+359 878 292 513

ВАЛТЕНСИН ТАБЛ.160 МГ.Х 28

Тегло: 200.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа

Код: C09CA03


Описание

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАЛТЕНЗИН И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Валтензин е лекарствен продукт от групата на така наречените ангиотензин П рецепторни блокери. Лечебното му действие се изразява в намаляване на повишеното кръвно налягане, подпомагане лечението на сърдечната недостатъчност и в подобряване на преживяемостта след миокарден инфаркт. Валтензин се използва за лечение на:

• Артериална хипертония (високо артериално налягане).

• В комплексната терапия на сърдечната недостатъчност.

• За подобряване на преживяемостта след инфаркт на миокарда при клинично стабилни пациенти с признаци, симптоми или радиологични данни за левокамерна недостатъчност и/или нарушена левокамерна помпена функция.

 

 

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВАЛТЕНЗИН

Валтензин не се прилага при:

• алергия към активното или към някое от помощните вещества;

• Бременност;

• Деца.

При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:

Пациенти с хипонатриемия (намалено съдържание на натрий в кръвта) и/или хиповолемия (намален обем на циркулиращата кръв).

При пациенти с изразена хипонатриемия и/или хиповолемия (напр. такава дължаща се на лечение с високи дози диуретици) в редки случаи може да настъпи симптоматична хипотония (ниско артериално налягане). Тя може да се избегне, като се преустанови приемането на диуретици и се коригират хипонатриемията и хиповолемията преди започване на лечението с валсартан. В случай на поява на рязък спад на артериалното налягане е необходимо пациентът да се постави в хоризонтално положение и при нужда да се приложи интравенозно физиологичен разтвор.

 

Стеснение на бъбречната артерия

Въпреки че не са установени значителни промени в бъбречното кръвоснабдяване, в серумния креатинин или в нивото на кръвната урея при приложение на валсартан при пациенти с едностранно или двустранно стеснение на бъбречните артерии, той трябва да се прилага с повишено внимание при такива пациенти, поради възможно влошаване на бъбречната функция, наблюдавано при лечение с други лекарствени продукти (такива повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система).

 

Увредена бъбречна функция

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречни увреждания. Поради липса на опит с приложение на валсартан при пациенти с тежка степен на бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс <10 ml/min) е препоръчително той да се прилага с повишено внимание.

 

Увредена чернодробна функция

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с лека и средностепенна чернодробна недостатъчност. Валсартан се елиминира в непроменен вид основно чрез жлъчката и затова при пациенти с непроходимост на жлъчните пътища се наблюдава понижен клирънс. При тези пациенти валсартан трябва да се прилага с повишено внимание.

 

Сърдечна недостатъчност/След миокарден инфаркт

Приложението на валсартан при пациенти със сърдечна недостатъчност или след миокарден инфаркт, често води до намаляване на артериалното налягане. Обикновено не се налага прекратяване на терапията, заради поради продължително задържащо се ниско артериално налягане, когато се спазват препоръките за дозиране. Необходимо е повишено внимание при започване на лечение на такива болни с валсартан.

Възможни са промени в бъбречната функция на някои предразположени индивиди. При болни с тежка сърдечна недостатъчност, лечението с валсартан може да предизвика намалено отделяне на урина и/или прогресивно покачване на азотните тела в кръвта и рядко остра, бъбречна недостатъчност и/или смърт. Оценката на състоянието на пациентите със сърдечна недостатъчност винаги трябва да включва и оценка на бъбречната функция.

При пациенти със сърдечна недостатъчност е необходимо повишено внимание при комбинираното приложение на валсартан (ангиотензин II рецепторен блокер) с АСЕ-инхибитор и бета-блокер.

 

 

Приложение на Валтензин и прием на храни и напитки:

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

 

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт. Валсартан е противопоказан по време на бременността. Лекарствените продукти потискащи дейността на ренин-ангиотензин системата могат да предизвикат увреждане и дори смърт на плода, ако се прилагат при бременни жени през второто и третото тримесечие на бременността. При установяване входа на лечението с валсартан е необходимо незабавно прекратяване приема на продукта.

 

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт. Поради потенциален риск, не се препоръчва употребата на валсартан по време на кърмене. Ако приложението му е наложително, трябва да се преустанови кърменето.

 

Шофиране и работа с машини

В началото на лечението с валсартан при отделни пациенти може да се наблюдава временно поява на отпадналост и световъртеж, което може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини.

 

Важна информация за някои от съставките на Валтензин

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактозна непоносимост.

 

 

Приложение на други лекарствени продукти:

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармагревт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.

Независимо, че валсартан се свързва във висока степен с плазмените протеини, не са установени никакви взаимодействия на това ниво с други молекули с висок афинитет към плазмените протеини като диклофенак, фуроземид и варфарин.

Комбинираното приложение на валсартан с калий-съхраняващи диуретици (напр. спиронолактон, триамтерен, амилорид), калиеви добавки или калий съдържащи заместители на готварската сол може да повиши риска от развитие на хиперкалиемия (високо съдържание на калий в кръвта), както и повишение на серумния креатинин при болни със сърдечна недостатъчност.

Ако едновременното приложение на такива продукти е наложително, то трябва да става внимателно при редовен контрол на плазмения калий. Не са установени клинично значими взаимодействия с циметидин, варфарин, фуроземид, дигоксин, атенолол, индомгтщин, амлодипш, глибенкламид.

 

 

3. КАК СЕ ПРИЕМА ВАЛТЕНЗИН

Винаги прилагайте Валтензин според инструкциите на лекуващия лекар.

По лекарско предписание!

Приема се перорално с достатъчно количество течност, независимо от приема на храна.

 

• Артериална хипертония:

Препоръчителна дневна доза на Валтензин е 80 mg еднократно дневно, независимо от пола и възрастта на пациента. Значим антихипертензивен ефект се проявява в рамките на 2 седмици след началото на лечението, като максимален ефект се наблюдава след 4 седмици. Ако след 4 седмично лечение не се получи задоволителен ефект, дневната доза може да се повиши до 160 mg или да се добави диуретик. Не се налага коригиране на началната дозата при пациенти в напреднала възраст, пациенти с леко и средно по-степен бъбречно увреждане и такива с лека и средностепенна чернодробна недостатъчност, която не е предизвикана от жлъчно заболяване и не се придружава от жлъчен застой. Валтензин може да се прилага в комбинация с други антихипертензивни продукти.

 

• В комплексната терапия на сърдечната недостатъчност:

Препоръчителната начална доза Валтензин е 40 mg два пъти дневно. Постепенно повишаване на дозата до 80 mg и 160 mg два пъти дневно трябва да се извършва до максимално поносимост от пациента доза. Може да се разгледа възможНОСтта за намаляване на дозата на едновременно прилаганите диуретици. Максималната дневна доза е 320 mg, разделена на два приема.

Оценката на състоянието на пациентите със сърдечна недостатъчност винаги трябва да включва и оценка на бъбречната функция.

 

За информация и поръчки: