+359 878 292 513

ЛИДОКАИН 2 % 2 МЛ.

Лидокаин 2 % 2 мл

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: SOPHARMA

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Описание

ЛИДОКАИН

 

Лидокаин е лекарствен продукт отпускащ се по лекарско предписание. Лидокаеин е локален анестетик. Лидокаин има дълаг обезболяващ ефект.

Лидокаин под формата на инжекционен разтвор е синтетичен локален анестетик с бърз и продължителен обезболяващ ефект, като същевременно се употребява и при нарушения на ритъма на сърцето.

ПОКАЗАНИЯ

В кои случаи се прилага продукта?

Лидокаин се прилага като локален анестетик и при нарушения на ритъма на сърцето.

Локален анестетик

Прилага се при локална инфилтрационна анестезия, регионална интравенозна анестезия, проводна, епидурална и спинална анестезия в хирургията, стоматологията, урологията, кардиологията, офталмологията, оториноларингологията и при различни инвазивни инструментални изследвания.При нарушения на ритъма на сърцето

Лидокаин се прилага при лечението на камерните аритмии, особено на тези съпровождащи острия инфаркт на сърцето,интоксикация с дигиталисови продукти, хирургични интервенции на/, сърцето.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В кои случаи не трябва да се прилага?

Продуктът не трябва да се прилага при свръхчувствителност към лидокаин или някое от помощните вещества; синдром на Адамс-Sтокс; сърдечен блок (високостепенен предсърдно-камерен, вътрекамерен и синусово-предсърден блок).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Кога продукта трябва да се прилага с повишено внимание?

Нежелателно е прилагането на Лидокаин при:

- високостепенна застойна сърдечна недостатъчност;

- нарушения на чернодробните функции и тежки чернодробни заболявания, особено в случаите при които е нарушен чернодробния кръвоток;

- тежки бъбречни заболявания и нарушения на бъбречната функция;

- състояния на шок;

- непълен сърдечен блок или синусова брадикардия (намаляване на сърдечната честота);

- Волф-Паркинсън-Уайт синдром (заболяване, свързано с ритъмно нарушение на сърцето);

- новородени, поради опасност от живото-застрашаващи нежелани ефекти, в това число продължителен гърч.

Установена е кръстосана свръхчувствителност с други анестетици от амиден тип.Използването на продукта при лица над 65 годишна възраст изисква редуциране със средно 1/2 на дозата и скоростта на инфузията. Намаляване на дозата от този порядък изискват и болните в шок, със застойна сърдечна и чернодробна недостатъчност.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Да не се прилага при бременни, тъй като Лидокаин и метаболитите му преминават през плацентата и при новородените може да се наблюдава депресия на централната нервна система и намаляване на сърдечната честота.В някои случаи може да п

редизвика намаляване на кръвното налягане и сънливост, поради което трябва да се избягва шофиране и работа с машини до отзвучаване действието на продукта

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯКакви други лекарства повлияват действието на Лидокаин?

С оглед оптимизиране на лечението с продукта е необходимо да се вземат под внимание следните лекарствени взаимодействия на Лидокаин

-при едновременно използване с други антиаритмични средства се засилва ефекта на Лидокаин; - може да се наблюдава потискане на сърдечната функция при едновременно приложение на Лидокаин с противогърчови продукти и хидантоин;

- повишаване действието на Лидокаин и риск от токсични ефекти могат да се наблюдават при едновременно приложение с бета-адренергични блокерй (пропранолол, атенолол и др.);

- при високи дози и особено в случаите на интравенозно приложение на Лидокаин с невро-мускулни блокери е налице взаимно засилване ефектите натези лекарства.

Адреналин, приложен едновременно .с Лидокаин води до удължаване на локалната анестезия, най-вероятно в резултат на спазъм на съдовете на мястото на приложението, предизвикан от адреналин.В хода на лечението с Лидокаин е възможно повишаване на плазмените нива на креатин фосфокиназата, особено в случаите на интрамускулно приложение.Трябва да информирате Вашия лекуващ лекар в случай на каквото и да било съпътстващо лечение с други лекарства, с оглед да бъде избегнато евентуално взаимодействие между тях.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Дозировката и продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар в зависимост от тежестта на заболяването и поносимостта към продукта.

Локален анестетикПри инфилтративна анестезия при възрастни пациенти се използва 0,25% разтвор на лидокаин в обем не по -голям от 1000ml или 0,5% разтвор до 500 гш.Ефектьт продължава от 1 до 2 ч.При регионална интравенозна анестезия се използва лидокаин 0,5%, като общата доза на лидокаин не бива да надвишава 40 ml. Методът осигурява много добра сетивна и моторна блокада и не бива да надвишава 90;imhh. продължителност.

- За предизвикване на про водна анестезия с продължитеност от 2 до 4 ч. се прилагат 25 до 50 ml - 0,5% разтвор на лидокаин, а за блокада - 50 до 100 ml 0,5% разтвор.1 За удължаване на местният анестешчен ефект към 10 ml лидокаинов разтвор се добавя адреналин А :200 000.

В стоматологичната практика се използват 2% концентрации на лидокаин, чиито ефект продължава 1 до 2,5 ч.

За получаване на епидурална анестезия лидокаина се използва в концентрация 1,5-2% .Действието му започва след 15-20 мин., ефикасна анестезия настъпва а рамките на 30 мин и продължава от 1 До2ч.За получаване на спинална анестезия дозировката на лидокаина е до 2 ml 5% хипербарен лидокаин (100 mg) или 3 ml 2% изобарен (60 mg). Действието настъпва бързо, в рамките на 5 мин., продължителността е по-кратка- от 30 до 120 мин.

Антиаритмично средствоЛидокаин може да се прилага интрамускулно или интравенозно, но най-често се използва интравенозното приложение. Дозата за интрамускулно приложение е 4-5 mg/kg телесно тегло /250-350mg/.

При интравенозно въвеждане лидокаин първоначално се инжектира струйно в"'доза 1-2 mg/kg телесно тегло със скорост приблизително 20 до' 50 mg^min, като след 20-40 минути ее инжектира половината от първоначалната доза.

Друг ' препоръчван начин на венозно- дозиране' е • първоначално инжектиране на 1,5 mg/kg т-елеено тегло,.последвана от 0,8 mg/kg на 8-минутни интервали /3 дози/.При пациентите със сърдечна недостатъчност дозите се редуцират с около 50%.Когато липсва ефект от първоначално инжектираната доза, на 5-минутни интервали може да се инжектират струйно венозно до две дози от lmg/kg. При необходимост от повече от една струйно венозно приложена доза за постигане на терапевтичен ефект, нарушенията на сърдечния ритъм се повлияват само при по-високи плазмени концентрации на лидокаин и за задържането им може да бъде необходима по-висока поддържаща доза. При пациентите, нуждаещи се само от еднократно пърт;)-ц;:;ално струйно венозно инжектиране на лидокаин, вероятно ще бъде необходима поддържаща инфузия от 30 mikrogr/kg/min, докато изискващите две или три дози може да се нуждаят от инфузия на 40-50 mikrogr/kg/min.

Възможно е насищащите дози да се приложат и под формата на бърза инфузия, като за поддържане на ефективна концентрация се използва венозно вливане с постоянна скорост.При пациенти с неусложнен миокарден инфаркт поддържащата инфузия със скорост 1-4 mg/mm води до получаване на равновесни плазмени нива от 1 до 5 mur ml, но итази скорост трябва да бъде редуцирана при сърдечна недостатъчност или шок поради съпътстващото намаляване на чернодробния кръвоток.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

Какво да. се предприеме, ако Лидокаин е приложен в много високи дози (умишлено или погрешно предозиране)?

При предозиране на. Лидокаин се наблюдават спадане на кръвното ° налягане, дихателни смущения, гърчове, : нарушена проводимост на сърцето. В тези случаи вливането на Лидокаин се спира, инхалира се кислород, прилага се сърдечно-съдова и дихателна реанимация, инжектират се интравенозно барбитурати.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Какви нежелани реакции могат да настъпят при прилагането на Лидокаин?

Тежестта и честотата на поява на нежелани лекарствени реакции от страна на Лидокаин показва! изразена дозо- и възрастова (над 65 години) зависимост.Нежеланите ефектн гг ,'ip..hia на сьрдечно-съдовата система при лечение с терапевтични дочи не см чести и обикновено се наблюдават при болни с нарушена камерна функция.

Нарушения в сърдечната проводимост като правило се наблюдават много рядко.Високите концентрации на лидокаин в кръвта често се придружават с понижение на кръвното налягане, нарушения на ритъма на сърцето, сърдечен блок или сърдечен арест и дихателна недостатъчност. При терапевтични концентрации в кръвта или стойности незначително надвишаващи тези (1,5 . - 6 мкг/мл) могат да се. наблюдават безсъние и безпокойство, замайване, сънливост, емоционални нарушения, нарушение на зрението.Описани са, макар и рядко гърчове, настъпващи при по-високи концентрации на лидокаинв кръвта.По време на спинална и епидурална 'анестезия поради симпатикова блокада може да се наблюдава спадане на кръвното налягане и дихателна недостатъчност.При приложението на Лидокаин за местна анестезия съществува възможност от привикване към него.Когато по време на апликация на местния атестетик се получи остра болка, последната е сигнал за интраневронално въвеждане на анестетика, което може да доведе до необратими увреждания на нерва.За всички нежелани лекарствени реакции, включително и неописани в листовката, пациентът трябва незабавно да съобщи на своя лекуващ лекар.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

В оригинална опаковка на сухо и защитено от светлина място при температура под 25° С

За информация и поръчки: