+359 878 292 513

НЕО-АНГИН N ТАБЛ.Х 24

НЕО-АНГИН N ТАБЛ.Х 24 Нео ангин таблетки Х 24

Тегло: 100.00 гр.

Вижте още продукти от: Klosterfrau

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 100 лева

при поръчи за гр. Русе над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
+359 878 292 513

Работно време:
от Понеделник до Петък
09:00 часа - 17:00 часа


Листовка: информация за потребителя


Нео-ангин 1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg таблетки за смучене

2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

 

Neo-angin 1,20/0,60 mg/5,90 mg lozenges

2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylmetacresol/levomenthol
 


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
  • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
  • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  • Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

Какво съдържа тази листовка

 

1.  Какво представлява Нео-ангин  и за какво се използва
2.  Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин
3.  Как да приемате Нео-ангин   
4.  Възможни нежелани реакции
5.  Как да съхранявате Нео-ангин
6.  Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 

1. Какво представлява Нео-ангин и за какво се използва

 

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

 

 

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Нео-ангин   

 

Не приемайте Нео-ангин

 

  • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
  • При деца под 6 годишна възраст

 

Предупреждения и предпазни мерки

 

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

Нео-ангин не е подходящ за приложение при деца под 6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

 

Други лекарства и Нео-ангин  

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате,  наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

 

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

 

Нео-ангин  с храни и напитки

Нео-ангин може да се приема независимо от храненията.

 

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на Нео-ангин  по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рискът за плода.  Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

 

Шофиране и работа с машини

Нео-ангин не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

 

Нео-ангин таблетки за смучене съдържат кохинил червено А (Е124), глюкоза и захароза

Нео-ангин таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (Е124), който може да предизвика алергични реакции.

 

Нео-ангин съдържа  1,14 g глюкоза и 1,42 g захароза в една таблетка за смучене, което е еквивалентно приблизително на 10 kcal (42 kJ). Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този лекарствен продукт.

 

 

3. Как да приемате Нео-ангин

 

Винаги приемайте  това лекарство  точно както е описано в тази листовка  или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, моля спазвайте следните указания:

Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.

 

Продължителност на лечението

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин

Няма съобщения за случаи на предозиране.

 

Ако сте пропуснали да приемете Нео-ангин

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малка от необходимата доза Нео-ангин, продължете да вземате лекарството според указанията. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

 

Ако сте спрели употребата на Нео-ангин

Няма опасност от възникване на някакви проблеми при спиране на употребата на Нео-ангин.

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

4. Възможни нежелани реакции

 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека): възпаление на лигавицата на устата и стомаха

 

Оцветителят кохинил червено А (Е124) може да причини алергични реакции.

 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +359 2 8903417

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 

5. Как да съхранявате Нео-ангин

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство  след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

 

Да се съхранява под 25° С.

 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

6.  Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

Какво съдържа Нео-ангин

 

  • Активните вещества са: 2,4-дихлоробензил алкохол,  амилметакрезол, левоментол. Една таблетка за смучене съдържа 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg,  амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,90 mg
  • Другите съставки са: масло от звездовиден анасон, ментово масло, захароза, глюкозен сироп, винена киселина, кохинил червено А (Е124).

 

Как изглежда Нео-ангин  и какво съдържа опаковката

Червени, кръгли, полупрозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 24 таблетки за смучене в PVC/алуминиеви блистери.

 

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Divapharma GmbH

12274 Berlin

Германия


Дата на последно преразглеждане на листовката

Юли 2019

 

За информация и поръчки: