+359 878 292 513

ЗОЛАДЕКС ДЕПО АМП.3.6 МГ.

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: ASTRA ZENECA

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: L02AE03


Описание

Състав и лекарствена форма:

Золадекс представлява стерилно, бяло до кремаво оцветено цилиндрично депо, в което гозерелин ацетат (еквивалентен на 3.6 мг гозерелин) е диспергиран в биоразграждаща се матрица от лактидно-гликолиден кополимер. Той се продава в спринцовка-апликатор с единична доза.

Показания:

Карцином на простатата: Золадекс е показан за лечение на карцином на простатата, подходящ за хормонална терапия.

Карцином на гърдата: Золадекс е показан за лечение на карцином на гърдата, подходящ за хормонална терапия, при жени в пременопауза и перименопауза.

Ендометриоза: При лечението на ендометриозата Золадекс облекчава симптомите, включително болката, и намалява размера и броя на ендометриозните лезии. Изтъняване на ендометриума: Золадекс е показан за предварително изтъняване на маточния ендометриум преди ендометриално аблацио или резекция.

Фиброми на матката: При лечението на фибромите Золадекс свива лезиите, подобрява хематологичния статус на пациентките и намалява симптомите, включително болката. Той се използва като спомагателно лечение при операции за улесняване на оперативната техника и намаляване на оперативната кръвозагуба.

Асистирана репродукция : Потискане на хипоталамо-хипофизарната ос като подготовка за стимулиране на овулацията .

Дозировка и начин на приложение

Възрастни

Едно депо от 3.6 мг Золадекс се инжектира подкожно в предната коремна стена на всеки 28 дни.

Изкуствено оплождане: Золадекс 3.6 мг се прилага за потискане на хипофизната жлеза, определено чрез нивата на серумния естрадиол, подобни на тези, наблюдавани през ранната фоликулярна фаза (приблизително 150 pmol/1). За това обикновено са нужни между 7 и 21 дни.

Когато се постигне потискането, започва суперовулацията (контролирано овариално стимулиране) с гонадотропин. Подтискането, постигнато с агонист депо, е по-стабилно, което предполага, че в някои случаи може да има повишена нужда от гонадотропин. В подходящия стадий на развитието на фоликулите гонадотропинът се спира и се прилага човешки хорионгонадотропин (ЧХГ) за индуциране на овулация. Проследяването на лечението, получаването на ооцита и техниката на оплождане се извършват според обичайната практика в отделната клиника.

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане.

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст.

Ендометриозата трябва да се лекува само за период от шест месеца, тъй като понастоящем няма клинични данни за по-продължителни периоди на лечение. Не трябва да се правят повторни курсове поради риска от загуба на костно минерално вещество. Доказано е, че при пациентки, получаващи Золадекс за лечение на ендометриоза, добавянето на хормоно-заместителна терапия (естроген и прогестерон всеки ден) намалява загубата на костно минерално вещество и вазомоторните симптоми.

При употреба за изтъняване на ендометриума: трябва да се приложат две депа през 4 седмици, като операцията се насрочва между нулевата и втората седмица след второто депо.

Деца

Золадекс не е показан за употреба при деца.

Противопоказания:

Золадекс не трябва да се прилага при пациенти с известна свръхчувствителност към Золадекс или към други аналози на LHRH.

Золадекс не трябва да се използва по време на бременност или кърмене.

Предпазни мерки:

Золадекс не е показан за употреба при деца, тъй като безопасността и ефективността не са установени при тази група пациенти.

Мъже

Употребата на Золадекс при мъже, при които съществува особен риск от развитие на обструкция на уретерите или от компресия на гръбначния стълб, трябва внимателно да се обмисли и пациентите трябва да се наблюдават внимателно през първия месец на лечението. При наличие или развитие на компресия на гръбначния стълб или бъбречно увреждане, дължащо се на обструкция на уретерите, трябва да се приложи специфично стандартно лечение на тези усложнения.

Жени

Употребата на агонисти на LHRH при жени може да причини загуба на костно минерално вещество. Наличните до този момент данни за Золадекс показват средна загуба от 4.6% на костно минерално вещество в гръбначния стълб след шест месечен курс на лечение с прогресивно възстановяване до средна загуба от 2.6% в сравнение с изходното състояние шест месеца след преустановяване на лечението. Доказано е, че при пациентки, получаващи Золадекс за лечение на ендометриоза, добавянето на хормоно-заместителна терапия (естроген и прогестерон всеки ден) намалява загубата на костно минерално вещество и вазомоторните симптоми.

Золадекс трябва да се прилага внимателно при жени с известна метаболитна болест на костите.

Золадекс може да предизвика увеличение на резистентността на маточната шийка, което да доведе до затруднения при дилатацията на шийката.

Понастоящем няма клинични данни за ефекта от лечението на доброкачествени гинекологични състояния със Золадекс за периоди, надхвърлящи шест месеца.

Изкуствено оплождане:

Золадекс 3.6 мг трябва да се прилага само като част от схемата за изкуствено оплождане под наблюдението на специалист с опит в тази област.

Както и с другите агонисти на LHRH, има съобщения за синдром на овариална хиперстимулация (СОХС), свързан с употребата на Золадекс 3.6 мг в комбинация с гонадотропин. Предполага се, че потискането, постигнато с агонист депо, може в някои случаи да доведе до повишена нужда от гонадотропин. Трябва внимателно да се проследява стимулирания цикъл, за да се идентифицират пациентките с риск от развитие на СОХС, тъй като тежестта и честотата може да зависят от схемата на дозиране на гонадотропина. Може да не се приложи човешки хорионгонадотропин (ЧХГ), ако това се счете необходимо.

Препоръчва се Золадекс 3.6 мг да се прилага внимателно за изкуствено оплождане при пациентки със синдром на овариална поликистоза, тъй като получаването на фоликули може да бъде увеличено.

Взаимодействия с други лекарствени средства и други форми на взаимодействие:

Няма известни.

Бременност и кърмене:

Въпреки че при репродуктивните токсикологични изследвания при животни не са получени данни за тератологичен потенциал, Золадекс не трябва да се прилага по време на бременност, тъй като има теоретичен риск от абортиране или фетална малформация, ако агонисти на LHRH се използват по време на бременност. Потенциално фертилните жени трябва да се преглеждат внимателно преди лечението, за да се изключи бременност. Нехормонални методи на контрацепция трябва да се използват по време на лечението и в случай на ендометриоза до възстановяване на менструацията.

Трябва да се изключи бременност преди Золадекс 3.6 мг да се използва за изкуствено оплождане. Клиничните данни от употребата при тези условия са ограничени, но наличните сведения позволяват да се допусне, че няма причинно-следствена връзка между Золадекс и някакви последващи аномалии в развитието на ооцита или бременността и изхода от нея.

Употребата на Золадекс по време на кърмене не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Няма данни, че Золадекс води до нарушение на тези дейности.

Нежелани ефекти:


Общи

Съобщава се за редки случаи на реакции на свръхчувствителност, които могат да включват някои прояви на анафилаксия.

Има съобщения за артралгия. Съобщава се за кожни обриви, които обикновено са слабо изразени и често намаляват, без да се прекъсва лечението.

При пациенти, употребяващи Золадекс, понякога са били наблюдавани промени в кръвното налягане, проявяващи се като хипотензия или хипертензия. Промените обикновено са преходни, като отзвучават при продължаване на лечението или след преустановяване на терапията със Золадекс. Рядко такива промени са били толкова изразени, че да се наложи лекарска намеса, включително и преустановяване на лечението със Золадекс.

Отделни местни реакции включват слабо изразено кръвонасядане на мястото на подкожната инжекция.

Мъже

Фармакологичните ефекти при мъжете включват топли вълни и намаляване на потентността, които рядко налагат прекратяване на лечението. Не много често се отбелязват набъбване и болезненост на гърдите. В началото пациентите с карцином на простатата могат да почувстват временно засилване на болката в костите, която може да се лекува симптоматично. В изолирани случаи се отбелязва обструкция на уретерите и компресия на гръбначния стълб.

Употребата на агонисти на LHRH при мъже може да причини загуба на костно минерално вещество.

Жени

Фармакологичните ефекти при жените включват топли вълни, изпотяване и намаляване на либидото, които рядко налагат прекратяване на лечението. Не много често се отбелязват главоболие, промени в настроението, включително депресия, сухота на влагалището и промени в размера на гърдите. В началото пациентките с карцином на гърдата могат да почувстват временно засилване на признаците и симптомите, което може да се лекува симптоматично. При жени с фиброми може да възникне дегенерация на фибромите. Рядко пациентките с карцином на гърдата с метастази в костите развиват хиперкалциемия в началото на лечението.

При изкуствено оплождане: Както и при другите агонисти на LHRH, има съобщения за синдром на овариална хиперстимулация (СОХС), свързан с употребата на Золадекс 3.6 мг в комбинация с гонадотропин. Предполага се, че подтискането, постигнато с агонист депо, може в някои случаи да доведе до повишена нужда от гонадотропин. Трябва внимателно да се проследява стимулирания цикъл, за да се идентифицират пациентките с риск от развитие на СОХС, тъй като тежестта и честотата може да зависят от схемата на дозиране на гонадотропина. Може да не се приложи човешки хорионгонадотропин (ЧХГ), ако това се счете необходимо.

Предозиране

Няма опит с предозиране при хората. От опитите с животни може да се предположи, че при по-високи дози Золадекс не може да се очаква друг ефект, освен желаното терапевтично действие върху концентрациите на половите хормони и върху репродуктивния тракт. При възникване на предозиране, то трябва да се лекува симптоматично.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакодинамични свойства

Механизъм на действие: Золадекс (D-Ser(But)6 Azgly10 LHRH) е синтетичен аналог на естествения LHRH. В резултат от хроничното прилагане на Золадекс се инхибира хипофизната секреция на лутеинизиращия хормон, което води до спадане на серумните концентрации на тестостерона при мъжете и на серумните концентрации на естрадиол при жените. Този ефект е обратим при преустановяване на лечението. В началото Золадекс, както и другите агонисти на LHRH, може преходно да увеличи серумните концентрации на тестостерона при мъжете и серумните концентрации на естрадиол при жените. По време на ранните стадии на лечение със Золадекс някои жени може да получат вагинално кървене с различна продължителност и интензитет. Такова кървене вероятно представлява кървене вследствие на естрогеново отнемане и се очаква да спре спонтанно.

При мъжете, около 21 дни след първата депо инжекция, концентрациите на тестостерона спадат до кастратни стойности и остават потиснати при продължително лечение на всеки 28 дни. Това инхибиране води до регресия на тумора и симптоматично подобрение при повечето пациенти.

При жените серумните концентрации на естрадиола се потискат около 21 дни след първата депо инжекция и при продължително лечение на всеки 28 дни остават потиснати при нива, сравними с наблюдаваните при жени в постменопауза. Това инхибиране е свързано с отговор на хормонално-зависимия карцином на гърдата, ендометриозата, фибромите на матката и потискане на развитието на фоликулите в матката. То ще предизвика изтъняване на ендометриума и ще доведе до аменорея в повечето пациентки.

Доказано е, че Золадекс в комбинация с желязо индуцира аменорея и подобрява концентрациите на хемоглобина и свързаните хематологични показатели при жени с фиброми, които са анемични. Комбинацията води до средна концентрация на хемоглобин с 1 г/дл по-висока от тази, постигната само с лечение с желязо.

Рядко, някои жени може да влязат в менопауза по време на лечение с аналози на LHRH и да не възстановят менструацията си след преустановяване на терапията.

Фармакокинетични свойства

Бионаличността на Золадекс е почти пълна. Прилагането на депото на всеки четири седмици осигурява поддържането на ефективни концентрации без кумулиране в тъканите. Золадекс се свързва слабо с протеините и има време на полуелиминиране от серума от два до четири часа при лица с нормална бъбречна функция. Времето на полуелиминиране се удължава при пациенти с увредена бъбречна функция. При това съединение, което се въвежда във вид на депо веднъж месечно, тази промяна ще има минимален ефект. Поради това не се налагат промени в дозировката при такива пациенти. Няма значителна промяна във фармакокинетиката при пациенти с чернодробна недостатъчност.

Предклинични данни за безопасност

Наблюдавана е повишена честота на доброкачествени тумори на хипофизата при мъжки плъхове след продължителни опити с многократно приложение на Золадекс. Въпреки че тази находка е подобна на резултатите, наблюдавани преди това при този вид животни след оперативна кастрация, не е установено някакво значение за хората.

При мишки продължителни опити с многократно приложение в дози, кратни на прилаганите при хората, са довели до хистологични промени в някои отдели на храносмилателната система, проявяващи се с хиперплазия на клетките на островчетата в панкреаса и доброкачествени пролиферативни състояния в пилорната област на стомаха, съобщавани и като спонтанни лезии при този вид.За информация и поръчки: