+359 878 292 513

Карти за отстъпка

Уважаеми потребители на клубна карта "Оптима и Кралска закуска",

Сигурността и поверителността на Вашите лични данни са изключително важни за нас и ние предприемаме необходимите мерки, за да ги съхраним съобразно Регламент ЕС 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


С участието си в програмата за лоялност на Аптеки "Оптим" и "Кралска закуска" и приемането на настоящите условия за ползване, всеки член декларира, че е запознат със следното:

1. При попълване на Регистрационния формуляр, предоставя свои лични данни;
2. Целите и условията на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни;
3. Изразява изтичното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Аптеки "Оптима" и "Кралска закуска" за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства.
4. Изрзява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите Условия за ползване за целите на директния маркетинг. 
5. Декларира, че е запознат с поредоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
6. Картата се издава от и остава собственост на Аптеки "Оптима" и "Кралска закуска";

7. Картата се получава след попълване на регистрационен формуляр;
8. Ползването на картата е възможно във всички Аптеки "Оптима" и "Кралска закуска". Картопритежателите имат възможност да участват в нашите допълнителни томболи и изненади, които се обявяват в самите обекти;

9.При покупки в Аптеки "Оптима" притежателите на картата ползват отстъпка до 5%. А при посещение в "Кралска закуска" ползвате 10%, веднага при предоставяне на картата (преди да е поискана крайната сметка);

10. Притежателят на картата следва да я представи преди началото на покупката;

11. При загубване или унищожаване на картата уведомете на тел.: 082/821 814, за да бъде блокирана картата. При желание се издава нова карта.

12. Аптеки "Оптима" и "Кралска закуска" си запазват правото да променят условията за ползване на картата по всяко време, като за целта ще информират клиентите си по подходящ начин на сайта си: https://www.kralskazakuska.com/ и http://http://apteka-optima.com/

 


 

Какво представлява Картата?

Нов начин да печелите, докато пазарувате и се храните. Награда за добрите клиенти на Аптеки "Оптима" и "Кралска закуска", гр. Русе. Вие ще имате отстъпка до 5% от Аптеки "Оптима" и отстъпка 10% от " Кралдка закуска". Както и приятни изненади.

Как да използвате картата?

Получавате до 5% отстъпка в Аптеки "Оптима"  и 10% отстъпка в 'Кралска закуска", гр. Русе. Клиентите ще имат прекрасната възможност да участват в нашите томболи.

Как да получите Карта?

За да получите клубната ни карта, Вие трябва да сте пълнолетен гражданин с постоянен адрес в България. Попълнете регистрационния талон и приемете нашите Условия за ползване! Предайте го в желаната от Вас Аптека „Оптима” или „Кралска закуска”, гр. Русе. Моля попълнете вярно и точно данните. Ще получите Картата веднага и ще можете да я използвате още на следващия работен ден.

Ако желаете да получите карта за отстъпка от онлайн аптеката ни, можете да отбележите това в полето: Специални изисквания при поръчка и картата Ви ще бъде изпратена с продуктите, които сте заявили.

Вашите имена и адрес са непбходими, за да идентифицираме персоналната карта, която получавате и на базата на която регистрираме уникален клиентски акаунт.

Посочените от Вас данни ше бъдат използвани от Аптеки "Оптима" и "Кралска закуска" с цел предоставяне на по-добри услуги и специални промоции, които са базирани на Вашия пол и възраст, като използваме различни канали за комуникация: пощенски адрес, телефон, имейл.

Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама:

Неперсонализирана реклама

За да Ви изпращаме информация за промоции, томболи, актуални продукти, месечни и седмични предложения, новини, е необходимо да обработим следните лични данни:

- имейл адрес - ако сте избрали уведомяване по имейл

- мобилен номер - ако сте избрали такова уведомяване.

Ако при получаване на картата, не сте избрали опцията за уведомяване, Вие няма да получавате такова.

Персонализирана реклама

За да Ви изпращаме информация за помоции, томболи, актиални продукти, месечни и седмични предложения, новини, които отговарят на Вашите лични интереси, ние анализираме Вашето покупално поведение. За целта е необходимо да обработим следните лични данни:

- имейл адрес - ако сте избрали уведомяване по имейл

- мобилен номер - ако сте избрали такова уведомяване.

Ако при получаване на картата, не сте избрали опцията за уведомяване, Вие няма да получавате такова.

Обработка на лични данни за целите на персонализирана оценка на данни

Ако имаме Вашето съгласия, ние ще оценим Вашето потребителско поведение чрез автоматична обработка и ще го свържем с Вашата конкретна личност. Чрез тази обработка на данни искаме да насочим нашите предложения към Вашите интереси. За целта оценяваме следните данни:

- име и фамилия, местоживеене, възраст, пол

- данни за покупателното поведение - аптека, продукти и продуктова категория, възползване от промоции, честотата на пазаруване, сравнение на тези показатели с показателите на други клиенти.

Ако при получаване на картата, не сте избрали опцията за уведомяване, Вие няма да получавате такова.

Продължителност на съхранение

Вашата потребителска информация и данни за покупателното поведение се съхраняват 24 месеца.

Предоставяне на данните

Лични данни се предоставяр на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

Сигурност на данните

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп. Осигуряваме работна среда, която физически ограничава достъпа до личните данни, както и криптиране на определена информация като клиентски профил и формуляр за контакт на интернет страница. След това дадената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол (Secure Socket Layer), за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Вие ще познаете това, когато видите, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е заключен и адресната лента започва с "https". Сигурността на данните се съобрзява със съответното актуално ниво на технологиите.

Вашето право на информация и отказ

Вие имате право да изискате безплатна писмена информация относно лични данни, които са били запазени от Аптеки "Оптима" и "Кралска закуска". След като получите справката, ние ще предприемем незабавно, доколкото е допустимо от закона, евентуално необходимите корекции или заличавания.

Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието/съгласията си за бъдещо използване на Вашите лични данни.

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с клубна карта "Оптима и Кралска закуска", можете да се обръщате по всяко време към:

Телефон на аптеки "Оптима": 0878 292 513

Телефон на "Кралска закуска": 0888 209 108/082 827 080

 

 

Аптеки ОПТИМА е партньор на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), която развива иновативен продукт – Национална партньорска програма, чиято цел е да предостави ползи на членовете на БХРА и техните служители, както и за партньорите на асоциацията.

  • Отстъпка до  5%   за покупка на козметични и санитарно-хигиенни продукти и лекарства без рецепта.

Посочените отстъпки НЕ се комбинират с други карти за отстъпки и не важат за текущи акции , пакет артикули, и /или други промоции, обявени в магазина.

Линк към сайта: https://bhra-bg.org/