+359 878 292 513
ХИЛ-ЗИЛ Т ТАБЛ.Х 50
ХИЛ-ЗИЛ Т ТАБЛ.Х 50 - HEEL
11.55 лв
ХИЛ-НАЗО-ХИЛ СОЛ.30 МЛ.
ХИЛ-НАЗО-ХИЛ СОЛ.30 МЛ. - HEEL
11.49 лв
ХИЛ-КЛИМАКТ ТАБЛ.Х 50
ХИЛ-КЛИМАКТ ТАБЛ.Х 50 - OPTIMA
7.85 лв
ХИЛ-ГРИП-ХИЛ ТАБЛ.Х 50
ХИЛ-ГРИП-ХИЛ ТАБЛ.Х 50 - HEEL
9.55 лв
Шуслерови соли за детокс
Шуслерови соли за детокс - DHU
30.57 лв
ХИЛ-ВОМИТУСХИЛ S СУПОЗ.Х 12
ХИЛ-ВОМИТУСХИЛ S СУПОЗ.Х 12 - HEEL
9.29 лв
ХИЛ-ВОМИТУСХИЛ СОЛ.30 МЛ.
ХИЛ-ВОМИТУСХИЛ СОЛ.30 МЛ. - HEEL
12.59 лв
ХИЛ-ВИБУРКОЛ СУПОЗ.Х 12
ХИЛ-ВИБУРКОЛ СУПОЗ.Х 12 - HEEL
10.30 лв
ХИЛ-ВЕРТИГОХИЛ ТАБЛ.Х 50
ХИЛ-ВЕРТИГОХИЛ ТАБЛ.Х 50 - HEEL
9.95 лв
ХИЛ-ВЕРТИГОХИЛ СОЛ.30 МЛ.
ХИЛ-ВЕРТИГОХИЛ СОЛ.30 МЛ. - HEEL
13.50 лв
ХИЛ-ЕУФОРБИУМ ШПРЕЙ 20 МЛ.
ХИЛ-ЕУФОРБИУМ ШПРЕЙ 20 МЛ. - HEEL
12.95 лв
ХИЛ-ЕУФОРБИУМ СОЛ.30 МЛ.
ХИЛ-ЕУФОРБИУМ СОЛ.30 МЛ. - HEEL
11.79 лв
БОАРОН-КОКУЛИН ТАБЛ.Х 30
БОАРОН-КОКУЛИН ТАБЛ.Х 30 - BOIRON
7.40 лв
БОАРОН-КИЕТЮД СИРОП ЗА ДЕЦА 200 МЛ.
БОАРОН-КИЕТЮД СИРОП ЗА ДЕЦА 200 МЛ. - BOIRON
9.30 лв
БОАРОН-ХОМЕОГЕНЕ-9 ТАБЛ.Х 60
БОАРОН-ХОМЕОГЕНЕ-9 ТАБЛ.Х 60 - BOIRON
7.79 лв
БОАРОН-ХОМЕОВОКС ДР.Х 60
БОАРОН-ХОМЕОВОКС ДР.Х 60 - BOIRON
7.60 лв
БОАРОН-ХОМЕОПЛАЗМИН 40 ГР.
БОАРОН-ХОМЕОПЛАЗМИН 40 ГР. - BOIRON
7.95 лв
БОАРОН-ГАСТРОЦИНЕЗИН ТАБЛ.Х 60
БОАРОН-ГАСТРОЦИНЕЗИН ТАБЛ.Х 60 - BOIRON
6.20 лв
БОАРОН-АРНИГЕЛ 7% ТУБА 45 ГР.
БОАРОН-АРНИГЕЛ 7% ТУБА 45 ГР. - BOIRON
8.00 лв
БОАРОН-КОРИЗАЛИЯ ДР.Х 40
БОАРОН-КОРИЗАЛИЯ ДР.Х 40 - BOIRON
7.95 лв
БОАРОН-ОСЦИЛОКОКЦИНУМ Х 6
БОАРОН-ОСЦИЛОКОКЦИНУМ Х 6 - BOIRON
10.95 лв
ХИЛ-ЕНГИСТОЛ ТАБЛ.Х 50
ХИЛ-ЕНГИСТОЛ ТАБЛ.Х 50 - HEEL
10.95 лв
ДОРМИКИНД ТАБЛ. Х 150
ДОРМИКИНД ТАБЛ. Х 150 - DHU
11.76 лв
ДЕНТОКИНД ТАБЛ. Х 150
ДЕНТОКИНД ТАБЛ. Х 150 - DHU
11.85 лв
ХИЛ-БРОНХАЛИС ТАБЛ.Х 50
ХИЛ-БРОНХАЛИС ТАБЛ.Х 50 - HEEL
9.90 лв
БОАРОН-СТОДАЛ СИР.200 МЛ.
БОАРОН-СТОДАЛ СИР.200 МЛ. - BOIRON
13.98 лв
БОАРОН-РИНАЛЕРЖИ ТАБЛ.Х 60
БОАРОН-РИНАЛЕРЖИ ТАБЛ.Х 60 - BOIRON
8.69 лв
ХИЛ-АНГИН-ХИЛ ТАБЛ.Х 50
ХИЛ-АНГИН-ХИЛ ТАБЛ.Х 50 - HEEL
9.90 лв

Комбинирани препарати