+359 878 292 513

СОТАХЕКСАЛ ТАБЛ.160 МГ.Х 20

СОТАХЕКСАЛ ТАБЛЕТКИ 160 МГ Х 20

Тегло: 100.00 гр.

Вижте още продукти от: SANDOZ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C07AA07


Описание

СОТАХЕКСАЛ ТАБЛЕТКИ


Какво представлява Sotahexal 80?

Сотахексал 80 е лекарствен продукт за лечение на сърдечни аритмии (клас III антиаритмично средство с изразена блокада на бета-адренергичните рецептори).

За какво се използва Sotahexal 80?

За симптоматично лечение на тежки камерни тахиаритмии. Симптоматичното лечение на надкамерни тахиаритмии се провежда за:

• профилактика на хронична атриална фибрилация (хронична усложнена неритмична сърдечна дейност) след DC кардиоверзио (променена позиция на сърцето)

• профилактика на пароксизмална атриална фибрилация (пристъпоподобна неритмична сърдечна дейност в резултат на болестно увеличено възбуждане на предсърдието)

Кога не трябва да приемате Sotahexal 80?

Сотахексал 80 не трябва да се прилага при:

- известна свръхчувствителност към соталол, сулфонамиди или някоя от другите съставки на продукта.
- изразена слабост на сърдечния мускул

- остър инфаркт на миокарда

- кардиогенен шок

- нарушения в проводимостта между предсърдието и камерите на сърцето (атриовентрикуларен блок от II-ра и III-та степен)

- сърдечен блок с нарушения в проводимостта от синусовия възел към предсърдието на сърцето

- аритмии в резултат на нарушена функция на синусовия възел, която може да се прояви като понижена сърдечна дейност до пулсова честота под 60 удара в минута, забавена или ускорена сърдечна дейност, сърдечен блок с нарушения в проводимостта от синусовия възел към предсърдието на сърцето или недостатъчно стимулиращо действие на синусовия възел

- преди началото на терапията пулсова честота в покой - под 50 удара/мин

- предварително съществуващо удължаване на QT (в електрокардиограмата)

- понижена концентрация на калия в кръвта

- ненормално ниско кръвно налягане

- късни стадии на нарушения в кръвоснабдяването на периферията

- тежки дихателни заболявания, причинени от промени в дихателните пътища

- метаболитна хиперкиселинност на кръвта 

- метаболитна хиперкиселинност на кръвта

При пациенти с псориазис или с псориазис във фамилната анамнеза, лекарства със свойства на бета-рецепторни блокери (напр. Сотахексал 80) трябва да се прилагат само след внимателна оценка на съотношението риск/полза. Поради неговите свойства на бета-рецепторен блокер, Сотахексал 80 може да повиши чувствителността на болните от астма към алергените и тежестта на острите алергични общи реакции. При пациенти с анамнеза на тежки реакции на свръхчувствителност и при пациенти на терапия за отслабване или на лечение против проявите на алергия, необходимостта от лечение със Сотахексал 80 трябва да бъде преценена особено внимателно, тъй като съществува повишен риск от възникване на силни реакции на свръхчувствителност. Поради това при тези пациенти се изисква особено стриктно спазване на показанията за лечение.
При пациенти, третирани със Сотахексал 80 интравенозното приложение на калциеви антагонисти като верапамил и дилтиазем е противопоказано (с изключение на болни с провеждано интензивно лечение).
В случай на комбинирана терапия с антиаритмични продукти клас I е необходимо да се избягват такива субстанции, които могат да разширят QRS комплекса. При значително удължаване на QT може да възникне риск от по-лесна поява на камерни аритмии. Едновременното приложение на други антиаритмични средства клас III трябва да се избягва, поради възможността от изразено удължаване на QT.

В какви случаи можете да използвате Sotahexal 80 само след консултация с лекар?

Пациенти в състояние след миокарден инфаркт или влошена. камерна функция са с висок риск от засилване на аритмиите (проаритмии) и при определяне дозата на Сотахексал 80 се изисква особено внимателно проследяване на състоянието. При пациенти с нарушена бъбречна функция, получаващи многократни дози съществува риск от натрупване. Дозировката при тях трябва да бъде определена съобразно бъбречния клирънс, сърдечната честота (не под 50 удара/мин) и клиничната ефективност.
При случаи на тежка бъбречна недостатъчност се препоръчва приложението на Сотахексал 80 да се извършва само при чест контрол на електрокардиограмите и определяне на серумните концентрации.
При пациенти с коронарно сърдечно заболяване или след продължително приложение терапията трябва да бъде прекъсната постепенно, тъй като рязкото прекъсване може да доведе до влошаване на клиничната картина. Приложението при пациенти с хормон-продуциращ медулоадренален тумор изисква едновременна блокада на а-рецепторите.
По време на лечение със Сотахексал 80 може да възникне понижение на нивото на кръвната захар. При терапия с продукта симптомите на понижена кръвна захар (особено тахикардия) могат да бъдат маскирани. Това трябва да се има предвид особено при случаи на строга диета и при диабетици с много нестабилни стойности на кръвната захар. При едновременно приложение на калий-съхраняващи диуретици (напр. хидрохлоротиазид, фуроземид) калиевите нива трябва да бъдат проследявани внимателно.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Sotahexal 80 или могат да бъдат повлияни от препарата?

Едновременното перорално приложение на Сотахексал 80 и калциеви антагонисти като верапамил и дилтиазем може да доведе до рязко спадане на кръвното налягане; забавена аритмична сърдечна дейност и нарушения на предсърдно-камерната проводимост от по-висока степен поради потискащия ефект върху синусовия и предсърдно-камерния възел.
При пациенти, третирани с продукта е противопоказано интравенозното приложение на калциеви антагонисти като верапамил и дилтиазем (с изключение на болни на интензивна терапия).
Едновременното приложение на калциеви антагонисти като нифедипин може да доведе до силно спадане на кръвното налягане, вероятно в резултат на потискане на синусовия възел.
Комбинираната терапия с антиаритмични препарати клас I или други антиаритмични средства клас III, може да доведе до силно удължаване на QT, свързано с повишен риск от поява на камерни аритмии.
Едновременното приложение на соталол и продукти, удължаващи QT-времето като трициклични и тетрациклични антидепресанти (имипрамин, мапротилин), антихистамини (астемизол, терфенадин), антибиотици (еритромицин), пробукол, халоперидол, халофантрин и теролидин повишава риска от поява на аритмия.
Едновременното приложение на Сотахексал 80 и трициклични антидепресанти трябва да се избягва поради възможен по-нисък праг за възникване на камерни аритмии (описани са отделни случаи).
Едновременното приложение на продукта с трициклични антидепресанти, барбитурати, фенотиазини и наркотици, както и продукти, прилагани при високо кръвно налягане, отводняващи и съдоразширяващи лекарствени продукти може да доведе до бързо спадане на кръвното налягане. Едновременното приложение на Сотахексал 80 и норепинефрин или МАО-инхибитори, както и след рязко спиране на едновременно приложен клонидин, може бързо да повиши кръвното налягане.
Контрактилно-редуциращият ефект на Сотахексал 80 и наркотиците или антиаритмичните продукти може да бъде сумарен.
Ефектът на понижаване на сърдечната честота и проводимост на Сотахексал 80 може да се засили при едновременно приложение на резерпин, клонидин, а-метилдопа, гуанфацин и сърдечни гликозиди.
Нервно-мускулната блокада от тубокурарин може да бъде засилена от бета-блокада.
Едновременното приложение на Сотахексал 80 и инсулин или перорални антидиабетични продукти - особено през периодите на физически стрес - може да доведе до понижаване на нивото на кръвната захар, симптомите на която могат да не бъдат ясно проявени.
При едновременно приложени калий-отделящи диуретици (напр. фуроземид, хидрохлоротиазид) съществува повишен, риск от възникване на индуцирани от хипокалиемия аритмии. Имайте предвид, че тези данни се отнасят и за наскоро приети лекарства.

Какви храни и подправки трябва да избягвате?

По време на лечение със Сотахексал 80 трябва да се избягва приемът на алкохол поради възможния по-нисък праг за възникване на камерни аритмии (описани са отделни случаи) (виж също "Кога и как можете да приемате Сотахексал 80?").

С какво трябва да се съобразяват децата и възрастните пациенти при приложение на Sotahexal 80?

Няма достатъчно данни по отношение на приложението на Сотахексал 80 при деца.
При лечение на пациенти в напреднала възраст е възможно те да бъдат с нарушена бъбречна функция (Виж "Дозировка").

Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат при бременност и кърмене?

По време на бременност, особено през първите три месеца, Сотахексал 80 може да се използва само ако има изрично показание за неговото приложение и само след стриктна оценка на съотношението риск/полза. Поради възможността от възникване на нежелани лекарствени реакции (забавен пулс, понижено кръвно налягане) при новороденото, терапията трябва да бъде прекъсната" 48-72 часа преди термина за раждане. Ако това не е възможно, новороденото трябва да бъде проследено внимателно за определен период от време след раждането.
Соталол хидрохлорид преминава в майчиното мляко. При кърмене по време на терапия, новороденото трябва да бъде наблюдавано за възможни ефекти на лекарството.

С какво да се съобразявате при шофиране или при работа с машини или в несигурно положение (напр. изкачване по стълби)?

Независимо дали лечението е проведено според предписанията, то може да промени способността за бързи реакции в определена ситуация. Възможно е да се влоши способността за шофиране на МПС, работата с тежки машини или работата в нестабилно положение (напр. изкачване на стълби). Това се отнася в по-голяма степен за началото на лечението, при повишаване на дозата или при смяна на медикаментите, както и при едновременно приемане на алкохол.

Какво друго трябва да имате предвид при употреба на Sotahexal 80?

Ако носите контактни лещи трябва да имате предвид възможността от намаляване на сълзотечението по време на терапия с продукта. 

Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Ако няма друго предписание на Сотахексал 80 от Вашия лекар, се препоръчва посочената дозировка. Моля придържайте се към указанията за употреба, тъй като в противен случай продуктът няма да действа правилно! При камерни аритмии определянето на дозировката на антиаритмичните продукти изисква внимателно кардиологично проследяване и може да бъде проведено само при наличието на съответна кардиологична апаратура. По време на лечението трябва да бъдат провеждани контролни прегледи през регулярни интервали от време (напр. през интервали от 1 месец със стандартна ЕКГ или от 3 месеца с продължителна ЕКГ и по възможност ЕКГ при физическо натоварване). Желателно е поне тридневно проследяване в началото на терапията (ЕКГ) поради възможността продукта да предизвика аритмии.
Терапията трябва да се преоцени, ако при болния се наблюдава влошаване на параметрите, напр. удължаване на QRS или QT-времето повече от 25% или QT-удължаване повече от 50% или QT-удължаване повече от 500 ms или увеличаване на броя или трайността на аритмиите.

В каква доза и колко често можете да приемате Sotahexal 80?

Тежки симптоматични тахикардни камерни аритмии (увеличаваща се честота на сърдечната дейност) Началната дозировка е 1 таблетка Сотахексал 80 2 пъти дневно (съответстваща на 2 х 80 mg). Ако ефектът не е задоволителен, дневната доза може да бъде повишена на 3 х 1 таблетка Сотахексал 80 (съответстваща на 3 х 80 mg) или до 2 х 2 таблетки Сотахексал 80 (съответстваща на 2 х 160 mg).
В случаи на животозастрашаващи аритмии, ако ефектът не е достатъчен, дозата може да бъде увеличена, при което трябва да се прецени очакваната полза да надвишава риска от възможни тежки нежелани лекарствени реакции (особено проаритмични ефекти).

Предсърдна фибрилация

Началната дозировка е 1 таблетка Сотахексал 80 2 пъти дневно (съответстваща на 2 х 80 mg). Ако ефектът не е задоволителен и таблетките се понасят добре, дозата може да бъде повишена на 3 х 1 таблетка Сотахексал 80 (съответстваща на 3 х 80 mg). Тази дозировка не трябва да бъде надвишавана в случаи на пароксизмална предсърдна фибрилация.
Болни, които се лекуват с продукта за предсърдно мъждене (трептене) трябва да бъдат проследявани в болница минимум 12 часа.

При пациенти с хронична предсърдна фибрилация, ако ефектът не е достатъчен и таблетките са били понесени добре, дозировката може да бъде повишена максимално до 2 таблетки Сотахексал 80 два пъти дневно (съответстваща на 2 х 160 mg).
Дозата може да бъде повишавана само след интервали най-малко от 2-3 дни.
Дозировка при пациенти с нарушена бъбречна функция При пациенти с нарушена бъбречна функция съществува риск от натрупване при повторно приложение и поради това дозировката трябва да бъде определена съобразно бъбречния клирънс, сърдечната честота (не под 50 удара/мин) и клиничната ефективност.
В случаи на тежка бъбречна недостатъчност се препоръчва Сотахексал 80 да се прилага само при чест ЕКГ контрол, както и при определяне на серумната концентрация. Ако креатининовият клирънс е между 10-30 ml/min (серумен креатинин между 2-5 mg/dl), препоръчителната доза трябва да бъде намалена наполовина. Ако креатининовият клирънс е под 10 ml/min (серумен креатинин > 5 mg/dl), препоръчителната доза трябва да бъде редуцирана на 1/4. При пациенти след инфаркт на миокарда или силно нарушена сърдечна дейност, определянето на дозата на антиаритмичния продукт изисква особено внимателна преценка.

Кога и как можете да приемате Sotahexal 80?

Таблетките трябва да се приемат цели, без да се сдъвкват, с малко течност. Сотахексал 80 не трябва да се. приема по време на хранене, тъй като абсорбцията на активната съставка соталол хидрохлорид може да бъде понижена при едновременно приемане на храна (особено мляко и млечни продукти).

Упътване при употреба:

За да разделите таблетката я поставете върху стабилна основа нагоре с означението за разделяне. Тя се разделя при лек натиск с палеца.

Колко дълго можете да приемате Sotahexal 80?

Продължителността на приложение се определя от лекуващия лекар.
След продължително приложение на Сотахексал 80 през устата, лечението не трябва да бъде прекъснато рязко, а постепенно.

Какво трябва да предприемете, ако Sotahexal 80 е бил приет в много големи количества (преднамерено или неумишлено предозиране)?

При очаквано предозиране със Сотахексал 80 информирайте Вашия лекар незабавно. В зависимост от симптомите той ще прецени дали са необходими съответни мерки. В случаи на интоксикация и/или сериозни симптоми е необходима незабавна лекарска помощ.
В зависимост от степента на интоксикация клиничната картина показва симптоми от страна на сърдечно-съдовата и централна нервна система като: умора, безсъзнание, разширени зеници и рядко гърчове, понижено кръвно налягане, забавен пулс до спиране на сърдечната дейност (ЕКГ често показва излизане от ритъм), но също и атипична камерна тахикария и симптоми на кардиоваскуларен шок.

Какво трябва да направите, ако сте приели по-малко от предписаната доза Sotahexal 80 или сте пропуснали приема на препарата?

След един или повече забравени приема Вие не трябва да приемате двойна или по-голяма доза от таблетките, а да продължите лечението при спазване на предписаните дози. Ако възникне аритмия, моля свържете се незабавно с Вашия лекар.

Какво трябва да знаете, ако сте прекъснали лечението или сте го прекратили преждевременно?

Не трябва да променяте дозировката, без да сте се консултирали с Вашия лекар!

При пациенти с коронарно сърдечно заболяване и/или след продължително приложение на продукта, лечението трябва да бъде прекъснато постепенно, тъй като рязкото спиране на лечението може да доведе до влошаване на клиничната картина.

Какви нежелани реакции може да предизвика приложението на Sotahexal 80?

Рядко при лечение със Сотахексал 80 се наблюдават симптоми като умора, световъртеж, сънливост, главоболие, смутеност, халюцинации, повишена активност на сънуване, усещане за студ и бодежи /като иглички/ в ръцете и краката. Рядко се наблюдават нежелани лекарствени реакции като стомашно-чревни оплаквания (напр. гадене, повръщане, диария), поява на задух при пациенти с обструктивни белодробни заболявания, кожни реакции (зачервяване, сърбеж, екзантема), косопад и нарушения на съня. Могат да се наблюдават засилване на нарушенията на периферната перфузия, депресивни настроения, мускулни спазми или мускулна слабост и временна импотентност. Рядко са били наблюдавани спадане на кръвното налягане, слабост на сърдечния мускул, значително понижаване на сърдечната честота и нарушения в проводимостта между предсърдията и камерите на сърцето. В отделни случаи е съобщено пристъпоподобно, краткотрайно изпадане в безсъзнание, както и засилване на стенокардиите пристъпи. Наблюдавани са про-аритмични ефекти - под форма на промени или засилване на аритмиите - водещи до значително намаляване на сърдечната активност с възможно последващо спиране на сърцето. Особено при пациенти с животозастрашаващи аритмии и понижена функция на лявата камера, могат да възникнат аритмогенни ефекти. Особено при предозиране могат да се получат изразена брадикардия, камерна тахиаритмия, тъй като Сотахексал 80. удължава QT-времето.
В редки случаи са били наблюдавани сухота в устата, възпаление на конюнктивата или понижено сълзоотделяне, в отделни случаи нарушения на зрението и възпаление на корнеата и конюнктивата на окото.
Съобщен е бил един случай на алергичен бронхит с фиброза. По време на лечение със Сотахексал 80 може да възникне понижаване нивото на кръвната захар, симптомите на което (особено повишена сърдечна честота) могат да бъдат маскирани от терапията с продукта. Това трябва да се има предвид при строги диети и при диабетици с много нестабилни стойности на кръвната захар.
По време на лечение със Сотахексал 80 могат да възникне увеличение на тоталния холестерол и триглицериди, редукция на HDL холестерол.
В отделни случаи лечението с бета-адренергични блокери (напр. Сотахексал 80) може да доведе до влошаване на кожното заболяване псориазис вулгарис или до псориазоподобни кожни обриви.
Поради неговите свойства на бета-рецепторен блокер, Сотахексал 80 може да засили чувствителността към алергените и тежестта на острите алергични общи реакции. При болни с анамнеза на тежки реакции на свръхчувствителност и при пациенти на терапия за отслабване или спиране на алергичната реактивност могат да възникнат сериозни реакции на свръхчувствителност.

Какви мерки трябва да бъдат взети във връзка с нежеланите лекарствени реакции?

Ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции, особено такива, които не са споменати в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Инструкции за съхранение:

Срокът на годност на лекарството е напечатан върху опаковката.
Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Как трябва да се съхранява Sotahexal 80?

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

За информация и поръчки: