се наблюдава рядко при пациенти с неусложнена хипертония, но по-често при дефицит на течности, напр. предшестващо лечение с отводняващи лекарствени продукта, бедна на сол диета, диализа, диария или повръщане, високо кръвно налягане (ренин-зависима хипертония). Ако страдате от сърдечна недостатъчност с или без асоциирана бъбречна недостатъчност съществува повишен риск от симптоматична хопотония, особено при пациенти с тежка степен на сърдечна недостатъчност в резултат на употреба на високи дози от някои отводняващи продукти (бримкови диуретици), понижена концентрация на натрий или функционално бъбречно нарушение. Ако сте изложени на висок риск от симптоматична хипотония, трябва да бъдете под внимателно лекарско наблюдение в началото на терапията и при коригиране на дозите.
При спад на кръвното налягане пациентът трябва да бъде поставен в легнало положение и незабавно да бъде информиран лекар, тъй като може да е необходимо преливане на течности или други мерки.
Ако страдате от сърдечна недостатъчност с нормално или ниско кръвно налягане, съществува риск от допълнително понижаване на кръвното налягане при терапия с RamiHEXAL®. Този ефект е предвидим и не е причина за прекъсване на терапията. Ако хипотонията стане симптоматична, лекарят може да понижи дозата или да прекъсне терапията с RamiHEXAL®.
Понижено кръвно налягане след остър инфаркт на миокарда При пациетни с остър инфаркт на миокарда, които са изложени на риск от влошаване на състоянието след лечение със съдоразширяващи продукти, не трябва да се започва лечение с рамиприл. Такива са пациенти със систолично кръвно налягане 100 mm Hg или по-ниско или пациенти с шок, причинен от сърдечна недостатъчност. През първите дни след инфаркта дозата трябва да бъде понижена, ако систоличното кръвно налягане е 120 mm Hg или по-ниско; подържащите дози трябва да бъдат понижени до 5 mg или временно до 2.5 mg, ако систоличното кръвно налягане е 100 mm Hg или по-ниско. Ако пониженото кръвно налягане продължава (систолично кръвно налягане под 90 mm Hg за повече от 1 час), приемът на рамиприл трябва да бъде прекъснат Стеснение на сърдечните клапи (стеноза на аортната или митрална клапа) или нарушена Функция на лявата камера (хипертрофична кардиомиопатия)
Както и при други АСЕ-инхибитори, RamiHEXAL® трябва да се прилага внимателно при пациенти със стеноза на митралната клапа и обструкция на изходящия поток от лявата камера като аортна стеноза или хипертрофична кардиомиопатия.

Нарушение на бъбречната функция

При нарушените на бъбречната функция (креатининов кпирънс под 50 ml/min) дозата трябва да се коригира в началото на лечението. Някои параметри на кръвта (калий и креатинин) трябва да се проследяват през регулярни интервали от време.

Сърдечна недостатъчност

При пациенти със сърдечна недостатъчност появата на хипотония след започване на лечението може да доведе до сериозни нарушения на бъбречната функция. Съобщена е остра бъбречна недостатъчност.
Стеснение на бъбречните артерии (билатерално или унилатерално, в случай на един бъбрек)
При някои пациенти с билатерално стеснение на бъбречните артерии или унилатерално стеснение, при един функциониращ бъбрек, които са лекувани с АСЕ-инхибитори, е наблюдавано обратимо повишаване на серумния креатинин и урея в кръвта. Това се отнася особено за пациенти с бъбречна недостатъчност. При повишено кръвно налягане и бъбречно-съдово заболяване съществува повишен риск от силен спад на кръвното налягане и влошаване на бъбречната функция. При тези пациенти лечението трябва да се започне с ниски дози под лекарско наблюдение и внимателно коригиране на дозите. Тъй като лечението с отводняващи продукти (диуретици) може да повиши риска от хипотония (понижено кръвно налягане), приемът на тези продукти трябва да се прекъсне и да се проследява бъбречната функция през първите седмици от лечението с RamiHEXAL .

Хипертония и бъбречно-съдово заболяване

При някои пациенти с хипертония (повишено кръвно налягане) и скрито предварително съществуващо бъбречно-съдово заболяване е наблюдавано леко и преходно повишаване на серумния креатинин и урея в кръвта, особено когато ремиприл е прилаган едновременно с диуретик. Това се наблюдава по-често при пациенти с предварително съществуващо бъбречно нарушение.

Може да бъде необходимо понижаване на дозата и/или прекъсване на терапията с диуретик.
Остър инфаркт на миокарда
При пациенти с остър инфаркт на миокарда и нарушена бъбречна функция (серумен креатинин над 177 mol/I и/или протеинурия над 500 mg/24 h) не трябва де се започва лечение с RamiHEXAL®. Ако възникне нарушение на бъбречната функция по време на лечение с RamiHEXAL® (серумен креатинин над 265 mol/I или удвояване на стойностите преди лечението), лекарят трябва да прецени прекъсване на терапията с рамиприл.
Повишена концентрация на хормона алдостерон в кръвта Тези пациенти най-общо не реагират на продукти, понижаващи кръвното налягане (като RamiHEXAL®) с повлияване на ренин-ангиотензиновата система.
Бъбречна трансплантация, извършена наскоро Няма данни за приложението на RamiHEXAL® при пациенти с извършена наскоро бъбречна трансплантация. RamiHEXAL® не трябва да се прилага при тези пациенти.

Хемодиализа с някои мембрани (високопропускливи диализни мембрани)

При тези случаи могат да възникнат реакции на свръхчувствителност. При тези пациенти трябва де се използват друг вид диализни мембрани или различен клас продукти, понижаващи кръвното налягане.

Оток на тъканите (ангионевротичен едем)

Рядко са съобщени отоци на тъканите (ангиоедем), засягащи лице, крайници, устни, език, глотис и/или ларинкс при лечение с RamiHEXAL® и други, продукти от този клас. Това може се наблюдава по всяко време на терапията. При тези случаи трябва незабавно да се прекъсне терапията и да се потърси лекарска консултация, тъй като е необходимо да се започне подходящо лечение и проследяване. Вие трябва да бъдете под лекарско наблюдение до пълно отшумяване на симптомите. Дори при оток на езика без затруднено дишане се изисква продължително наблюдение, тъй като лечението с лекарствени продукти, повлияващи симптомите, може да не бъде достатъчно. Много рядко са докладвани фатални случаи поради ангиоедем, включващ ларинкса и глотиса. Пациенти с оток на езика, глотиса или ларинкса са с обструкция на въздухоносните пътища, особено тези с операция на въздухоносните пътища в анамнезата. При тези  случаи трябва незабавно да се приложи спешна терапия. Това може да включва приложение на адреналин и/или поддържане на свободни въздухоносни пътища. Пациентът трябва да бъде под строг лекарски контрол до пълното отшумяване на симптомите. АСЕ-инхибиторите причиняват в по-висока степен ангиоедем при чернокожи пациенти, в сравнение с пациенти от други раси. Пациенти с ангиоедем в анамнезата, несвързан с приложение на АСЕ-инхибитори, са изложени на повишен риск от ангиоедем по време на терапия с АСЕ-инхибитори.

LDL-аФереза

По време на LDL-афереза (афереза на липопротеини с ниска плътност) с декстран сулфат могат да се наблюдават (в отделни случаи животозастрашаващи) реакции на свръхчувствителност. Тези реакции се избягват чрез временно прекъсване на терапията с RamiHEXAL® преди всяка афереза.
Десенсибилизация (лечение за отслабване на алергичните реакции, напр. срещу отрова от насекоми)
При тези случаи са наблюдавани реакции на свръхчувствителност. При някои пациенти тези реакции могат да се избегнат чрез временно прекъсване терапията с АСЕ-инхибитори, но се появяват отново при невнимателно повторно приложение на лекарствения продукт.
Тежко нарушение на чернодробната функция Рядко АСЕ-инхибиторите са били свързани със синдром, който започва като жълтеница (холестатична жълтеница) и прогресира до тежко чернодробно заболяване (чернодробна некроза) и (понякога) смърт. Механизмът на този синдром е неизвестен. Пациенти, приемащи АСЕ-инхибитори, при които се наблюдава жълтеница или значително повишени чернодробни ензими, трябва да прекъснат терапията с АСЕ-инхибитори и да се консултират с лекар за последващо лекарско наблюдение.
Промени в кръвната картина (неутропения или агранулоцитоза) По време на прием на АСЕ-инхибитори могат да се наблюдават промени в броя на някои бели кръвни кретки (неутропения или агранулоцитоза), понижен брой тромбоцити (тромбоцитопения) и анемия. При пациенти с нормална бъбречна функция и без усложнения рядко се наблюдава неутропения. Неутропенията и агранулоцитозата са обратими след прекъсване терапията с АСЕ-инхибитор. RamiHEXAL® трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със заболявания на кръвоносните съдове (колагенози на кръвоносните съдове), при терапия с лекарствени продукти, потискащи имунната система (имуносупресори), лечение с алопуринол или прокаинамид или комбинация от тези фактори, особено при предварително съществуващо нарушение на бъбречната функция. Някои пациенти развиват сериозни инфекции, които в редки случаи не са реагирали на интензивна антибиотична терапия.
Поради тази причина лекуващият лекар трябва периодично да проследява броя на кръвните клетки при такива пациенти. Моля, уведомете незабавно Вашия лекар за всеки признак на инфекция.

Кашлица

При приложение на АСЕ-инхибитори като RamiHEXAL® може да се наблюдава кашлица, която е непродуктивна, продължителна и отшумява след спиране на терапията. Кашлицата, причинена от АСЕ-инхибитори, трябва да се счита за част от диференциалната диагноза.
Операция или анестезия
При пациенти, подлежащи на голяма операция или по време на анестезия с продукти, които понижават кръвното налягане, RamiHEXAL® може да засили понижаването на кръвното налягане (хипотония). Поради тази причина преди голяма' операция съобщете на анестезиолога за приема на RamiHEXAL® Такава хипотония може да бъде коригирана.
RamiHEXAL , както и при други АСЕ-инхибитори, може да има по-слаб ефект на понижаване на кръвното налягане при пациенти от черната раса, което вероятно се дължи на по-широкото разпространение на състояние с понижени концентрации на ренин при пациенти с хипертония от тази раса.
Повишена концентрация на калий в кръвта
При някои пациенти, лекувани с АСЕ инхибитои, включително RamiHEXAL®, е наблюдавано повишаване на калия в кръвта. Рискът е повишен при пациенти с нарушена бъбречна функция, захарен диабет или пациенти, прилагащи едновременно калий-съхраняващи диуретици (отводняващи продукти), калиеви добавки или калий съдържащи заместители на сол или други лекарствени продукти, повишаващи концентрацията на калий в кръвта (напр. хепарин). Ако е необходимо едновременното приложение на тези продукти, се препоръчва регулярно проследяване на серумния калии в кръвта.

Диабет
При пациети с диабет, лекувани с лекарствени продукти за понижаване на кръвната захар (антидиабетни продукти) или инсулин, трябва внимателно да се проследява кръвната захар през първия месец от лечението с RamiHEXAL®.

Литий

Комбинацията от литий и RamiHEXAL® не се препоръчва. Диализа

Приложението на RamiHEXAL® не се препоръчва при пациенти на диализа, поради липса на достатъчно опит.

За информация и поръчки: