+359 878 292 513

НЕО-АНГИН N ТАБЛ.Х 24 ЧЕРЕША

НЕО-АНГИН N ТАБЛ.Х 24 ЧЕРЕША Нео ангин N таблетки Х 24 Череши

Тегло: 100.00 гр.

Вижте още продукти от: Klosterfrau

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Листовка: информация за потребителя


Нео-ангин  череша 1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg таблетки за смучене

2,4 - дихлоробензилов алкохол/амилметакрезол/левоментол

 

Neo-angin cherry 1,20/0,60 mg/5,90 mg lozenges

2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylmetacresol/levomenthol
 


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
  • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
  • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  • Ако 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

Какво съдържа тази листовка

 

1.  Какво представлява Нео-ангин  череша и за какво се използва
2.  Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин  череша
3.  Как да приемате Нео-ангин  череша
4.  Възможни нежелани реакции
5.  Как да съхранявате Нео-ангин  череша
6.  Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 

1. Какво представлява Нео-ангин  череша и за какво се използва

 

Нео-ангин  череша е антисептичен терапевтичен продукт, притежаващ леко обезболяващо действие за устата и гърлото.

Той е предназначен за локално, ранно лечение на леки възпаления на лигавиците на устната кухина и гърлото, което също така може да помогне да се намали необходимостта от използване на антибиотици. Тези инфекции предизвикват възпаление на устната кухина и гърлото със симптоми, като болки в гърлото и дрезгавост на гласа, възпаление на устната лигавица и венците.

Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

 

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин  череша   

 

Не приемайте Нео-ангин череша

 

  • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
  • При деца под 6 годишна възраст

 

 

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Нео-ангин череша.

 

 

Консултирайте се с Вашия лекар в случай, че посоченото се отнася за Вас:

  • Ако симптомите на инфекция на устната кухина и фаринкса продължават повече от 3-4 дни или дори се влошават, моля да се консултирате с Вашия лекар.
  • Ако страдате от хронична кашлица или дрезгавост на гласа, моля да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете да приемате Нео-ангин череша. Тези прояви може да бъдат също симптоми на евентуални злокачествени заболявания.

 

Деца

Не давайте Нео-ангин череша на деца под 6 годишна възраст. За лечение с Нео-ангин череша, децата трябва да могат контролирано да смучат таблетки.

 

Други лекарства и Нео-ангин череша.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Не се препоръчва едновременното приложение с други продукти, които действат на устната кухина и лигавиците.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

 

Нео-ангин  череша с храни,  напитки и алкохол

Няма данни, показващи че храната или напитките оказват влияние върху действието на Нео-ангин  череша. Не приемайте храна или напитки непосредствено след приема на  Нео-ангин  череша, за да се избегне извличането на активното вещество от лигавицата на устата и фаринкса.

 

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Няма клинични данни за вредни ефекти на Нео-ангин  череша таблетки за смучене по време на бременност. Данните от проведените проучвания при опитни животни не показват директни или индиректни увреждащи ефекти по отношение на бременността, развитието на ембриона/плода, раждането и послеродовото развитие.

Поради отсъствието на достатъчно информация не е възможно напълно да се изключат рисковете за плода и по тази причина не се препоръчва използване на лекарствения продукт по време на бременност.

 

Кърмене

По време на кърмене Нео-ангин череша трябва да се предписва само след внимателна оценка.

 

Шофиране и работа с машини

Ефектът на този лекарствен продукт върху способността за шофиране и работа с машини е неизвестен. Въпреки това е малко вероятно те да бъдат нарушени.

 

Нео-ангин череша таблетки за смучене съдържат кохинил червено А (Е124), бутилхидроксианизол  (E320), бензилов алкохол и изомалт (Е953)

Нео-ангин таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (Е124), който може да причини алергични реакции.

 

Това лекарство съдържа 0,30 mg бензилов алкохол (компонент на аромата на череша) в много ниски дози във всяка таблетка за смучене (2,6 g). Бензиловият алкохол може да причини алергични реакции.

Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за съвет, ако сте бременна или кърмите или имате заболяване на бъбреците или черния дроб, защото големи количества бензилов алкохол могат да се натрупат в организма Ви и може да причинят нежелана реакция (наречена „метаболитна ацидоза“).

 

Ароматът на череша в този лекарствен продукт съдържа също бутилхидроксианизол (E320), който може да причини дразнене на  лигавиците.

 

Нео-ангин  череша съдържа 2,58 g изомалт (Е953) като заместител на захарта в една таблетка за смучене, което отговаря на 6 kcal (26 kJ). Това трябва да се има предвид при болни със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този лекарствен продукт.

Изомалт може да има слабо изразено слабително действие.

 

 

3. Как да приемате Нео-ангин  череша 

 

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Нео-ангин  череша е предназначен за употреба в устата и фаринкса (перорално приложение).

 

Препоръчителната доза е: Възрастните и децата над 6 годишна възраст трябва да приемат по една таблетка за смучене, която бавно да се разтвори в устата на всеки 2-3 часа. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. В случай, че симптомите на инфекция на устната кухина и фаринкса продължават повече от 3-4 дни или дори се влошават, моля да се консултирате с Вашия лекар.

Този продукт не е предназначен за деца под 6 годишна възраст.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин  череша

В случай, че сте приели по-голямо количество Нео-ангин  череша, трябва при проява на някакви нежелани реакции да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

 

Не са отбелязани случаи на предозиране. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. В случаи на предозиране може да се очакват дразнене на лигавиците на устата и стомаха.

 

Ако сте пропуснали да приемете Нео-ангин череша

Не вземайте двойна доза Нео-ангин  череша, за да компенсирате пропуснатия прием.

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

4. Възможни нежелани реакции

 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 

Ако изпитате някоя от следните нежелани реакции, спрете употребата на Нео-ангин череша таблетки за смучене и незабавно се свържете с Вашия лекар:

 

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 души): Дразнене на устната и стомашната лигавица, напр. диспепсия и гадене

 

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): алергични реакции, като подуване на устата, езика и устните, обрив.

 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +359 2 8903417

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 

5. Как да съхранявате Нео-ангин  череша

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте при температура под 25° С.

Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

Какво съдържа Нео-ангин череша

 

  • Активните вещества са: 2,4-дихлоробензилов  алкохол, амилметакрезол левоментол

Една таблетка за смучене съдържа: 2,4-дихлоробензилов  алкохол  1,20 mg, амилметакрезол  0,60 mg левоментол  5,90 mg

  • Другите съставки са: ментово масло, изомалт (Е953), винена киселина, аромат на череша, който съдържа и бензилов алкохол и бутилхидроксианизол (E320) , кохинил червено А (Е124),  индиготин (Е 132).

 

Как изглежда Нео-ангин череша и какво съдържа опаковката

Нео-ангин череша се предлага под формата на таблетки за смучене. Таблетките за смучене са с червен цвят, кръгли и полупрозрачни.

Нео-ангин череша се предлага в картонена опаковка с 12, 16, 24 и 48 таблетки за смучене.

 

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Divapharma GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Германия


Дата на последно преразглеждане  на листовката

Юли 2019

За информация и поръчки: