+359 878 292 513

ТУИНСТА ТАБЛ.80 МГ/5 МГ.Х 28

ТУИНСТА ТАБЛЕТКИ 80 МГ/5 МГ Х 28

Тегло: 250.00 гр.

Вижте още продукти от: BOEHRINGER I

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C09DB04


Описание

ТУИНСТА


1.   КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА Twynsta И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Twynsta таблетки съдържа две активни вещества наречени телмисартан и амлодипин. Всяко едно от тези вещества спомага за контролиране на високото кръвно налягане: -Телмисартан принадлежи към група вещества, наречени "ангиотензин II - рецепторни антагонисти". Ангиотензин II е вещество, образуващо се в организма, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното налягане. Телмисартан действа като блокира ефекта на ангиотензин II. -Амлодипин принадлежи към група вещества, наречени "блокери на калциевите канали". Амлодипин възпрепятства придвижването на калция в стената на кръвоносния съд, като по този начин спира свиването на кръвоносните съдове. Това означава, че и двете активни вещества действат заедно, за да подпомогнат да се възпрепятства свиването на кръвоносните съдове. Като резултат, кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

Twynsta се използва за лечение на високо кръвно налягане

- при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно добре контролирано с амлодипин, приложен самостоятелно.
- при възрастни пациенти, които  вече приемат телмисартан и амлодипин като отделни таблетки, и които желаят, за удобство, вместо тях да приемат същите дози в една таблетка.
Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица органи, което излага пациентите на риск от сериозни инциденти, като сърдечен инфаркт, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Обикновено за високо кръвно налягане няма симптоми, преди да възникне увреждане. Поради това е важно редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници.

2.  ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ Twynsta

Не приемайте Twynsta

•  ако сте алергични (свръхчувствителни) към телмисартан или амлодипин, или към някоя друга съставка на Twynsta таблетки (вижте точка Допълнителна информация за списъка на другите съставки)
•  ако сте алергични към други лекарства от дихидропиридиновия тип (вид блокери на калциевите канали)
•  ако сте бременна след третия месец (употребата на Twynsta е по-добре да се избягва също и в ранна бременност - вижте точка Обърнете специално внимание при употребата на Twynsta и точка Бременност)

•  ако имате тежки чернодробни проблеми или запушване на жлъчните пътища (проблеми с дренирането на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур
•  ако страдате от особено ниско кръвно налягане (включително шок)
•  ако страдате от сърдечна слабост поради сериозни проблеми със сърцето
Ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Twynsta

Обърнете специално внимание при употребата на Twynsta

Моля, информирайте Вашия лекар, ако страдате или някога сте страдали от някое от следните състояния или заболявания:
•  бъбречно заболяване или бъбречна трансплантация
•  стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата бъбрека (стеноза на бъбречната артерия)
•  чернодробно заболяване
•  сърдечен проблем
•  повишени нива на алдостерон (което води до задържане на вода и соли в тялото, придружено от нарушаване на баланса на различните минерали в кръвта)
•  ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, акостедехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако имате недостиг на соли, поради лечение с диуретици (обезводняващи лекарства), диета с ниско съдържание на сол, диария или повръщане
•  повишени нива на калий в кръвта
•  диабет
•  стеснение на аортата (аортна стеноза)
•  болка в областта на гръдния кош, която може да се свърже със сърцето, при покой или при минимално физическо усилие (нестабилна ангина пекторис)
•  сърдечен пристъп през последните четири седмици
В случай на хирургическа операция или упойка е необходимо да съобщите на Вашия лекар, че приемате Twynsta

Деца

Употребата на Twynsta при деца и юноши до 18 годишна възраст не се препоръчва.
Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива,,отпускани без рецепта. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на тези лекарства или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да е необходимо да спрете приема на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, посочени по-долу, в случаите, когато се приемат едновременно с Twynsta:

•  лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои видове депресия
•  лекарства, които могат да повишат нивото на калий в кръвта като калий-съдържащи солеви заместители, калий-съхраняващи диуретици (някои обезводняващи лекарства)
•  НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като ацетилсалицилова киселина или ибупрофен), хепарин, имуносупресори (например циклоспорин или такролимус) и антибиотикът триметоприм
•  рифампицин, жълт кантарион
•  лекарства против ХИВ/СПИН (например ритонавир) или за лечение на гьбични инфекции (например кетоконазол)
•  еритромицин(антибиотик)
•  дилтиазем (лекарство, за сърце)
Както и при други лекарства за понижаване на кръвното налягане, ефектът на Twynsta може да бъде намален, когато се прилага с НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като ацетилсалицилова киселина или ибупрофен) или кортикостероиди.
Twynsta  може да засили ефекта на понижаване на кръвното налягане на други лекарства, които се използват за лечение на високо кръвно налягане или на лекарства, които потенциално биха могли да понижат кръвното налягане (например баклофен, амифостин, невролептици или антидепресанти). Допълнително понижаване на кръвното налягане може да се предизвика от алкохол. Може да усетите това като замайване при изправяне.
Прием на Twynsta с храни и напитки
Може да приемате Twynsta с вода или други безалкохолни напитки и с или без храна.

Бременност и кърмене

Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на Twynsta, преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство, вместо Twynsta. Twynsta не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се употребява след третия

Кърмене

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. Twynsta не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако искате да кърмите, особено ако Вашето дете е новородено или е родено преждевременно.
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои хора могат да изпитат странични ефекти като краткотрайна загуба на съзнание, сънливост, замайване, усещане за виене на свят (световъртеж), когато са подложени на лечение за високо кръвно налягане. Ако изпитвате такива странични ефекти, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Twynsta

Twynsta съдържа сорбитол. Ако ви е казано от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него, преди да започнете приема на това лекарство.

3.  КАК ДА ПРИЕМАТЕ Twynsta

Винаги приемайте Twynsta точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза Twynsta е една таблетка дневно. Опитайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден. Отделете таблетката  Twynsta от блистера непосредствено преди употреба. Може да приемате Twynsta със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга безалкохолна напитка. Ако черният Ви дроб не функционира правилно, обичайната доза не трябва да надвишава една таблетка от 40 mg/5 mg или таблетка от 40 mg/10 mg веднъж дневно.  

                               
Ако сте приели повече от необходимата доза Twynsta

Ако случайно сте приели твърде много таблетки, свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близкия център за спешна помощ. Възможно е да имате понижение на кръвното налягане или сърцебиене. Сьобщени са също така и намаляване на сърдечната честота, замайване, увреждане на бъбречната функция, включително и бъбречна недостатъчност, значително и продължително понижение на кръвното налягане, включително шок и смърт.

Ако сте пропуснали да приемете Twynsta

Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете я веднага щом си спомните за това и след това продължете приема по обичайния начин. Ако не приемете Вашата таблетка същия ден, вземете обичайнат адоза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Twynsta

Важно е да примате всеки ден, освен ако Вашият лекар не Ви каже друго. Ако имате чувството , че ефектът от Twynsta е твърде силен или твърде слаб, посъветвайте се с Вашия лекар.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИ

Чести: замайване, подуване на глезените

 

Нечести: сънливост, мигрена, главоболие, изтръпване или безчувственост на ръцете или краката, чувство за виене на свят, забавена сърдечна честота, палпитации, ниско кръвно налягане, замайване при изправяне, зачервяване на лицето, кашлица, болка в стомаха, диария, прилошаване, сърбеж, болка в ставите, мускулни крампи, болка в мускулите, невъзможност за получаване на ерекция, слабост ,болка в областта на гръдния кош, умора, подуване, повишени нива на чернодробните ензими

Редките нежелани реакции са:
Инфекция на пикочния мехур, чувство на тъга (депресия), чувство на напрегнатост, безсъние, краткотрайна загуба на съзнание, увреждане на нервите от периферната нервна система, понижена чувствителност за допир, нарушаване на вкусовите усещания, треперене, повръщане, разрастване на венците, стомашен дискомфорт, сухота в устата, екзема (кожно нарушение), зачервяване на кожата, обрив, болка в гърба, болка в крайниците, болка в краката, нужда от нощно уриниране, усещане, че не се чувствате добре (прималяване), повишени нива на пикочна киселина в кръвта.
Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани при съставките телмисартан или амлодипин и могат да се проявят и при Twynsta.

Телмисартан

При пациенти, приемащи телмисартан самостоятелно, са били съобщени следните допълнителни нежелани реакции:

Нечестите нежелани реакции са:

Инфекции на уринарния тракт, инфекции на горните дихателни пътища (напр. болка в гърлото, възпалени синуси, простуда), намален брой на червените кръвни клетки (анемия), високи нива на калий в кръвта, задъхване, подпухване, често потене, увреждане на бъбреците, внезапно спиране на работата на бъбреците, повишени нива на креатинин.
 
Редките нежелани реакции са:

"Сепсис (често наричан "отравяне на кръвта", представляващ тежка инфекция с възпалителен отговор на целия организъм, която може да доведе до смърт), нарастване на броя на някои бели кръвни клетки (еозинофилия), намален брой на кръвните плочици (тромбоцитопения), алергична реакция (например обрив, сърбеж, затруднение на дишането, хриптене, подуване на лицето или ниско кръвно налягане), зрително нарушение, учестен сърдечен ритъм, раздразнен стомах, нарушена чернодробна функция, бързо подуване на кожата и лигавиците (ангиоедема), копривна треска (уртикария), лекарствен обрив, възпаление на сухожилията, грипоподобно заболяване (например мускулна болка, обща отпадналост), понижен хемоглобин (кръвен протеин), повишени нива на креатининфосфокиназа в кръвта.


Амлодипин

При пациенти, приемащи амлодипин самостоятелно, са били съобщени следните допълнителни нежелани реакции:

Нечестите нежелани реакции са:

промени в настроението, изтръпване или безчувственост на кожата (парестезия), зрително нарушение, шум в ушите, недостиг на въздух, кихане/отделяне на секрет от носа, промени в изхождането, косопад, необичайна поява на синини и кървене (нарушение на червените кръвни клетки), обезцветяване на кожата, увеличено изпотяване, затруднения в уринирането, повишена честота на уриниране, особено през нощта, нарастване на гърдите при мъже, болка, повишаване на теглото, отслабване.

Редките нежелани реакции са: обърканост

Много редките нежелани реакции са: Намаляване на броя на белите кръвни клетки (левкопения), понижен брой на кръвните плочици (тромбоцитопения), алергична реакция (например обрив, сърбеж, затруднено дишане, хриптене, подуване на лицето или ниско кръвно налягане), високи стойности на кръвната захар (диабет), болка или изтръпване на ръцете и краката (периферна невропатия), единични случаи на неконтролируемо потрепване или спазми, сърдечен пристъп, неравномерен сърдечен ритъм, възпаление на кръвоносните съдове, възпаление на панкреаса, възпаление на стомашната обвивка (гастрит), възпаление на черния дроб, пожълтяване на кожата (жълтеница), повишени нива на чернодробни ензими с жълтеница, бързо подуване на кожата и лигавиците (ангиоедем), тежки кожни реакции, копривна треска (уртикария), тежки алергични реакции с обриви под формата на мехури по кожата и лигавиците (ексфолиативен дерматит; синдром на Стивънс-Джонсън), повишена чувствителност на кожата при излагане на слънце.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

6.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Twynsta?

Активните вещества са телмисартан и амлодипин. Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан и 5 mg амлодипин.
Другите съставки са колоиден безводен силициев диоксид, брилянтово синьо РСР (Е 133), железен оксид, черен (Е172), железен оксид, жълт (Е172), магнезиев стеарат, царевично нишесте, меглумин, микрокристална целулоза, повидон К25, прежелатинизирано нишесте, натриев хидроксид, сорбитол (Е420).

Как изглежда Twynsta и какво съдържа опаковката

Twynsta 80 mg/5 mg представляват двуслойни таблетки в бяло и синьо с елипсовидна форма, гравирани с продуктов код АЗ.
Twynsta  се предлага в картонени кутии, съдържащи 14, 28, 56, 98 таблетки в алуминий/алуминий блистери и в картонени кутии, съдържащи 30 х 1, 90 х 1, 360 (4 х 90) таблетки в алуминий/ алуминий префорирани еднодозови блистери.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

За информация и поръчки: