+359 878 292 513

АКСУРА ТАБЛ.10 МГ.Х 28

Аксура таблетки 10 МГ. Х 28

Тегло: 200.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Описание

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AXURA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Как действа Axura:

Axura принадлежи към група лекарства, известна като лекарства против деменция.

Загубата на паметта при болестта на Алцхаймер се дължи на нарушения в сигналите за съобщения в мозъка. Мозъкът съдържа т. нар. N метил D аспартат (NMDA)-peцenтopи, ангажирани с предаването на нервните сигнали, които са важни за ученето и паметта. Axura принадлежи към група лекарства, наречени антагонисти на NMDA-рецепторите. Axura действа върху тези NMDA-рецептори, като подобрява предаването на нервните сигнали и паметта.

 

За какво с използва Axura:

Axura се използва за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер.

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ AXURA

Не приемайте Axura

• Ако сте алергични (свръхчувствителни) към мемантин

хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на таблетките Axura (вижте точка 6).

 

Обърнете специално внимание при употребата на Axura

• Ако имате анамнеза за епилептични гърчове

• Ако наскоро сте прекарали инфаркт на миокарда сърдечен удар или ако страдате от застойна сърдечна недостатъчност или от неконтролирана хипертония (високо кръвно налягане).

В тези ситуации лечението трябва внимателно да бъде проследявано и клиничната полза от Axura да бъде редовно преценявана от Вашия лекар.

Ако имате бъбречно увреждане (проблеми с бъбреците), Вашият лекар трябва внимателно да проследява бъбречната функция и ако е необходимо да коригира съответно дозите на мемантин

Едновременната употреба на лекарствените продукти амантадин (за лечение на болестта на Паркинсон), кетамин (вещество, което обикновено се използва като упойка), декстрометорфан (обикновено се използва за лечение на кашлица) и на други NMDA-антагонисти трябва да се избягва.

Axura не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.

 

Употреба на други лекарства:

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

По-конкретно, Axura може да промени ефектите на следните лекарства, и може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата им:

- амантадин, кетамин, декстраметорфан

- дантролен, баклофен

- циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин, никотин

- хидрохлоротиазид (или комбинация с хидрохлоротиазид)

- антихолинергични средства (вещества, които обикновено се използват за лечение на двигателни нарушения или чревни спазми)

- антиконвулсанти (вещества, които се използват за предотвратяване или лечение на гърчове)

- барбитурати (вещества, които обикновено се използват за предизвикване на сън)

- допаминергични агонисти (вещества като L-допа, бромокриптин)

- невролептици (вещества, които се използват за лечение на психични нарушения)

• перорални антикоагуланти.

 

Ако постъпите в болница, уведомете лекуващия лекар, че приемате Axura.

 

Прием на Axura с храни и напитки

Уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте сменили или имате намерение да смените драстично диетата си (например от нормална диета към строга вегетарианска диета) или ако страдате от бъбречна тубуларна ацидоза (БТА, излишък от вещества, образуващи киселини в кръвта поради нарушена бъбречна функция (лошо функциониране на бъбреците) или тежки инфекции на отделителната система (пикочните пътища), тъй като може да се наложи корекция в дозата на лекарството.

 

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Мемантин не се препоръчва за употреба при бременни жени.

Жени, приемащи Axura, не трябва да кърмят.

 

Шофиране и работа с машини:

Лекарят ще Ви каже дали заболяването позволява безопасно да шофирате и да работите с машини.

Освен това Axura може да промени способността Ви за реагиране което създава опасност при шофиране или работа с машини.

 

Важна информация за някои от съставките на Axura:

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт. Вашият лекар ще Ви посъветва как да постъпите.

 

  КАК ДА ПРИЕМАТЕ AXURA

 Винаги приемайте Axura, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

 

Дозировка

Препоръчваната доза Axura за възрастни и пациенти в напреднала възраст е 20 mg веднъж дневно. За да се намали рискът от нежелани лекарствени реакции, тази доза се постига постепенно по следната дневна схема на лечение:

седмица 1  -   половин таблетка от 10 mg

седмица 2  -  една таблетка от 10 mg

седмица 3 - една и половина таблетка от 10 mg

седмица 4 - 2 таблетки от 10 mg веднъж на ден и след това

Обикновено началната доза е половин таблетка един път на ден (1x5 mg) през първата седмица. Тя се повишава до една таблетка веднъж на ден (1x10 mg) през втората седмица и до 1 и половина таблетка веднъж на ден през третата седмица. От четвъртата седмица нататък обичайната доза е по 2 таблетки веднъж дневно (1 х 20 mg).

 

Дозиране при пациенти с нарушена бъбречна функция

Ако имате нарушена бъбречна функция, Вашият лекар ще прецени каква доза е подходяща за Вашето състояние. В този случай лекарят трябва да проследява бъбречната Ви функция през определени интервали.

 

Приложение

Axura трябва да се прилага перорално веднъж дневно. За да имате полза от лекарството, трябва да го вземате редовно, всеки ден по едно и също време на денонощието. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода. Таблетките могат да се приемат със или без храна.

 

Продължителност на лечението

Приемът на Axura продължава докато има ефект за Вас. Вашият лекар трябва да преоценява редовно лечението Ви.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Axura

• Обикновено приемането на прекалено много Axura не би трябвало да Ви навреди. Може да се засилят някои симптоми, посочени в точка 4. „Възможни нежелани реакции".

• Ако приемете Axura в доза, многократно по-висока от предписаната, свържете се с Вашия лекар или потърсете медицинска консултация, тъй като може да се нуждаете от медицинска помощ.

 Ако сте пропуснали да приемете Axura

• Ако откриете, че сте забравили да приемете дозата си Axura, изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време.

• Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

 

 ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Axura може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Обикновено, наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са леки до умерени.

 

Чести (засягат от 1 до 10 на 100 потребители):

• Главоболие, сънливост, запек, замаяност и високо кръвно налягане.

 

Нечести (засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители):

• Умора, гъбични инфекции, обърканост, халюцинации, повръщане, нарушена походка и венозно тромбообразуване (тромбоза/тромбоемболизъм).

 

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

• Гърчове

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

• на панкреаса и психотични реакции. Болестта на Алцхаймер се свързва с депресия, суицидни мисли и опити за самоубийство. Тези събития са съобщавани при пациенти, лекувани с Axura.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

 КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ AXURA

• Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте Axura след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и блистера след "годен до:". Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Консултирайте се с Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

За информация и поръчки: