+359 878 292 513

ВЕНТОЛИН СОЛ.5 МГ.20 МЛ.

Тегло: 200.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Описание

Наименование на лекарствения продукт
Името на лекарството е Ventolin Solution (Вентолин Разтвор).


Какво представлява и какво съдържа Ventolin Solution
Ventolin Solution представлява разтвор, който преди инхалиране се пулверизира в устройство, наречено небулизатор. Всяка опаковка Ventolin Solution съдържа стъклена бутилка с 20 ml разтвор.
Разтворът съдържа 5 mg/ml от лекарственото вещество салбутамол под формата на салбутамол сулфат. Разтворът съдържа още следните помощни вещества: бензалкониев хлорид, разредена сярна киселина и пречистена вода.


Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
Ventolin Solution се произвежда от Glaxo Operations Ltd. Barnard Castle, Durham, UK. Притежател на разрешението за употребата му е, ГлаксоСмитКлайн ЕООД, ул. Димитър Манов, бл.10, 1408 София, България.


Как действа лекарството
Салбутамол принадлежи към лекарствата, наречени бронходилататори или облекчаващи дишането средства. Той предизвиква отпускане на мускулатурата на малките въздухоносни пътища в белите дробове. По този начин води до тяхното разширяване, облекчава дишането, намалява кашлицата и стягането в гърдите. Ефектът на Ventolin Solution трае между 4 и 6 часа.


За какво се използва Ventolin Solution
Ventolin Solution се прилага за лечение на бронхиална астма, както и при някои други белодробни заболявания. Обикновено се прилага за преодоляване на тежките форми на заболяването - за овладяване на тежки пристъпи на бронхиална астма, когато приемът на салбутамол в друга лекарствена форма не води до подобряване на състоянието.


Какво трябва да имате предвид преди започване на приема
Преди да започнете приема, проверете дали приложението на Ventolin Solution е правилно във вашия случай и дали лекарството е подходящо за Вас.
Ако отговорите с "да" на някой от следните въпроси, уведомете лекаря за това преди да започнете да приемате лекарството;
• Имали ли сте прояви на алергия или повишена чувствителност към салбутамол, или към някоя друга от съставките на лекарството?
• Бременна ли сте или планирате ли скоро да забременеете? 
• Кърмите ли?
 • Приемате ли лекарства за лечение на заболявания на щитовидната жлеза?
• Имате ли проблеми, свързани със сърцето, напр. стенокардия?
• Приемате ли лекарства за повишено кръвно налягане или сърдечни заболявания? 
 
 
Ventolin Solution не трябва да се приема едновременно с неселективни бета-блокери като пропранолол.
Непременно уведомете лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.


Ако сте бременна или кърмите
По време на бременност и кърмене лекарството може да се прилага само в случаите, когато лекарят прецени, че очакваната полза от лечението на майката превишава възможния риск за плода или бебето.


Ако шофирате или работите с машини
Не е известно Ventolin Solution да повлиява способността за шофиране или работа с машини.


КАК ДА ПРИЕМАТЕ VENTOLIN SOLUTION
VENTOLIN SOLUTION HE ТРЯБВА ДА СЕ ИНЖЕКТИРА ИЛИ ПОГЛЪЩА


- ЗАПОМНЕТЕ! Ventolin Solution ТРЯБВА ДА СЕ ИНХАЛИРА през устата чрез устройство, наречено небулизатор и не трябва да се инжектира или поглъща. Небулизаторът преобразува лекарството в аерозол, който се инхалира чрез дихателна маска или апликатор за уста.
- Трябва да внимавате разтворът или образуваният от небулизатора аерозол да не попадне в очите.
- Небулизаторът трябва да се използва в помещения с добра вентилация, тъй като част от аерозола може да попадне във въздуха и да се вдиша от други хора.
Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението.
Лекарството може да се приема интермитентно (на кратки интервали от време) или на
продължителни периоди.
Ако лекарят не е предписал друго, обичайната дозировка на лекарството е:

Интермитентно лечение:

 


Интермитентното лечение може да се повтори четири пъти дневно.
• Възрастни:
Разреден разтвор
0,5-1,0 ml Ventolin Solution (2,5-5,0 mg салбутамол) се разреждат с физиологичен разтвор до краен обем от 2,0 или 2,5 ml. Разтворът се поставя в небулизатор и полученият аерозол се инхалира. Инхалирането продължава около 10 минути, докато лекарството в небулизатора се изразходва.
Неразреден разтвор
В небулизатора се поставят 2 ml Ventolin Solution (10 mg салбутамол). Пациентът трябва да инхалира небулизирания разтвор до постигане на бронходилатация. Процесът обикновено продължава от 3 до 5 минути.
• Деца под 12 годишна възраст:
0,5 ml Ventolin Solution (2,5 mg салбутамол) се разреждат с физиологичен разтвор до краен обем 2,0 или 2,5 ml. При някои деца се налага приложение на по-високи дози - до 1 ml (5 mg салбутамол) на прием.

 

Продължителни периоди на инхалиране:
Обичайната дозировка е 1 mg до 2 mg салбутамол за час. Тази доза се постига чрез разреждане на 1 или 2 ml Ventolin Solution до 100 ml стерилен физиологичен разтвор. По
този начин се получава разтвор, който съдържа 50 µg/ml или 100 цд/ml салбутамол.

 

Какво да направите, в случай че приемете повече от предписаното
Случайното приемане на голяма доза от лекарството може да доведе до учестяване ритъма на сърцето и треперене. Може също да получите главоболие. Посъветвайте се с Вашия лекар колкото е възможно по-бързо. Ако сте приели прекалено висока доза Ventolin.Solution, незабавно потърсете лекарска помощ.


Какво да направите, в случай че пропуснете прием
Ако забравите да приемете доза, не се безпокойте. Инхалирайте следващата доза, когато настъпи време за това или по-рано, ако почувствате затруднение в дишането. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.


ПРИЧИНЯВА ЛИ VENTOLIN SOLUTION НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Повечето хора, които приемат това лекарство установяват, че то не създава проблеми, но Ventolin Solution, подобно на всяко друго лекарство, може да причини нежелани реакции.


• Някои хора са алергични към лекарства. Ако получите някой от следните симптоми, скоро след инхалиране, СПРЕТЕ приема на лекарството и се обърнете незабавно към вашия лекар:
- Внезапна замаяност или стягане в гърдите;
- Подуване на клепачите, лицето или устните;
- Обриви или уртикария, където и да е по тялото.
• Информирайте вашия лекар колкото е възможно по-бързо, ако почувствате, че сърцето ви бие неправилно.
• При някои хора понякога може да се наблюдава треперене, главоболие или сърцебиене, но тези ефекти обикновено преминават в хода на лечението. Информирайте вашия лекар, но не спирайте приложението на лекарството, докато лекарят не ви каже.
• При някои хора се наблюдава схващане на мускулите.
• Много рядко хората, приемащи лекарството могат да станат неспокойни или раздразнителни. Информирайте вашия лекар колкото е възможно по-бързо.
• Много рядко, в резултат на сърдечен проблем като напр. стенокардия, някои хора могат да почувстват болка в гърдите, която понякога може да се разпростре към лявото рамо и ръка. Кажете на лекаря за това, но не спирайте лечението, докато той не ви каже.
• Някои хора могат да получат дразнене в устата или гърлото.
Информирайте лекуващия лекар, ако забележите други нежелани реакции, които не са описани в тази листовка или ако има нещо, което ви тревожи, смущава или не разбирате.


КАК СЕ СЪХРАНЯВА ЛЕКАРСТВОТО
Ventolin Solution трябва да се съхранява, както и всяко друго лекарство на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура под 25°С, далече от пряка светлина. Неизползваните количества в небулизатора трябва да се изхвърлят. Остатъкът от лекарството в опаковката не трябва да се използва, ако е изминал повече от 1 месец след първото отваряне на бутилката.
Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.


ЗАПОМНЕТЕ! Това лекарство е само за Вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като Вашите.

 


Тази листовка не Ви дава пълна информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. Може да Ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте, докато не прекратите приложението на лекарството.


Ventolin (Вентолин) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

За информация и поръчки: