Зелено

Органичното земеделие – какво не знаете за него – първа част

Знаете ли, че е възможно да се произвеждат здравословни култури без консерванти, радиация, генетична модификация, утайки от отпадъчни води, синтетични торове и химически