КАРБИС ТАБЛ.16 МГ.Х 28

КАРБИС ТАБЛ.16 МГ.Х 28

Тегло: 50.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C09CA06


Описание Състав: Всяка таблетка съдържа  16 mg   кандесартан цилексетил (candesartan cilexetil). Помощни вещества: Лактоза монохидрат   ; Царевично нишесте, Макрогол 8000, Хидроксипропилцелулоза, Кармелоза калций, Магнезиев стеарат, Червен железен оксид (E172) в таблетките от 8, 16 и 32 mg. 

Показания: Есенциална хипертония; Лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност и увредена систолна функция на лявата камера (левокамерна фракция на изтласкване < 41%) като допълнение към лечението с АСЕ инхибитори или когато АСЕ-инхибиторите не се понасят. 

Дозировка и начин на приложение: Хипертония: Препоръчваната начална доза и обичайната поддържаща доза е 8 mg веднъж дневно. Дозата може да се увеличи до 16 mg веднъж дневно. Ако артериалното налягане не се контролира достатъчно след 4 седмично лечение с 16 mg веднъж дневно, дозата може да се повиши до максималното 32 mg веднъж дневно. Ако с тази доза не се постигне контрол на артериалното налягане, трябва да се помисли за алтернативна стратегия на лечение. При пациенти с риск от хипотония, като болни с вероятност за намален обем, може да се има предвид приложението на доза от 4 mg. Началната доза при пациенти с бъбречно увреждане, включително болни на хемодиализа е 4 mg. Дозата трябва да се увеличава постепенно според отговора. Опитът с пациенти с много тежко или терминално бъбречно увреждане (Clcreatinine <15 ml/min) е ограничен. При пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане се препоръчва доза от 2 mg веднъж дневно. Дозата може да се коригира според отговора. Няма опит с пациенти с тежко чернодробно увреждане. 
Комбинирано лечение: Доказано е, че добавянето на диуретик от тиазиден тип като хидрохлоротиазид има адитивен антихипертензивен ефект с Карбис. 
Приложение при чернокожи пациенти: Антихипертензивният ефект на кандесартан е по-слаб при чернокожи пациенти в сравнение с нечернокожи пациенти. Поради това, повишаването на дозата на Карбис и комбинираното лечение може да са необходими по-често за контрол на артериалното налягане при чернокожи пациенти в сравнение с нечернокожи пациенти. 
Сърдечна недостатъчност: Обичайната препоръчвана начална доза на Карбис е 4 mg веднъж дневно. Повишаването на дозата до таргетната доза от 32 mg веднъж дневно или до най-високата поносима доза се извършва чрез удвояване на дозата на интервали най-малко от 2 седмици. Не е необходимо начално коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст или болни с намален вътресъдов обем, бъбречно увреждане или леко до умерено чернодробно увреждане. Карбис може да се прилага с друга видове лечение на сърдечна недостатъчност, вкл. АСЕ инхибитори, бета-блокери, диуретици и дигиталис или с комбинация от тези лекарствени продукти. Карбис трябва да се приема веднъж дневно със или без храна. 
Карбис не се препоръчва за употреба при деца и юноши под 18 години поради недостатъчни 
данни за безопасност и ефективност. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Втори и трети триместър от бременността. Тежко чернодробно увреждане и/или холестаза. 

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: За пъл-на-та ин-фор-ма-ция про-че-те-те Крат-ка-та ха-ра-те-рис-ти-ка на про-дук-та! 

Бременност и кърмене: Употребата на ангиотензин II рецепторите не се препоръчва по време на първия триместър на бременността. Употребата на ангиотензин II рецепторите е противопоказана по време на втория и третия триместър на бременността. Тъй като няма налична информация относно използването на Карбис по време на кърмене, Карбис не се препоръчва за употреба, като за предпочитане е алтернативно лечение с по-добър профил за безопасност, установени по време на кърмене, особено по време на кърмене на новородено или на недоносено бебе. 

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма проучвания за ефекта на Карбис върху способността да се шофира и да се работи с машини, но когато се шофират моторни превозни средства или се работи с машини, трябва да се има предвид, че по време на лечение може да възникнат замайване или умора. 
Опаковка: Блистер PVC/PVDC/Алуминий по  28  таблетки в кутия.   
Притежател на разрешението за употреба: KRKA, d.d., Словения

За информация и поръчки: