+359 878 292 513

РЕЛПАКС ТАБЛ.40 МГ.Х 2

РЕЛПАКС ТАБЛЕТКИ 40 МГ Х 2

Тегло: 200.00 гр.

Вижте още продукти от: Pfizer Italia

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Описание

РЕЛПАКС ТАБЛЕТКИ

 

Качествен и количествен състав:

Всяка филмирана таблетка съдържа 20mg или 40mg eletriptan (като eletriptan hydrobromide).

Лекарствена форма:

Филмирани таблетки.

Кръгли, изпъкнали, орабжеви таблетки, маркирани с REP20 или REP40 от едната страна и PFIZER от другата.

1. Клинични данни.

Терапевтични показания:

Лечение на главоболието при мигренозен пристъп  с или без аура.

Дозиране и начин на приложение:

Приемането на таблетките RELPAX трябва да започне колкото се може по-рано след началото на мигренозното главоболие, но те са ефективни и ако се вземат в по-късен етап по време на  мигренозния пристъп.

RELPAX, приет по време на аурата на мигренозния пристъп, не води до рпедотвратяване на появата на мигренозното главоболие и затова RELPAX трябва да се приема само във фазата на мигренозно главоболие.

Таблетките RELPAX не бива да се употребяват профилактично.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

За възрастни (18-65години):

Препоръчителна начална доза е 40мг.

Ако главоболието се появи отново в рамките на 24 часа: Ако мигренозното главоболие се появи отново в рамките на 24 часа е доказано, че повторното даване на същата доза RELPAX е ефективно за овладяване на рецидива. Ако е необходимо приемане на повторна доза, това не бива да става по-рано от 2 часа след началната.

Ако няма ефект:  Ако главоболието на пациента не се повлияе от първата доза RELPAX в рамките на 2 часа, не се препоръчва приемането на втора доза от лекарството по време на същия пристъп, тъй като клинични проучвания не са доказали със сигурност ефекта на повторната доза.Клиничните изпитвания показват, че при пациентите, които не са се повлияли при лечението на един мигренозен пристъп, има вероятност за повлияване от лечението при следващ пристъп.

Пациенти, при които не се постига  задоволителна ефикасност след правилно третиране с доза от 40мг. (например добра поносимост и липса на терапевтичен отговор при 2 от 3 мигренозни атаки), могат да се повлияят от доза 80мг (2х40мг) при следващите мигренозни атаки. Повторна доза от 80мг не трябва да бъде приемана в рамките на 24 часа.

Максималната дневна доза не бива да надвишава 80мг.

 

Пациенти в напреднала възраст (над 65 годишна възраст):

Безопасността и ефикасността на eletriptan при пациенти над 65 годишна възраст не са проучени системно поради малкия брой на този тип пациенти в клиничните проучвания. Затова приложението на RELPAX при хора в напреднала възраст не се препоръчва.

Подрастващи (12-17 години):

Ефикасността на RELPAX в тази полулация не е установена и следователно не се препоръчва приложението му в тази възрастова група.

Деца (6-11 години):

Безопасността и ефикасността на RELPAX при деца не е оценявана. Следователно употребата на RELPAX в тази възрастова група не се препоръчва.

Чернодробно увреждане:

При леко или средно тежко чернодробно увреждане не се налага корекция на дозата. Тъй като RELPAX  не е изследван при пациенти с тежко чернодробно увреждане, той е противопоказен при тези пациенти.

Бъбречно увреждане:

Тъй като ефектите на RELPAX върху кръвното налягане  се усилват при бъбречно увреждане, при пациенти с леко или средно тежко бъбречно увреждане се препоръчва начална доза от 20мг.. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 40мг.. RELPAX е противопоказен при пациенти с тежко бъбречно увреждане.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към eletriptan hydrobromide или някое от помощните вещества.

Пациенти с тежко чернодробно и тежко бъбречно увреждане.

Пациенти със средно тежка или тежка хипертония или нелекувана лека хипертония.

Пациенти с доказана коронарна болест, включително исхемична болест на сърцето (ангина пекторис, прекаран миокарден инфаркт или доказана безболкова  исхемия), обективни или субективни симптоми за исхемична болест на сърцето или ангина на Prinzmetal.

Пациенти с тежки аритмии или сърдечна недостатъчност.

Пациенти с периферна съдова болест.

Пациенти с анамнеза за мозъчносъдов инцидент или преходно исхемично нарушение на мозъчното кръвоснабдяване.

Едновременен прием на ergotamine или производни на ergotamine (включително methysergide), в рамките на 24 часа преди или след прием на eletriptan. Едновременен прием на други 5-HT рецепторни агонисти и eletriptan.

Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба:

RELPAX не трябва да бъде прилаган с мощни CYP3A4 инхибитори, например ketoconazole, itraconazole, erythromycin, clarithromycin, josamycin и протеазни инхибитори (ritonavir, indinavir и nelfinavir).

RELPAX трябва да се употребява само в случаите, когато е доказана диагнозата мигрена.RELPAX не е показан за лечението на хемиплегична, офталмоплегична или базиларна мигрена.

RELPAX не бива да се употребява за лечение на "атипични" форми на главоболие, т.е. главоболие, което може да е свързано с възможни сериозни заболявания (инсулт, руптура на аневризма), при които мозъчно-съдовата вазоконструкция може да навреди.

Приложението на eletriptan в някои случаи може да бъде свързано с преходни симптоми като например гръдна болка и стягане, които може да са интензивни и да обхванат гърлото. В случаите, в които тези симптоми насочват към исхемична болест на сърцето, не трябва да бъде давана следваща доза и трябва да бъде проведено адекватно изследване. 

RELPAX не би следвало да се изписва без предварителен преглед при пациенти, при които е вероятно наличието на недиагностицирано сърдечно заболяване или при пациенти с риск за исхемична болест на сърцето (ИБС - например пациенти с хипертония, диабет, пушачи или такива на никотин-субституираща терапия, мъже над 40-годишна възраст, постменопаузални жени, и такива с тежка наследствена обремененост за ИБС). Кардиологичния преглед не винаги може да идентифицира всеки пациент със сърдечно-съдово заболяване и в много редки случаи при пациенти без съпътстващо сърдечно-съдово заболяване, които са приемали 5-НТагонисти, са възникнали сериозни сърдечни събития. На пациенти с диагностицирана ИБС не трябва да се назначава RELPAX.

Приложението на 5ІНТагонисти е свързано с коронарен вагоспазъм. В редки случаи са съобщавани миокардна исхемия или инфаркт при приложението на 5-НТрецепторни агонисти.

Нежеланите лекарствени реакции може да са по-чести при едновременно приложение на триптани и билкови продукти, съдържаши билката на St. John  (Hypericum perforatum - жълт кантарион).

В терапевтичния дозов интервал, при прилагане на eletriptan в дози от 60мг или по-високи е отчетено слабо и преходно повишаване на кръвното налягане. Това повишение, обяче, не е било свързано с клинични последствия по време на програмата на клиничните проучвания. Ефектът е бил много по-силно проявен при болни с увредена бъбречна функция и пациенти в напреднала възраст. При индивиди с увредена бъбречна функция систоличното кръвно налягане се е повишило средно с 14-17mm Hg (норма 3mm Hg), а диастоличното - с 14-21 mm Hg  (норма 4 mm Hg). При пациентите в напреднала възраст систоличното налягане се е покачило средно максимално с 23 mm Hg, сравнено с 13 mm Hg при по-млади хора (плацебо 8 mm Hg).

Прекомерната употреба на който и да е антимигренозен лекарствен продукт може да доведе до ежедневни хронични главоболия, които да изискват терапевтичен прозорец.

Лекарствени и други взаимодействия:

Ефект на други лекарства върху eletriptan.

В пилотните клинични проучвания на eletriptan не са установени взаимодействия с бета-блокери, трициклични антидепресанти, селективни инхибитори на обратния захват на серотонина и flunarizine, но няма данни от формални клинични проучвания за лекарствени взаимодействия с тези лекарствени продукти (освен propranolol).

Популационни фармакокинетични анализи на клинични пручвания предполагат, че изброените лекарствени родукти (бета-блокери, трициклични антидепресанти, селективни инхибитори на обратния захват на серотонина, естроген базирана хормонозаместителна терапия, естроген-съдържащи перорални контрацептиви и калциево блокери) е малко вероятно да имат ефект върху фармакокинетичните свойства на eletriptan.

Eletriptan не е субстат на МАО. Следователно не се очакват лекарствени взаимодействия между eletriptan и MAO-инхибитори. Ето защо не са проведени формални клинични проучвания.

В клинични проучвания с propranolol (160mg), verapamil (481mg) и flukonazole (100mg) Cmax на  eletriptan се увеличи съответно 1.1 пъти, 2.2 пъти и 1.4 пъти. Увеличението на AUC на eletriptan е съответно 1.3 пъти, 2.7 пъти и 2.0 пъти. Тези ефекти се определят като клинично незначими поради липсата на повишаване на кръвното налягане или появата на нежелани лекарствени реакции, сравнено със самостоятелно прилагане на eletriptan. 

В клинични проучвания с erythromycin (1000mg) и ketoconazole (400mg), специфични и мощни инхибитори на CYP3A4, е наблюдавано значително повишаване на стойностите на Cmax на eletriptan (2 и 2.7 пъти) и AUC (3.6 и 5.9 пъти) съответно. Това увеличение е свързано с повишаването на t1/2 на eletriptan от 4.6 на 7.1 часа при комбиниране с erythromycin  и от 4.8 на 8.3 часа при комбиниране с ketoconazole. Ето защо, RELPAX не трябва да бъде прилаган едновременно с мощни CYP3A4-инхибитори, например ketoconazole, itraconazole, erythromycin, clarithromicin, josamycin и протезни инхибитори (ritonavir, indinavir и nelfinavir).

В клинични проучвания при перорално прилагане на (caffeine/ergotamine) 1 и 2 часа след eletriptan  е наблюдавано макар и минимално адитивно повишаване на кръвното налягане, което може да се очаква, като се имат предвид фармакологичните ефекти на двете лекарства. Следователно се препоръчва съдържащи ergotamine или подобни на ergotamine продукти (например dihydroergotamine) да не се приемат в рамките на 24 часа след прилагането на eletriptan. Обратно, трябва да минат поне 24 часа след приемането на ergotamineсъдържащи продукти преди да се назначи eletriptan.

Ефект върху  други лекарства

 Няма In vitro или In vivo доказателства, че терапевтичните дозировки на eletriptan ще инхибират или индуцират ензимите цитохром Р45, вкл. CYP3A4-лекарствометаболиращите ензими и затова се счита че е малко вероятно eletriptan да предизвиква значими лекарствени взаимодействия, медиирани от тези ензими.

Бременност и кърмене:

Бременност: Няма клинични данни за приложението на RELPAX  при бременни. Трябва да се прилага при бременни само ако е наистина необходимо.

Лактация: Еletriptan се екскретира  в човешката кърма. Приложението при кърмачки трябва да става с повишено внимание.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

При някои пациенти мигрената или лечението с  RELPAX може да предизвика сънливост или замаяност. Пациентите трябва да се посъветват да оценят способността си да извършват сложни задачи, като шофиране по време на мигренозен пристъп и след прием на  RELPAX.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ:

Най-често срещаните нежелани лекарствени реакции са астения, сомнолентност, гадене, замаяност.В постмаркетинговия период са съобщавани следните нежелани реакции:

Нарушения в имунната система: алергични реакции, някои от които може да са сериозни.Някои от симптомите, съобщавани като нежелани събития, може да са били симптоми, свързани с мигренозния пристъп.

ПРЕДОЗИРАНЕ:

Индивиди са приемали еднократни дози от 120 мг без значителни нежелани реакции. Независимо от това, изхождайки от фармакологичните особености на този клас, при предозиране е възможна поява на хипертония или други по-сериозни сърдечносъдови симптоми. В случай на предозиране трябва да се приложат съответните стандартни поддържащи мерки. Времето на полуживот на eletriptan e около 4 часа и следователно мониторирането на пациентите и прилагането на обща поддържаща терапия трябва да продължи поне 20 часа или докато белезите и симптомите персистират.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ:

ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА:

Фармакотерапевтична група: селективни серотонинови рецепторни агонисти. АТС код: NO2C C

Начин на действие: Eletriptan е селективен агонист на съдовите 5-НТ1В иневронните 5-НТ 1D рецептори. Eletriptan демонстрира и висок афинитет към НТ 1F рецептора, който може да допринася за неговия антимигренозен механизъм на действие. Eletriptan има огромен афинитет спрямо човешките рекомбинантни 5-НТ1А, 5-НТ2В , 5-НТ1Б, 5-НТ7 рецептори.

Допълнителна информация от клинични проучвания:REPLAX е ефективен при менструално асоциирана мигрена. Прилагането му по време на аурата не води до предотвратяване на мигренозното главоболие, затова трябва да се приема само по време на фазата на главоболието.

ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ СВОЙСТВА:

Абсорбция:

След перорално приложение eletriptan се резорбира бързо и добре в гастро-интестеналния тракт. Абсолютната перорална бионаличност при мъже и жени е приблизително 50%. Средното Тmax е 1,5 часа след перорално приложение. При приложение на терапевтични дози е наблюдавана линейна фармакокинетика.

След перорален прием с храна, богата на мазнини, AUC и C max на eletriptan са се повишили с приблизително 20-30%. Пероралното приемане на лекарството по време на мигренозна атака е съпроводено с понижаване на AUC с приблизително 30%, а Тmax се е повишило до 2,8 часа.

Разпределение:

Обемът на разпределение на eletriptan след IV приложение е 138 L , което показва разпределение в тъканите. Eletriptan се свързва умерено с плазмените протеини.

Метабилизъм:

In vitro проучванията показват, че eletriptan се метаболизира основно от чернодробния цитохром Р-450 СУР 3А4. Това наблюдение се потвърждава от повишената плазмена концентрация на eletriptan при едновременнното му приложение с erythromycin и ketoconazole , известни селективни и мощни инхибитори на СУР 3А4, въпреки че клиничните проучвания не потвърждават наличието на полиморфизъм за този ензим.

Идентифицирани са два главни циркулиращи метаболита, които са основните носители на радиоактивността в плазмата след приемането на eletriptan, маркиран с С14. Метаболитът получен след N-оксидация не демонстрира активност в In vitro модели при животните. Метаболитът, образуван чрез N-деметилизиране показва подобна на eletriptan активност в In vitro модели при животни. Не е идентифицирана трета група плазмена радиоактивност, но най-вероятно тя би била смес от хидроксилирани метаболити, които също са били наблюдавани като екскретирани в урината и фецеса.

Елиминиране:

Средният общ плазмен клирънс на eletriptan след IV приложение е 36 L/h със съответен плазмен полуживот от приблизително 4 часа. Средният бъбречен клирънс след перорално приложение е приблизително 3,9 L/h. Клирънсът по извънбъбречни пътища е отговорен за приблизително 90% от общия клирънс, което показва че eletriptan се елиминира основно чрез метаболизиране.

Фармакокинетика в специални групи пациенти

Пол:

Мета-анализ на проучвания на клиничната фармакология и популационен фармакокинетичен анализ на данните от клиничните проучвания показват, че полът не оказва статистическо значимо влияние върху плазменната концентрация на eletriptan.

Пациенти в напреднала възраст (над 65 години)

Въпреки, че не е статистически значимо, се наблюдава леко намаление на клирънса (16%) , свързано със статистическо значимо удължаване на полуживота при пациенти в напреднала възраст, сравнено с по-млади пациенти.

Подрастващи:

Фармакокинетиката на eletriptan дозиран между атаките при подрастващи с мигрена са подобни на тези при здрави възрастни доброволци.

Деца (6-11 години)

Клирънсът на eletriptan при децата е непроменен в сравнение с този на подрастващите. Трябва да се отбележи обаче, че обемът на разпределение при децата е по-малък, което води до по-високи плазмени концентрации, отколкото очакваните след приложение на същата дози при възрастни.

Фармакологични данни:

Ядро на таблетката: Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium и magnesium stearate

Филмово покритие: titanium dioxide (E171) , hypromellose, lastose monohydrate, glycerol triacetate и Sumset Yellow Aluminium Lake (E110)

За информация и поръчки: