STADA

ОРМУС ТАБЛЕТКИ 40 МГ Х 14
ОРМУС ТАБЛЕТКИ 40 МГ Х 14 - STADA
9.89 лв
ОРМУС ТАБЛЕТКИ 20 МГ Х 28
ОРМУС ТАБЛЕТКИ 20 МГ Х 28 - STADA
14.95 лв
МЕТОСТАД ТАБЛЕТКИ 100 МГ Х 30
МЕТОСТАД ТАБЛЕТКИ 100 МГ Х 30 - STADA
9.25 лв
ТИФАКСИН SR ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 30
ТИФАКСИН SR ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 30 - STADA
17.40 лв
ЕСЦИТАЗАН ТАБЛЕТКИ 10 МГ Х 30
ЕСЦИТАЗАН ТАБЛЕТКИ 10 МГ Х 30 - STADA
12.19 лв
ИФАКСИН КАПС.75 МГ.Х 30
ИФАКСИН КАПС.75 МГ.Х 30 - STADA
10.50 лв
БИЗОСТАД ТАБЛЕТКИ 10 МГ Х 30
БИЗОСТАД ТАБЛЕТКИ 10 МГ Х 30 - STADA
6.32 лв
БИЗОСТАД ТАБЛЕТКИ 5 МГ Х 30
БИЗОСТАД ТАБЛЕТКИ 5 МГ Х 30 - STADA
3.38 лв
МЕТОСТАД ТАБЛЕТКИ 25 МГ Х 30
МЕТОСТАД ТАБЛЕТКИ 25 МГ Х 30 - STADA
4.39 лв
МАСТУ S УНГВЕНТ  30 ГР.
МАСТУ S УНГВЕНТ 30 ГР. - STADA
6.15 лв
МЕТОСТАД ТАБЛЕТКИ 50 МГ Х 30
МЕТОСТАД ТАБЛЕТКИ 50 МГ Х 30 - STADA
6.50 лв
МЕТОПРОЛОЛ ТАБЛЕТКИ 100 МГ Х 30
МЕТОПРОЛОЛ ТАБЛЕТКИ 100 МГ Х 30 - STADA
4.47 лв
РОКСИСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 20
РОКСИСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 20 - STADA
12.59 лв
ФЛЕКСИСТАД ТАБЛЕТКИ 400 МГ Х 20
ФЛЕКСИСТАД ТАБЛЕТКИ 400 МГ Х 20 - STADA
4.99 лв
РОКСИСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 10
РОКСИСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 10 - STADA
8.70 лв
МЕТОПРОЛОЛ 50 МГ Х 30
МЕТОПРОЛОЛ 50 МГ Х 30 - STADA
3.58 лв
КАРВЕДИЛ ТАБЛЕТКИ  12. 5 Х 28
КАРВЕДИЛ ТАБЛЕТКИ 12. 5 Х 28 - STADA
7.29 лв
Карведрил таблетки 6.25 х 28
Карведрил таблетки 6.25 х 28 - STADA
5.89 лв
ВИТОПРИЛ ТАБЛЕТКИ 20 МГ Х 30
ВИТОПРИЛ ТАБЛЕТКИ 20 МГ Х 30 - STADA
16.10 лв
МЕТОПРОЛОЛ РЕТАРД ТАБЛЕТКИ 200 МГ Х 30
МЕТОПРОЛОЛ РЕТАРД ТАБЛЕТКИ 200 МГ Х 30 - STADA
10.99 лв
АРАГИЛ ТАБЛЕТКИ 20 МГ. Х 30
АРАГИЛ ТАБЛЕТКИ 20 МГ. Х 30 - STADA
5.75 лв
ВИТОПРИЛ ТАБЛЕТКИ 5 МГ Х 30
ВИТОПРИЛ ТАБЛЕТКИ 5 МГ Х 30 - STADA
6.50 лв
ВИТОПРИЛ ТАБЛЕТКИ 10 МГ Х 30
ВИТОПРИЛ ТАБЛЕТКИ 10 МГ Х 30 - STADA
9.00 лв
ПРОПАСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 50
ПРОПАСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 50 - STADA
14.66 лв
ПРОПАСТАД ТАБЛЕТКИ 300 МГ Х 20
ПРОПАСТАД ТАБЛЕТКИ 300 МГ Х 20 - STADA
11.73 лв
ПРОПАСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 20
ПРОПАСТАД ТАБЛЕТКИ 150 МГ Х 20 - STADA
6.99 лв
МЕТОПРОЛОЛ 50 МГ Х 20
МЕТОПРОЛОЛ 50 МГ Х 20 - STADA
2.59 лв
МАСТУ-S ФОРТЕ СУПОЗ.Х 10
МАСТУ-S ФОРТЕ СУПОЗ.Х 10 - STADA
6.75 лв
МЕТОПРОЛОЛ ТАБЛ. 100 МГ.Х 20
МЕТОПРОЛОЛ ТАБЛ. 100 МГ.Х 20 - STADA
3.53 лв
ТРАМАДОЛ 50 КАПС.Х 30
ТРАМАДОЛ 50 КАПС.Х 30 - STADA
5.05 лв