Сърдечно-съдовата система (Systema Vasorum)

Сърдечно-съдовата система е изградена от тръбести образувания, кръвоносни и лимфни съдове, изпълнени с циркулираща течност, кръв и лимфа. Основен орган в системата е сърцето – мускул, който движи кръвта из организма. Основната функция на сърдечно-съдовата система е да транспортира хранителните вещества, кислорода и хормоните до всички клетки, чрез кръвта. Според циркулиращата течност съдовата система се разделя на два отдела, които се обозначават като кръвоносна и лимфна система

Кръвоносните съдове насърдечно-съдовта системаобразуват две основни подсистеми – съдове от малкия и големия кръг на кръвообращение. Съдовете от малкия кръг пренасят кръв от сърцето до белите дробове и обратно, а тези от големия съединяват сърцето с всички други части на тялото. Артериите пренасят богата на кислород артериална кръв в посока от сърцето до тъканите и органите, а вените връщат в сърцето бедната на кислород и наситена с въглероден двуокис венозна кръв. В малкия кръг на кръвообращение ролите на артерии и вени са разменени – белодробната артерия пренася бедна на кислород кръв до белите дробове, а белодробните вени снабдяват сърцето с наситена с кислород кръв. Малкият кръг на кръвообращение включва дясната сърдечна камера, белодробната артерия, капиляри на белодробните алвеоли, белодробните вени и лявото предсърдие, а големият се състои от лявата сърдечна камера, аортата, артерии, капилярната мрежа, вените, кухите вени и дясното предсърдие.

Сърцето, кръвоносните съдове и самата кръв образуват сложна система, по която плазмата и кръвните тела се транспортират в организма. Тези вещества се движат с кръвта по кръвоносните съдове, а течността привежда в движение сърцето, което работи на принципа на помпа. Артериите се разделят на по-малки съдове, наречени артериоли, а те от своя страна – на капиляри. След като капилярите са доставили необходимите хранителни вещества и кислород, в обратна посока вените изнасят от тъканите непотребните и вредни продукти на обмяната. Сърцето представлява кух мускулест орган с три слоя – ендокард, миокард и епикард. То се състои от две предсърдия и две камери.

Части на сърдечно-съдовата система:

Сърце
Артерии, капиляри и вени
Кръв

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *