+359 878 292 513

АВЕЛОКС ТАБЛ.400 МГ.Х 5

АВЕЛОКС ТАБЛЕТКИ 400 МГ. Х 5

Тегло: 500.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: J01MA14


Описание

 

 Какво представлява AVELOX 400 mg филмирани таблетки и за какво се използват?

AVELOX 400 mg филмирани таблетки съдържат широкоспектърен антиБИОтик, което означава, че той убива широка гама болестотворни микроорганизми. Moxifloxacin, лекарственото вещество на AVELOX 400 mg филмирани таблетки принадлежи към хинолоновата група.

AVELOX 400 mg филмирани таблетки се използват за лечение на следните бактериални инфекции (при условие, че те са причинени от организми, чувствителни към moxifloxacin):

• Обостряния на хроничен бронхит

• Придобита в обществото пневмония

• Остър синузит (възпаление на параназалните синуси) и инфекции на кожата и меките тъкани.

 

 Какво трябва да знаете преди да вземете AVELOX 400 mg филмирани таблетки?

Вие не трябва да използвате A VELOX 400 mg филмирани таблетки :
ако сте алергични към moxifloxacin, други хинолони или някои други съставки, ако сте имали в миналото възпаление или увреждане на сухожилието след лечение с подобни активни вещества (хинолони),
ако имате вродено или документирано състояние, свързано с определени нарушения на електрокардиограмата (ЕКГ, удължаване на QT интервал), ако страдате от солеви нарушения, особено ако имате ниски концентрации на К+ във вашата кръв (хипокалиемия),
ако имате клинично значима брадикардия (бавен сърдечен ритъм), ако вашият лекар ви е поставил диагноза клинично значима сърдечна недостатъчност с намалена левокамерна фракция на изтласкване (слабо сърце), ако имате анамнестични данни за симптоматични сърдечни аритмии. A VELOX 400 mg филмирани таблетки не трябва да се използват с други лекарства, които причиняват определени ЕКГ аномалии (удължаване на QT интервал).
ако страдате от увредена чернодробна функция (Child-Pugh class С) или повишено ниво на трансаминази > 5 пъти над горната нормална граница.
Бременните жени, кърмещите майки, деца и подрастващи не трябва да вземат A VELOX 400 mg филмирани таблетки.

Особено внимание е необходимо, когато се използват AVELOX400 mg филмирани таблетки в следните случаи:

ако сте имали някога гърчове, вие трябва да се консултирате с вашия лекар преди да вземете A VELOX 400 mg филмирани таблетки

ако сте имали нарушения в зрението или засягане на вашите очи, трябва да се консултирате с офталмолог незабавно.

възпаление и скъсани сухожилия могат да се появят по време на лечението с хинолони, включително moxifloxacin (лекарственото вещество AVELOX 400 mg филмирани таблетки), особено при пациенти в напреднала възраст или пациенти, получаващи едновременно лечение с определени противовъзпалителни лекарства (кортикостероиди). При първите белези на болка или възпаление трябва да спрете приема на AVELOX 400 mg филмирани таблетки, да поставите крайника в покой и да се консултирате веднага с вашия лекар по отношение на по-нататъшното лечение.
Moxifloxacin причинява определени нарушения на електрокардиограмата (ЕКГ), известни като удължаване на QT интервал при някои пациенти. 

Въпреки, че ефекта не е много изразен, A VELOX 400 mg филмирани таблетки трябва да се използват внимателно, ако вие вземате други лекарства, които могат да намалят нивото на калия в кръвта. Пациентите с повишен риск от аритмия (напр. остра миокардна исхемия) трябва да внимават, когато вземат Avelox. Удължаването на QT интервала може да повиши риска от определени видове сърдечна аритмия (камерна аритмия, включително torsades de pointes).Тъй като степента на удължаване на QT интервал се повишава пропорционално на дозировката, препоръчваната доза не трябва да се превишава. Консултирайте се с вашия лекар, ако имате съмнения. Ако симптомите на сърдечната аритмия се появят по време на лечението с A VELOX прекратете лечението и се консултирайте с вашия лекар. Ако имате увреден черен дроб, говорете с вашия лекар да ви направи изследване.
Широкоспектърните антибиотици, включително moxifloxacin могат да причинят тежка диария (псевдомембранозен колит). В тази ситуация трябва да се предприемат веднага подходящи терапевтични мерки. В случай на тежка диария, появила се по време или след използването на антибиотици, моля консултирайте се веднага с Вашия лекар. Да не се вземат лекарства, които потискат стомашната перисталтика.
Ако на Вас или на член от Вашето семейство е установен глюкозо-б-фосфат деходрогеназен дефицит (вродено или придобито метаболитно нарушение), моля съобщете на Вашия лекар преди да започнете приема на AVELOX 400 mg филмирани таблетки.
Противоположно на другите хинолони, moxifloxacin не представлява значителен риск от индуциране на фоточувствителност при изследване. Въпреки това, по време на лечението с AVELOX 400 mg филмирани таблетки, вие трява да избягвате UV облъчване (високопланинско слънце, солариум) и да не се излагате на прекомерно и/или силно слънце.
Реакциите на свръхчувствителност или алергични реакции (напр. кожен обрив) могат да се появят след първото приложение на хинолоните. В изключително редки случаи могат да се рязвият тежки бързи алергични реакции, вариращи до живото-застрашаващ шок. В тези случаи използването на moxifloxacin веднага трябва да се прекрати веднага и трябва да започне медикаментозно лечение (напр. лечение на шок).

Бременност

Вие трябва винаги да се консултирате с вашия лекар или фармацевт преди да се вземат лекарствата.
Да не се взема AVELOX 400 mg филмирани таблетки, ако сте бременна. Кърмене
Вие трябва винаги да се консултирате с вашия лекар или фармацевт преди да се вземат лекарствата.
Да не се взема A VELOX 400 mg филмирани таблетки, ако сте бременна. Шофиране и работа с машини
Ако сте сънливи след вземане на A VELOX 400 mg филмирани таблетки, избягвайте шофиране или работа с машини.
Важна информация за определени други съставки на AVELOX 400 mg филмирани таблетки:
AVELOX 400 mg филмирани таблетки съдържат лактоза. Следователно вие не трябва да вземате това лекарство без да се консултирате с вашия лекар, ако знаете че имате глюкозна непоносимост.

Взаимодействия с други лекарства

Моля уведомете вашия лекар или фармацевт ако вземате/използвате други лекарства или сте вземали/използвали други лекарства наскоро, дори ако това са лекарства без лекарско предписание.

Моля отбележете следното, когато вземате други лекарства:

• A VELOX може да повлияе сърдечната честота (QT интервал). Този ефект може да бъде засилен в случай на едновременно приложение на следните лекарства: антиаритмични лекарства клас 1а (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид) и клас III (напр. амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид) антиаритмични (лекарства за лечение на сърдечна аритмия), невролептици (лекарства за лечение на психични нарушения, като фенотиазин, пимозид, сертиндол, халоперидол, султоприд), трициклични антидепресанти, определени противовъзпалителни (спарфлоксацин, интравенозно приложен еритромицин, пентамидин, антималарийни лекарства, специално халофантрин), определени лекарства, използвани за лечение на алергични симптоми (терфенадин, астемизол, мизоластин) и други (цизаприд, лекарство използвано за стимулиране на перисталтиката, интравенозно приложен винкамин, бепредил, дифеманил). Moxifloxacin следователно не трябва да се прилага заедно с тези лекарствени продукти.

• Интервал от около 6 часа трябва да има между вземане на лекарства, които съдържат определени метали (бивалентни или тривалентни катиони) и вземане на AVELOX 400 mg филмирани таблетки. Това включва антиацидни, съдържащи магнезий или алуминий (лекарства, използвани да предпазят от хиперацидитет на стомаха), определени антивирусни таблетки, съдържащи диданозин, сукралфат и лекарства съдържащи фелязо или цинк.

• Едновременното приложение на AVELOX 400 mg филмирани таблетки и активиран въглен значително редуцира абсорбцията на moxifloxacin в организма. Следователно едновременното приложение на тези два продукта не се препоръчва.

• В проучвания проведени при здрави доброволци, едновременното приложение на AVELOX 400 mg филмирани таблетки с дигоксин (лекарство, използвано за лечение на сърдечна недостатъчност) води до приблизително 30% повишаване на пиковите плазмени концентрации на дигоксин. Не са необходими специални предпазни мерки за едновременно приложение на A VELOX и дигоксин.

• В проучвания, проведени при пациенти с диабет, едновременното приложение на AVELOX 400 mg филмирани таблетки с глибенкламид (лекарство, използвано за лечение на диабет) води до 21% понижаване на пиковите плазмени концентрации на глибенкламид. Стойностите на кръвната захар и инсулиновите стойности не са били повлияни.

• Повишен антикоагулантен ефект е докладван при голям брой случаи, при които пациенти са лекувани едновременно с антибиотици и антикоагуланти. Обаче не е докладвано клинично значимо взаимодействие на moxifloxacin и варфарин (антикоагулант). Стойностите на коагулационните параметри могат да се мониторират по-често и като предпазна мярка антикоагулантната дозировка да е съобразена, ако е необходимо.

Няма взаимодействия, когато AVELOX 400 mg филмирани таблетки са приети едновременно с лекарства, съдържащи следните лекарствени вещества: ранитидин (използван за лечение на пептични язви), пробенецид (използван за редуциране серумните нива на пикочната киселина), орални контрацептиви (таблетки за контрол на раждаемостта), калциеви добавки, морфин (наркотичен аналгетик), теофилин (използван за лечение на астма) или итраконазол (използван за лечение на гъбични инфекции).

 

Когато се взема AVELOX 400 mg филмирани таблетки заедно с храна и напитки:

Ефектите на AVELOX 400 mg филмирани таблетки не се влияят от приема на храна, включително млечни продукти.
3. Как трябва да се взема AVELOX 400 mg филмирани таблетки?
A VELOX 400 mg филмирани таблетки винаги се взема в съответствие с указанията на вашия лекар. Моля консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни как се взема това лекарство.
A VELOX 400 mg филмирани таблетки трябва да се приемат през устата. Ако не е предписано по друг начин от вашия лекар, обичайната доза е: Възрастните вземат 1 таблетка. AVELOX 400 mg филмирани таблетки един път дневно.
Не е необходима корекция на дозата при пациенти в напреднала възраст, паценти с ниско телесно тегло, пациенти с лека до умерена увредена бъбречна функция или пациенти на диализа.
Няма данни за употреба от пациенти с увредена чернодробна функция.
Моля консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако имате впечатление, че ефектите на AVELOX 400 mg филмирани таблетки са много силни или много слаби.
Филмираната таблетка се приема цяла с много течност. Не трябва да се взема A VELOX 400 mg филмирани таблетки по време на храна.

Ако не е предписано по друг начин от вашия лекар AVELOX 400 mg филмирани таблетки трябва да се вземат със следната продължителност:

• възпаление на долния белодробен тракт (бронхит): 5 до 10 дни

• пневмония (придобита в обществото): 10 дни

• остър синуит (възпаление на параназалните синуси) 7 дни

» кожни инфекции 7 дни

Трябва да завършите пълния курс на лечение с AVELOX 400 mg филмирани таблетки, тъй като инфекцията може да не бъде напълно излекувана.

Ако сте взели по-голямо количество AVELOX 400 mg филмирани таблетки, предлгаме ви:

Препоръчваната доза от 400 mg един път дневно не трябва да се превишава. Ако вие сте взели инцидентно повече от една таблетка дневно, вие трябва да продължите вашето лечение на следващия ден, както ви е предписано. Едновременното приложение на активиран въглен и 400 mg moxifloxacin понижава бионаличността на moxifloxacin с повече от 80%. Ранното приложение на активиран въглен може да бъде полезно за да предпази от много високи нива на moxifloxacin в кръвта, ако е взета свръхдоза moxifloxacin таблетки.

Ако сте забравили да вземете A VELOX 400 mg филмирани таблетки:

Вие трябва да вземете следващата филмирана таблетка веднага и да продължите вашето лечение с една филмирана таблетка дневно.
Да не се взема двойна доза за да се коригира пропуснатата еднократна доза. Ефектите при прекъсване на лечението с A VELOX 400 mg филмирани таблетки: Ако приема на AVELOX 400 mg филмирани таблетки се спре, вашите симптоми могат да се влошат. Моля консултирайте се с вашия лекар, ако искате да спрете да вземате A VELOX 400 mg филмирани таблетки преди края на курса на лечение.

 

 Какви нежелани реакции са възможни?

Както всички лекарства, AVELOX 400 mg филмирани таблетки могат да имат нежелани реакции.

 
Хипергликемия (повишени стойности на кръвна захар), хиперлипидемия (повишени липидни нива), повишени протромбинови нива/намален INR (специфични коагулационни параметри), жълтеница (иктер причинен предимно от обструкция на жлъчката) във връзка с променена чернодрочна функция, повишени нива на специфичен чернодробен ензим (LDH), повишени нива на креатинин или урея.
Въз основа на клиничния опит с AVELOX400 mg филмирани таблетки до момента, не е възможно да се даде окончателна оценка на възможните нежелани лекарствени реакции след употреба на AVELOX. Изолирани случаи на следните нежелани реакции са докладвани по време на лечението с други флуорохинолони и те също могат да се появят по време на лечението с AVELOX400 mg филмирани таблетки: Преходна загуба на зрение, проблеми с равновесието включително атаксия (повлияване на способността да се извършват движения), хипернатриемия (повишени стойности на натрия в кръвта), хиперкалциемия (повишени стойности на калция в кръвта), неутропения (намален брой на определени видове бели кръвни клетки), хемолиза (повишено разграждане на червени кръвни клетки).
Уведомете вашия лекар или фармацевт, ако отбележите някои нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка за пациента.

 

 Как трябва да се съхранява AVELOX филмирани таблетки?

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.
Да се съхранява при температура не по-висока от 25 °С. Таблетките да се съхраняват в тяхната оригинална опаковка.
Филмираните таблетки да се съхраняват в оригиналната опаковка непосредствено до тяхната употреба.
Срокът на годност на този продукт е напечатан върху етикета на вторичната опаковка и
върху блистерните стрипове.
Да не се използва след изтичане срока на годност.

За информация и поръчки: