+359 878 292 513

КАЛИНОР 1 ГР.Х 15

Тегло: 200.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Описание

Състав

1 ефервесцентна таблетка съдържа: -актиВни съставки 2,17 г калиев цитрат монохират, 2,00 а калиев хидрогенкарбонат, 2,057 г лимонена киселина.

- други съставки

Макроаол 6000, захарин, захароза, гликозан сироп, ароматни вещества.

Готовият за изпиване разтвор съдържа: 40,0 ммол калиеви йони (съотв. 1,56 г калий) и най - малко 13,3 ммол цитратни йони.

 

 Вид на опаковката и съдържание

Оригинална опаковка с 15 еферВесцентни таблетки.

Минерално Вещество калии: За нормализиране на калиевия баланс, както и за предпазВане от бъбречно-каменна болест

 

 

Области на приложение

За калиевозаместителна терапия в случай на

- изразена хипокалиемия (< 3,2 ммол/л), особено при съпътстващо наличие на метаболитна ацидоза

- предизвикани от хипокалиемия невромускулни нарушения и сърдечни аритмии

- хипокалиемия В хода на дигиталисово лечение За профилактика на хипокалиемия при

- кетоацидоза, напр. при захарен диабет.

 

За метапрофилактика на бъбречно-каменна болест при

- калиеви камъни (напр. при невъзможност на бъбречните каналчета да отделят достатъчно количество Водородни йони т.е. при реиално тубуларна ацидоза)

- при понижено цитратно отделяне (хипоцитратурия<320 мг/ден от различен произход)

- уратни камъни.

 

 

Противопоказания *

Кога не трябВа да приемате Kalinor* еферВесцентни таблетки? Kalinor® еферВесцентни таблетки не трябва да се приемат при заболявания, които често са съпътствани от хиперкалиемия:

- дехидратация

- ограничаване на отделителната бъбречна функция

- болест на Адисон

- Adynamia episodica hereditaria (GAMSTORP синдром, рядко наследстВено заболяване с пристъпно възникващи парализи при поВишено калиево ниво В кръВта)

- свръхчувствителност.

 

 

Кога може да приемате Kalinor® ефервесиентни таблетки?

По-долу се описва кога можете да употребявате Kalinor® ефервесценшни таблетки само при определени условия и при особено внимание?

- при сърповидноклетъчна анемия

- лекарствени средства с подобно на атропина действие (антихолинергици)

- калийсъхраняваиди диуретици

- потискащи действието на хормоните на надбъбречната жлеза субстанции (алдостеронови антагонисти)

- определени лекарства за понижаване на кръвното налягане (АСЕ-инхибитори)

- вероятно и лекарства, увреждащи бъбреците като определени болкоуспокояващи и противовъзпалителни средстВа (несшероидни противовъзпалителни).

 

 

Нежелани лекарствени реакции

Какви нежелани реакции могат да настъпят при употребата на Kalinor"' ефервесиентни таблетки?

Приемането на Kalinor* ефервесцентни таблетки може да предизвика при предразположени пациенти гадене и повръщане. Описани са също така оригване, пирозис, флатуленция, коремни болки и диария.В изолирани случаи, при хора с изВестна свръхчувствителност(напр. сенна хрема, алергия към домашен прах) са наблюавани алергични реакции с кожен пруритус респ. подпухване на лицето. Ако наблюдавате у себе си нежелани ефекти, които не са споменати в тази листовка, моля да информирате Вашия лекар или аптекар.

Какви мерки трябва да се предприемат при нежелани ефекти?

Гадене и другите споменати горе-стомашно-чревни оплаквания, доколкото са действително свързани с употребата на Kalinor® ефервесцентни таблетки, не подлежат на особено лечение. За предотвратяването им трябва винаги да внимавате Kalinor® ефервесцентните таблетки да се разтворят В достатъчно количество течност и да не се изпива разтвора много бързо и на гладен стомах.Моля следвайте посочените в "начин за употреба" указания.

При алергична реакция (реакция на свръхчувствителност) трябва да уведомите Вашия лекар и да преустановите употребата на Kalinor® ефервесцентни таблетки. Препоръчително е Вашият лекар да уточни, коя от съставките на Kalinor® ефервесцентни таблетки е предизвикала алергичната реакция, за да избягвате това вещество при други лекарства, храни и др. и в бъдеще.

 

Взаимодействия с други лекарствени средства

Кои други лекарства Влияят върху действието на Kalinor ефервесиентни таблетки респ. как влияе Kalinor еферВесцентни таблетки на други лекарства? Увеличаването на калиевата концентрация 8 кръвта намалява ефекта на сърдечните гликозиди, докато нейното намаляване увеличава аритмогенния им ефект. Алдостероновите антагонисти, калий- съхраняващите диуретии, АСЕ- инхибиторите, нестероидните противовъзпалителни средства и периферни аналгетици, намаляват отделянето на калия през бъбреците.

Моля да отбележите.че тези данни важат и при скоро преустановено медикаментозно лечение.

 

 

Кои храни и напитки трябва.да избягбате?

Не се очакват Взаимодействия между Kalinor® еферВесцентни таблетки и храни и напитки.

 

 

Предпазни мерки при употреба

КакВо трябВа да съблюдавате по време на бременност и лактаиия? Няма данни за вредни въздействия по Време на бременности лактация.

 

Какви предпазни мерки трябва да се спазват преди употреба?

Преди употреба трябва да се проконтролират електролитния- и алкално-киселинния статус, сърдечния ритъм и особено при възрастни пациенти бъбречната функция. Тези параметри трябва да се наблюдават по време на терапия първоначално на no-кратки, а след това на по-дълги интервали.

 

Какво, трябва да спазвате по време на шофиране и работа с машини?

Kalinor® еферВесцентни таблетки нямат вредно въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

 

 

Дозировка, начин и продължителностна приложение

Колко таблетки и колко често трябва да приемат Kalinor® еферВесцентни таблетки? Ако няма друго предписание се приемат 1-3 таблетки дневно.

а) при калийзависими нарушения на нервната- и мускулната дейност или сърдечна аритмия, както и за профилактика и лечение на понижена калиева концентрация в кръвта:Дозировката се определя от дефиита, налагащ заместителното лечение, за което са достатъчни от 50 до 100 ммол калий дневно. Не трябва да се прилагаш повече от 100 до 150 ммол калий дневно. Енократната доза не трябва да превишава 40 ммол калий, отговарящо на 1 ефервесцента таблетка Kalinor®

б) за предпазване от повторно образуване на бъбречни камъни:Дозировката трябВа да бъде избрана от лекуващия лекар така, че цитратното отделяне да е по-голямо от 320 мг на ден и рН на урината да остига 6,2-6,8. Тези стойности се достигат с 1-2 таблетки днеВно. Единичната доза не трябВа да надвишава 1 ефервесцентна таблетка Kalinor®, отговарящо на 40 ммол калий.

 

Как и кога да употребявате Kalinor® ефервесиентни таблетки?

Разтворете 1 ефервесцентна таблетка Kalinor ® в чаша с вода (100 до 200 мл). Изпийте разтвора, евент. по вкус смесете със захар или плодов сок, на глътки за 10 до 15 минути. Поносимостта се подобрява като се поема с храната.

Дневната доза от 2 или повече ефербесцентни таблетки трябва да бъде разпределена В денонощието (напр. сутрин, обед, вечер).

Препоръка към диабетиицте: 1 ефервесцентна таблетка съдържа 1,42 г захароза съотв. 0,12 хлебни единици.

 

Колко продължително да взимате Kalinor® ефервесиентни таблетки?

Препоръчва се проължителността на заместителната терапия да продължи докато съществува калиевият дефицит, а за предотвратяване появата на бъбречни камъни е препоръчителна продължителна употреба на Kalinor® ефербесцентни таблетки. В останалите случаи често дни или седмици са напълно достатъчни за компенсиране на калиевия дефицит. 

 

 

Предозиране и други грешки при употреба

Какво да се направи, ако Kalinor® ефервесиентни таблетки са приети В по-големи дози (умишлено или поради небрежностпредозиране)?

При нормална бъбречна функция надвнесения калий бързо се излъчва. Опасно надвишаване на салиевата концентрация В кръвта може да се очаква само при значително предозиране. Тъй като силно повишената, калиева концентрация в кръвта повлиява нормалната сърдечната функция трябВа при значимо повишаване да се потърси незабавно лекарска помощ. Чрез лабораторни изследвания лекарят може да определи калиевата концентрация 6 кръвта и/или чрез Е КГ - сърдечния ритъм. Ако е необходимо, с подходящи мероприятия лекаря може да нормализира сърдечната функция и калиевите концентрации в кръвта. При слабо повишена калиеВа концентрация В кръвта може и без допълнителна намеса да настъпи нормализиране посредством нормалната екскреция на калий от бъбреците.

 

Какво трябва да спазвате, ако сте приели много малко Kalinor® ефервесиентни таблетки?

Ако Веднъж сте пропуснали приема на Kalinor18 еферВесцентни таблетки можете да го наваксате и no-късно, но не трябва да приемате повече от 1 таблетка Kalinor® ефервесцентни таблетки на веднъж.

 

Какво трябва да спазвате, ако желаете да прекъснете или преустановите приема по-рано?

Ако трябва да приемате Kalinor® ефербесцентни таблетки, за да компенсирате калиев дефицит, приема на калий за поддържане на калиевото равновесие посредством Kalinor® ефервесцентни таблетки е наложителен. Без този допълнителен прием на калий нуждите Ви от калий не могат да бъдат покрити с храната.

Ако желаете да прекъснете или преустановите приема на Kalinor® еферВесцентни таблетки, може да развиете калиев дефицит с нежелани ефекти Върху сърцето и дейността на нервите и мускулите. Затова е необходимо да спазвате препоръките на лекаря относно дозата и продължителността на употреба.

Ако трябва да приемате Kalinor® ефервесцентни таблетки за предотвратяване на рецидив от бъбречно-каменна болест, тогава приема на калиеВ цитрат чрез Kalinor® ефервесцентни таблетки е необходим, за да повлияе състава на урината Без допълнителния прием на калиев цитрат от Kalinor® ефервесцентни таблетки Вашият състав на урината спомага за образуването на бъбречни камъни: киселинният състав на урината е много висок и количественото съотношение между съставките, които стимулират образуването на бъбречни камъни и тези, които го потискат е неблагоприятно. Ако прекъснете или преустановите приема на Kalinor® ефербесцентни таблетки по-рано, могат да се образуват при Вас повторно бъбречни камъни.

 

Бележки по стабилността

Как да се съхраняват Kalinor® ефервесцентни таблетки? Независимо, че се разтварят във Вода, ефервесцентните таблетки са чувствителни на Влага (дори към влажността на въздуха) по време на съхранение. В добре затроВерения контейнер, намиращия се 6 капачката абсорбент защитава Kalinor® ефервесцентните таблетки от влага. Ето защо затваряйте контейнера след Всяка извадена таблетка, за да предпазите Kalinor® ефервесцентните таблетки от увреждане от влагата на въздуха.

 

За информация и поръчки: